การแทรกตัวแบ่งส่วน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัวแบ่งส่วนเพื่อแบ่งและจัดรูปแบบเอกสารทุกขนาด คุณสามารถแบ่งส่วน ตัวอย่างเช่น ในส่วนหรือบท แล้วเพิ่มการจัดรูปแบบ เช่น คอลัมน์ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เส้นขอบหน้ากระดาษให้กับแต่ละส่วนได้

คุณยังสามารถลบตัวแบ่งส่วนที่คุณเพิ่มก่อนหน้านี้ได้

คุณต้องการทำอะไร

เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณสามารถควบคุมลักษณะของเอกสารของคุณ ในหนึ่งหน้าอาจมีหลายส่วน และแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่น อาจมีส่วนหัวและส่วนท้าย การจัดแนว การจัดรูปแบบ และระยะห่าง

คุณสามารถใช้ส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลง (หรือสร้างรั้วล้อมรอบ) การจัดรูปแบบอื่นในเอกสารหน้าเดิมหรือหน้าอื่นๆ ในเอกสารของคุณได้ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบ่งส่วน ให้ไปที่ ตัวแบ่งส่วนอยู่ที่ใดในเอกสาร

 • บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก ตัวแบ่ง แล้วเลือกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

  ชนิดของตัวแบ่งส่วนถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มหน้าใหม่ลงในเอกสารของคุณ ดูแทรกตัวแบ่งหน้า

เมื่อคุณเริ่มใช้ส่วน คุณจะมีตัวเลือกมากมายนับไม่ถ้วนที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดลักษณะเอกสารของคุณ คำแนะนำที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการใช้งาน คือ ให้ทดลองใช้งานตัวแบ่งส่วนดู แล้วดูว่าแบบใดที่คุณชอบหรือเหมาะกับเอกสารของคุณ

 • ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป จะเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไป

  เลือก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป

  คำสั่งตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปในเอกสาร Word

 • ตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง จะเริ่มส่วนใหม่ในหน้าเดียวกัน เหตุผลในการใช้ตัวแบ่งส่วนชนิดนี้ที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้กับคอลัมน์ นั่นคือ เมื่อคุณใช้ตัวแบ่งส่วนชนิดนี้ คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์โดยไม่ต้องเริ่มหน้าใหม่

  เลือก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง > ต่อเนื่อง

  คำสั่งตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าเดิมในเอกสาร Word

 • ตัวแบ่งส่วน หน้าคู่ จะช่วยให้คุณเริ่มต้นส่วนใหม่บนหน้าที่เป็นเลขคู่หน้าถัดไป

  เลือก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง > หน้าคู่

  คำสั่ง ตัวแบ่งส่วนหน้าคู่ เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปที่มีหมายเลขเป็นหน้าคู่ในเอกสาร Word

 • ตัวแบ่งส่วน หน้าคี่ จะช่วยให้คุณเริ่มต้นส่วนใหม่บนหน้าที่เป็นเลขคี่หน้าถัดไป

  เลือก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง > หน้าคี่

  คำสั่ง ตัวแบ่งส่วนหน้าคี่ เพื่อเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไปที่มีหมายเลขเป็นหน้าคี่ในเอกสาร Word

คุณต้องการทำอะไร

 • คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง แล้วคลิกตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการเพิ่ม

  กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการลบตัวแบ่งส่วน ให้ดูที่ ลบตัวแบ่งส่วน

ชนิดของตัวแบ่งส่วน

 • ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป จะเริ่มส่วนใหม่บนหน้าถัดไป

  ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป

 • ตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง จะเริ่มส่วนใหม่บนหน้าเดียวกัน

  ตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง

  ตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่องจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบ เช่น เปลี่ยนจำนวนของคอลัมน์ โดยไม่ต้องเริ่มหน้าใหม่

 • ตัวแบ่งส่วน หน้าคู่ หรือ หน้าคี่ จะเริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

  ตัวแบ่งส่วน หน้าคี่

  เมื่อคุณต้องการให้บทของเอกสารเริ่มต้นบนหน้าคี่ ให้ใช้ตัวแบ่งส่วน หน้าคี่

คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงของส่วนให้เป็นคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่อง แล้วจัดเค้าโครงส่วนหนึ่งของหน้าหนึ่งคอลัมน์ให้เป็นสองคอลัมน์

ตัวอย่างเอกสารที่มีตัวแบ่งส่วน

1. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นคอลัมน์เดียว

2. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นสองคอลัมน์

 • คลิกเค้าโครงหน้า>คอลัมน์ แล้ว เลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

เคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้คอลัมน์ในตัวแบ่งส่วน

ตัวแบ่งส่วนเป็นเหมือนรั้วที่ล้อมรอบการจดรูปแบบคอลัมน์ของคุณ แต่ถ้าคุณนำตัวแบ่งส่วนออก ข้อความด้านบนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่อยู่ด้านล่างของตัวแบ่งส่วน และจะถูกจัดรูปแบบเหมือนกับข้อความ

มาดูตัวอย่างในรูปภาพทางด้านบน ถ้าเรานำตัวแบ่งส่วนระหว่างส่วนแรกและส่วนที่สองออก ทั้งเอกสารจะถูกจัดรูปแบบเป็นสองคอลัมน์ เนื่องจากการจัดรูปแบบทางด้านล่างของตัวแบ่งส่วน

คุณสามารถใช้ส่วนเพื่อเปลี่ยนแปลง (หรือสร้างรั้วล้อมรอบ) การจัดรูปแบบอื่นในหน้าอื่นๆ ในเอกสารของคุณได้ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

คุณต้องการทำอะไร

คุณสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนในการเปลี่ยนเค้าโครงหรือการจัดรูปแบบของหน้าในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเค้าโครงส่วนหนึ่งของหน้าหนึ่งคอลัมน์ให้เป็นสองคอลัมน์ คุณสามารถแบ่งบทในเอกสารของคุณ เพื่อให้การใส่หมายเลขหน้าสำหรับแต่ละหน้าเริ่มต้นด้วย 1 คุณยังสามารถสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษอื่นสำหรับส่วนในเอกสารของคุณ

ตัวอย่างเอกสารที่มีตัวแบ่งส่วน

1. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นคอลัมน์เดียว

2. ส่วนที่จัดรูปแบบเป็นสองคอลัมน์

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษได้มากมายจากแกลเลอรีของการออกแบบหน้าใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหน้าหนึ่งคอลัมน์ที่มีส่วนสองคอลัมน์โดยคลิกที่ตัวเลือกเค้าโครงของหน้านั้นในแกลเลอรีของการออกแบบ หน้าใหม่

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการใช้

ตัวแบ่งส่วนจะถูกใช้ในการสร้างเค้าโครงหรือการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในส่วนของเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบต่อไปนี้สำหรับแต่ละส่วน:

 • ระยะขอบ

 • ขนาดกระดาษหรือการวางแนว

 • แหล่งกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์

 • เส้นขอบหน้ากระดาษ

 • การจัดแนวตั้งของข้อความบนหน้า

 • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • คอลัมน์

 • การใส่หมายเลขหน้า

 • การใส่หมายเลขบรรทัด

 • เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

  หมายเหตุ: 

  • ตัวแบ่งส่วนจะควบคุมการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่อยู่ก่อนหน้า เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณยังลบการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่อยู่ก่อนตัวแบ่งหน้าออกด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนถัดไป แล้วจะนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแบ่งบทของเอกสารโดยใช้ตัวแบ่งส่วน แล้วคุณลบตัวแบ่งส่วนที่จุดเริ่มต้นของบทที่ 2 บทที่ 1 และบทที่ 2 จะอยู่ในส่วนเดียวกันและการจัดรูปแบบที่ใช้ก่อนหน้าจะถูกใช้ในบทที่ 2 เท่านั้น

  • ตัวแบ่งส่วนที่ควบคุมการจัดรูปแบบของส่วนสุดท้ายของเอกสารของคุณจะไม่ถูกแสดงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเอกสาร ให้คลิกย่อหน้าสุดท้ายของเอกสาร

ตัวอย่างของตัวแบ่งส่วน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณใช้แทรกได้ ในภาพประกอบแต่ละภาพ เส้นไข่ปลาสองชั้นแสดงตัวแบ่งส่วน

คำสั่ง หน้าถัดไป จะแทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าถัดไป ตัวแบ่งส่วนชนิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นบทใหม่ในเอกสาร

ตัวแบ่งส่วน หน้าถัดไป

คำสั่ง ต่อเนื่อง จะแทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าเดียวกัน ตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่องจะมีประโยชน์สำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ เช่น จำนวนคอลัมน์ที่ต่างกันบนหน้า

ตัวแบ่งส่วน ต่อเนื่อง

คำสั่ง หน้าคู่ หรือ หน้าคี่ จะแทรกตัวแบ่งส่วนและเริ่มส่วนใหม่ในหน้าที่มีเลขหน้าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ถ้าคุณต้องการทำให้บทในเอกสารเริ่มต้นบนหน้าคี่หรือบนหน้าคู่เสมอ ให้ใช้ตัวเลือกตัวแบ่งส่วน หน้าคี่ หรือ หน้าคู่

ตัวแบ่งส่วน หน้าคี่

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

  คุณอาจต้องการเลือกส่วนของเอกสารที่ต้องการแทรกคู่ของตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วน ให้คลิกชนิดตัวแบ่งส่วนที่เหมาะสมกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแบ่งเอกสารเป็นบท คุณอาจต้องการให้แต่ละบทเริ่มต้นบนหน้าคี่ คลิก หน้าคี่ ในกลุ่ม ตัวแบ่งส่วน

ตัวแบ่งส่วนจะระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในเอกสาร เมื่อคุณลบตัวแบ่งส่วน คุณยังลบการจัดรูปแบบส่วนของข้อความที่อยู่ก่อนตัวแบ่งหน้าออกด้วย ข้อความนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนถัดไป แล้วจะนำการจัดรูปแบบไปใช้กับส่วนนั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองแบบร่างเพื่อให้คุณสามารถดูตัวแบ่งส่วนเส้นประคู่

 1. เลือกตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×