การแทรกตัวแบ่งหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Word จะแทรกตัวแบ่งหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมาถึงจุดสิ้นสุดของหน้า

ถ้าคุณต้องการแบ่งหน้าในที่อื่น คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถตั้งค่ากฎให้ Word ทำตามเพื่อที่ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติจะถูกวางในที่ที่คุณต้องการ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังทำงานกับเอกสารขนาดยาว

ถ้าคุณจะพบตัวแบ่งหน้าที่เกิดขึ้นในสถานไม่คาดคิด หรือไม่พึงประสงค์ ดูที่คู่มือการแก้ไขปัญหาสำหรับตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้อง

In this article

การแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง

การควบคุมตำแหน่งที่ Word จะวางตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

การลบตัวแบ่งหน้า

การแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มหน้า คลิกตัวแบ่งหน้า

Ribbon ของ Office 14

ด้านบนของเพจ

การควบคุมตำแหน่งที่ Word จะวางตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

ถ้าคุณแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองในเอกสารที่มีความยาวหลายหน้า คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงตัวแบ่งหน้าเหล่านั้นในขณะที่คุณแก้ไขเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงตัวแบ่งหน้าด้วยตัวเอง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพื่อควบคุมตำแหน่งที่ Word จะวางตัวแบ่งหน้าโดยอัตโนมัติ

การป้องกันไม่ให้มีตัวแบ่งหน้าอยู่ในย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการแบ่งเป็นสองหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า นั้นแล้ว คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

การป้องกันไม่ให้มีตัวแบ่งหน้าในระหว่างย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าต่างๆ ที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้าเดียวกัน

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า นั้นแล้ว คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

การระบุตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

 1. คลิกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ตามหลังตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า นั้นแล้ว คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

การกำหนดให้ย่อหน้าต้องมีอย่างน้อยสองบรรทัดที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

เอกสารที่มีลักษณะแบบมืออาชีพจะไม่มีการจบหน้าด้วยย่อหน้าใหม่ที่มีเพียงหนึ่งบรรทัด หรือเริ่มต้นหน้าด้วยบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าที่อยู่ในหน้าก่อนหน้านั้น บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าที่อยู่ลำพังที่ด้านบนของหน้าจะเรียกว่า "บรรทัดค้างท้ายย่อหน้า" บรรทัดแรกของย่อหน้าที่อยู่ลำพังที่ด้านล่างของหน้าจะเรียกว่า "บรรทัดค้างต้นย่อหน้า"

 1. เลือกย่อหน้าต่างๆ ที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้เกิดบรรทัดค้างท้ายย่อหน้าหรือบรรทัดค้างต้นย่อหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า นั้นแล้ว คลิกที่แท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะเปิดอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น

ป้องกันไม่ให้มีตัวแบ่งหน้าในแถวของตาราง

 1. คลิกแถวในตารางที่คุณไม่ต้องการให้มีการแบ่งหน้า เลือกทั้งตารางถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการแบ่งตารางข้ามหน้ากระดาษ

  หมายเหตุ: ตารางที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของหน้าจะต้องถูกแบ่ง

 2. บนแท็บ เครื่องมือตาราง ให้คลิก เค้าโครง

  แท็บ เค้าโครง ของ เครื่องมือตาราง

 3. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก คุณสมบัติ

  Ribbon ของ Office 14

 4. คลิกแท็บ แถว และล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แบ่งแถวข้ามหน้ากระดาษได้

ด้านบนของเพจ

การลบตัวแบ่งหน้า

คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าที่ Word แทรกโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าใดๆ ที่คุณแทรกด้วยตนเอง

 1. คลิก แบบร่าง

  ปุ่มแบบร่าง

 2. เลือกตัวแบ่งหน้าโดยคลิกในระยะขอบที่อยู่ติดกับเส้นไข่ปลา

  ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองในเอกสาร

 3. กด DELETE

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×