การแทรกตัวควบคุม ActiveX

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างและการกระจายตัวควบคุม ActiveX ที่กำหนดเองจะช่วยประหยัดเวลาสำหรับตัวออกแบบแม่แบบฟอร์มอื่นๆ นอกเหนือจากการให้หน้าที่การใช้งานที่ไม่มีใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถทำให้ตัวควบคุม ActiveX ของ Microsoft พร้อมใช้งานในโหมดออกแบบ จากนั้นใช้ตัวควบคุมเหล่านั้นบนแม่แบบฟอร์มที่คุณสร้าง

ในบทความนี้

เมื่อใดที่จะใช้ตัวควบคุม ActiveX

ประสบการณ์ของผู้ใช้

การพิจารณาความเข้ากันได้

แทรกตัวควบคุม ActiveX ลงบนแม่แบบฟอร์ม

เคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัย

เมื่อใดที่จะใช้ตัวควบคุม ActiveX

โดยทั่วไปนั้น คุณจะใช้ตัวควบคุม ActiveX เมื่อคุณต้องการรวมองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ลงบนแม่แบบฟอร์มที่ไม่มีใน InfoPath เช่น ตัวควบคุมแถบเลื่อนที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows

นอกจากนี้ องค์กรของคุณยังสามารถสร้างตัวควบคุม ActiveX แบบกำหนดเองขององค์กรสำหรับการใช้งานทางธุรกิจเฉพาะ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสามารถพัฒนาตัวควบคุม ActiveX ที่ทำให้สามารถแสดงรูปภาพทางการแพทย์บนฟอร์ม หรือสมมติว่าตัวแทนขายของคุณจะต้องติดตามจำนวนสินค้าที่จำหน่ายในแต่ละเดือน การปรับปรุงกล่องข้อความโดยการพิมพ์เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากตัวแทนขายต้องเพิ่มครั้งละหนึ่งชิ้นซ้ำๆ กันหลายครั้ง ตัวควบคุม ActiveX แบบกำหนดเองที่เพิ่มจำนวนขึ้นเองด้วยการคลิกเมาส์จะช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการติดตามข้อมูลนี้ และสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดได้

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

สิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นบนฟอร์มขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุม ActiveX เพียงอย่างเดียวที่คุณใช้ในแม่แบบฟอร์ม

เมื่อคุณจัดพิมพ์แม่แบบฟอร์มที่มีตัวควบคุม ActiveX ตัวควบคุมดังกล่าวจะต้องถูกติดตั้งและลงทะเบียนบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม ตัวควบคุม ActiveX จำนวนหนึ่ง เช่น ตัวควบคุมที่มีอยู่ใน Microsoft Window อาจมีติดตั้งและลงทะเบียนอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ตัวควบคุม ActiveX อื่นๆ เช่น ตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่คุณพัฒนาอาจจะไม่มีติดตั้งและลงทะเบียนอยู่ ในกรณีนี้ คุณจะต้องพิจารณาที่จะติดตั้งและลงทะเบียนตัวควบคุมต่างๆ สำหรับผู้ใช้ของคุณ

ถ้าคุณวางแผนที่จะติดตั้งแม่แบบฟอร์มโดยใช้โปรแกรมติดตั้งแบบกำหนดเอง คุณสามารถติดตั้งและลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX แบบกำหนดเองได้ในขณะเดียวกัน หรือคุณสามารถระบุแฟ้ม cabinet (.cab) ที่มีอยู่ลงในตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่ใช้ในการติดตั้งตัวควบคุมลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อให้ตัวควบคุม ActiveX พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการใส่แฟ้ม .cab ที่มีอยู่ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณหรือไม่ แฟ้ม .cab นี้ทำให้สามารถติดตั้งและลงทะเบียนตัวควบคุมบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ถ้าคุณเลือกที่จะรวมแฟ้ม .cab พร้อมกับแม่แบบฟอร์ม และผู้ใช้ยังไม่มีตัวควบคุม ActiveX ติดตั้งอยู่ InfoPath จะพร้อมท์เพื่อขอให้ผู้ใช้ติดตั้งตัวควบคุมเมื่อเปิดฟอร์มบนแม่แบบฟอร์มในครั้งแรก

InfoPath จะติดตั้งและลงทะเบียนตัวควบคุมโดยอัตโนมัติให้กับผู้ใช้ ถ้าตรงตามเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้

 • แฟ้ม .cab ถูกเซ็นชื่อด้วยใบรับรองดิจิทัลที่สร้างลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม

 • ลายเซ็นดิจิทัลนี้มาจากนักพัฒนาฟอร์มหรือผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ถ้าแฟ้ม .cab ถูกเซ็นชื่อแต่ผู้ประกาศยังไม่ได้รับการเชื่อถือบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ InfoPath จะแสดงการเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย และกำหนดให้ผู้ใช้ให้ความเชื่อถือแก่ผู้ประกาศคนดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกที่จะออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุม ActiveX จะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เนื่องจากไม่สามารถแสดงตัวควบคุมเหล่านี้ในเว็บเบราว์เซอร์

นอกจากนี้ ตัวควบคุม ActiveX ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวควบคุม ActiveX ลงบนแม่แบบฟอร์ม

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุม ActiveX แม่แบบของฟอร์ม คุณต้องให้พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม InfoPath มีเพิ่มแบบกำหนดเองตัวควบคุมตัวช่วยสร้างการที่แนะนำคุณตลอดกระบวนการเลือกตัวควบคุม ActiveX รวมถึงไฟล์.cab ติดตั้ง ด้วยแม่แบบของฟอร์ม ถ้าจำเป็น และระบุตัวเลือกการผูกข้อมูลและคุณสมบัติอื่น ๆ สำหรับตัวควบคุม ActiveX

เพิ่มตัวควบคุม ActiveX ลงบนบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม

ถ้าคุณพัฒนาตัวควบคุม ActiveX ของคุณเองสำหรับการใช้งานใน InfoPath คุณจะต้องระบุว่าตัวควบคุมดังกล่าวปลอดภัยสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน และปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์ก่อนที่คุณจะสามารถทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเองออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเองออก ให้คลิก เพิ่ม

 4. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองให้คลิก ตัวควบคุม ActiveX จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิกที่ตัวควบคุมที่ต้องการในรายการ เลือกตัวควบคุม จากนั้นคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: รายการ เลือกตัวควบคุม จะแสดงตัวควบคุม ActiveX ที่ลงทะเบียนในปัจจุบันในคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงตัวควบคุม ActiveX ที่มีอยู่ใน Microsoft Windows ถ้าคุณสร้างตัวควบคุม ActiveX แบบกำหนดเองของคุณเอง คุณจะต้องลงทะเบียนตัวควบคุมนี้เพื่อที่จะให้ปรากฏในรายการ เลือกตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุม ActiveX ไม่เข้ากันกับ InfoPath หรือเห็นว่าไม่ปลอดภัย คุณจะไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุมเหล่านี้ลงใน InfoPath ได้

 6. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรวมแฟ้ม .cab การติดตั้งพร้อมแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก รวมแฟ้ม .cab ระบุแฟ้มที่ต้องการใช้ จากนั้นคลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการติดตั้งตัวควบคุม ActiveX โดยใช้โปรแกรมการติดตั้งแบบกำหนดเอง หรือถ้ามีตัวควบคุม ActiveX ติดตั้งอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ให้คลิก ไม่รวมแฟ้ม .cab จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. ในรายการ คุณสมบัติการผูกข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการผูกคุณสมบัติของตัวควบคุม ActiveX ลงในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ให้คลิกที่รายการ

   หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุม ActiveX มีคุณสมบัติ ค่า InfoPath จะเลือกคุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเองได้

  • เมื่อต้องการปล่อยให้ตัวควบคุม ActiveX ไม่ถูกผูกไว้ ให้คลิก (ไม่ผูก)

 8. คลิก ถัดไป

 9. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวควบคุม ActiveX ที่คุณเลือกที่จะเพิ่ม รายการ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ อาจปรากฏขึ้น ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้คลิกที่คุณสมบัติ จากนั้นคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมมีคุณสมบัติ เปิดใช้งาน InfoPath จะเลือกคุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนได้

 10. ถ้าคุณระบุคุณสมบัติการผูกในขั้นตอนที่ 7 ให้ระบุตัวเลือกการผูกที่คุณต้องการ

  วิธีการ

  ในรายการ ชนิดเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการผูกตัวควบคุม ActiveX ลงในเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลอย่างง่าย ให้คลิก เขตข้อมูล (องค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์) การผูกชนิดนี้จะใช้โดยตัวควบคุม ActiveX อย่างง่าย เช่น ตัวควบคุมแถบเลื่อนที่มีใน Microsoft Windows ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องระบุชนิดข้อมูลเริ่มต้นให้กับตัวควบคุม ActiveX รวมถึงชนิดข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถผูกตัวควบคุม ActiveX

  • เมื่อต้องการผูกตัวควบคุม ActiveX กับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง ให้คลิก เขตข้อมูล (องค์ประกอบที่มีชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง) การผูกชนิดนี้จะใช้โดยตัวควบคุม ActiveX ที่ทำงานเป็นตัวแก้ไขสำหรับชนิดข้อมูลที่ระบุเฉพาะ เช่น ตัวแก้ไขสมการที่แก้ไข MathML ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะต้องระบุNamespace สำหรับ XML ที่จะทำการแก้ไขด้วย

  • เมื่อต้องการผูกตัวควบคุม ActiveX กับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม โดยไม่คำนึงว่าเป็นชนิดข้อมูลใดก็ตาม ให้คลิก เขตข้อมูลหรือกลุ่ม (ชนิดข้อมูลใดก็ได้) การผูกชนิดนี้จะใช้โดยตัวควบคุม ActiveX ที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนในส่วนอื่นลงในฟอร์มเดียวกัน เช่น กราฟหรือแผนภูมิ หรือโดยตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้ข้อมูล XML โดยตรง

 11. คลิก เสร็จสิ้น

 12. ตรวจทานข้อความยืนยัน แล้วคลิก ปิด เพื่อออกจากตัวช่วยสร้าง

 13. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเองออก ให้คลิก ตกลง

หลังจากตัวควบคุม ActiveX ปรากฏในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม คุณสามารถแทรกตัวควบคุมดังกล่าวลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

แทรกตัวควบคุม ActiveX ลงบนแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุม ActiveX ของ Microsoft ลงบนแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะแทรกตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่ผูกกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณระบุในตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าตัวออกแบบแม่แบบฟอร์มอื่นในองค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุม ActiveX เดียวกันบนแม่แบบฟอร์ม หรือถ้ายังไม่มีตัวควบคุมดังกล่าวติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสร้างโปรแกรมติดตั้งแบบกำหนดเองได้ เช่น แฟ้ม Microsoft Windows Installer Package (.msi) โปรแกรมติดตั้งแบบกำหนดเองนี้สามารถติดตั้งหรือลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX สำหรับตัวออกแบบแม่แบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิกชื่อของตัวควบคุม ActiveX ที่คุณต้องการแทรก

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุม ActiveX ลงบนแม่แบบฟอร์ม ตัวควบคุม ActiveX อาจได้รับการออกแบบให้การใช้งานสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณใช้เฉพาะตัวควบคุมจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

 4. หน้าคุณสมบัติใดๆ ที่ระบุเฉพาะให้กับตัวควบคุม ActiveX จะปรากฎที่ด้านข้างของหน้าคุณสมบัติ InfoPath มาตรฐานของตัวควบคุม ActiveX เมื่อต้องการดูหน้าคุณสมบัติเหล่านี้ ให้คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม ActiveX บนแม่แบบฟอร์ม

แทรกตัวควบคุม ActiveX ลงบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตัวควบคุม ActiveX โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกตัวควบคุม ActiveX จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิกชื่อของตัวควบคุม ActiveX ที่คุณต้องการแทรก

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกตัวควบคุม ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลของตัวควบคุม จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัย

เมื่อออกแบบฟอร์มที่มีตัวควบคุม ActiveX คุณควรจะคำนึงถึงประเด็นด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

 • ตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้ใน InfoPath มีข้อจำกัดที่เข้มงวดกว่าข้อจำกัดของตัวควบคุม ActiveX ที่ใช้ใน Windows Internet Explorer ตัวอย่างเช่น InfoPath กำหนดว่าตัวควบคุม ActiveX จะต้องได้รับการกำหนดว่าปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์และปลอดภัยสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน ถ้าคุณพัฒนาตัวควบคุม ActiveX แบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานในแม่แบบฟอร์ม คุณจะต้องใช้ส่วนติดต่อ IObjectSafety เพื่อที่ InfoPath จะรู้ได้ว่าตัวควบคุมดังกล่าวได้รับการกำหนดว่าปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์และปลอดภัยสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน

 • ให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุม ActiveX ลงบนแม่แบบฟอร์ม ตัวควบคุม ActiveX อาจได้รับการออกแบบให้การใช้งานสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณใช้เฉพาะตัวควบคุมจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

 • ตัวควบคุม ActiveX ไม่สามารถติดตั้งหรือเรียกใช้ได้ในแม่แบบฟอร์มที่มีระดับความเชื่อถือได้ที่จำกัด (ดังที่ระบุในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม ในโหมดออกแบบ)

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตัวควบคุม ActiveX ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×