การแทรกตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถแทรกแฟ้มลงบนฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ผู้ใช้สามารถใช้ตัวควบคุมนี้เพื่อแนบแฟ้มไปกับฟอร์มของคุณ โดยแฟ้มจะถูกเข้ารหัสและถูกบันทึกพร้อมกับข้อมูลของฟอร์ม

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ตัวควบคุมสิ่งที่แนบไฟล์

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

แทรกตัวควบคุมสิ่งที่แนบไฟล์

รายละเอียดของหลักทรัพย์

ใช้ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาได้เมื่อใด

ใช้ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาเมื่อคุณต้องการที่จะ

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถแนบเอกสาร แผ่นงาน และแฟ้มชนิดอื่นๆ ไปกับฟอร์มของคุณ

 • แนบแฟ้มไปกับแม่แบบฟอร์มของคุณ เช่น แฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบฟอร์มของคุณ

 • ทำงานกับแฟ้มไบนารีจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เอกสาร Microsoft Office Word 2007 จะถูกแนบไปกับฟอร์ม InfoPath เอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมที่เสนอสำหรับการประชุมการขายระหว่างประเทศ

ไฟล์ที่แนบไปกับฟอร์มผ่านตัวควบคุมไฟล์ที่แนบมา

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเรียกดู ลบ หรือแทนที่แฟ้มในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาได้ และสามารถแนบแฟ้มชนิดใดก็ได้ไปกับฟอร์มยกเว้นแฟ้มที่อาจไม่ปลอดภัยที่อาจมีไวรัสอยู่ เช่น แฟ้ม .bat หรือ .exe ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถจำกัดชนิดแฟ้มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทรกแฟ้มในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาบนฟอร์มของคุณได้มากขึ้น

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมตัวควบคุมที่คล้ายกันกับตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาแต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดที่จะทำงานได้ดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ตัวควบคุมรูปภาพ    เหมือนกับตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา ตัวควบคุมรูปภาพจะอนุญาตให้ผู้ใช้เรียกดู ลบ หรือแทนที่แฟ้มในฟอร์มของผู้ใช้ได้ ความแตกต่างคือคุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะแฟ้มรูปภาพลงในตัวควบคุมรูปภาพ แต่ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาจะยอมรับแฟ้มทุกชนิดซึ่งรวมถึงแฟ้มรูปภาพด้วย ตัวควบคุมทั้งสองตัวนี้ใช้ชนิดข้อมูลแบบ base64 ซึ่งถูกใช้เพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสแฟ้มไบนารีสำหรับการเก็บและแสดงผลข้อมูล

การเชื่อมโยงหลายมิติ    แทนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ฝังแฟ้มลงในฟอร์มซึ่งสามารถเพิ่มขนาดแฟ้มของฟอร์มได้ แต่คุณสามารถใช้ตัวควบคุมการเชื่อมโยงหลายมิติบนแม่แบบฟอร์มของคุณที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถแทรกการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มที่เหมาะสมได้

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณระบุให้กับตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา ผู้ใช้สามารถแทรกแฟ้มลงในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาที่ว่างอยู่หรือแทนที่แฟ้มที่แนบมาที่มีอยู่แล้วได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ให้ผู้ใช้คลิกภายในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม เมื่อกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม ปรากฏ ผู้ใช้สามารถเรียกดูแฟ้มที่จะเลือกใช้ได้

คุณสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าจะให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มแฟ้มชนิดใดบ้างลงในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา เมื่อคุณระบุชนิดของแฟ้มที่คุณต้องการแล้ว InfoPath จะซ่อนแฟ้มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ในกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำกัดแฟ้มที่แนบมาให้เป็นแฟ้ม .txt ดังนั้น แฟ้ม .docx, .pptx และแฟ้มชนิดอื่นๆ จะถูกซ่อนไว้ในกล่องโต้ตอบ แม้ว่าชนิดแฟ้มเหล่านี้จะมีอยู่ในโฟลเดอร์ก็ตาม

ถ้าผู้ใช้พยายามแทรกชนิดไฟล์ที่อยู่ที่อาจเป็นอันตราย เช่นไฟล์ปฏิบัติการ (.exe) ข้อความปลอดภัยบอกได้ว่า ชนิดไฟล์ไม่ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้พวกเขาแนบลงในฟอร์ม InfoPath บล็อกชนิดไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย ดูรายละเอียดความปลอดภัยในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา

กระบวนการสำหรับการแทรกตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าอันใหม่หรือกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณโดยใช้ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงลักษณะของตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมไฟล์สิ่งที่แนบมาที่เลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาของแฟ้มเสมอได้ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีรูปภาพหรือแฟ้มที่แนบมา (base64) ชนิดข้อมูล ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาของแฟ้มบนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลdiscussionItemAttachment ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมไฟล์ที่แนบมาบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

แทรกตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาบนแม่แบบฟอร์มเปล่าอันใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก แฟ้มที่แนบมา

 4. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

 5. ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถแนบแฟ้มชนิดใดๆ ก็ได้ลงในฟอร์ม ยกเว้นแฟ้ม เช่น แฟ้ม .exe ซึ่ง InfoPath ได้บล็อกไว้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เมื่อต้องการจำกัดชนิดของแฟ้มที่ผู้ใช้สามารถแนบลงในฟอร์มของผู้ใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องและกฎ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้แนบได้เฉพาะชนิดแฟ้มต่อไปนี้ จากนั้นในกล่อง ให้พิมพ์นามสกุลแฟ้มสำหรับชนิดแฟ้มที่คุณต้องการอนุญาต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ .docx ผู้ใช้สามารถแนบได้เฉพาะแฟ้ม Office Word 2007 ลงในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาบนฟอร์มของพวกเขาเท่านั้น

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณไม่สามารถระบุได้ว่าจะให้แฟ้มชนิดใดสามารถแนบลงในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาได้

 6. ตามค่าเริ่มต้น ไอคอนแฟ้มที่แนบมาที่มีข้อความตัวยึดจะถูกแทรกลงบนแม่แบบฟอร์ม

 7. เมื่อต้องการแสดงแฟ้มที่แนบมาเริ่มต้นภายในตัวควบคุมแทนข้อความตัวยึด ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การผูกข้อมูล ให้คลิก ระบุแฟ้มเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกดู

  4. ในกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม ให้เลือกแฟ้มที่คุณต้องการให้ปรากฏภายในกล่องแฟ้มที่แนบมาบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก แทรก

แทรกตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมสิ่งที่แนบไฟล์ ด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาของแฟ้มจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก แฟ้มที่แนบมา

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลแฟ้มที่แนบมา ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลแฟ้มที่แนบมา แล้วคลิก ตกลง

 5. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

 6. ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถแนบแฟ้มชนิดใดๆ ก็ได้ลงในฟอร์ม ยกเว้นแฟ้ม เช่น แฟ้ม .exe ซึ่ง InfoPath ได้บล็อกไว้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เมื่อต้องการจำกัดชนิดของแฟ้มที่ผู้ใช้สามารถแนบลงในฟอร์มของผู้ใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องและกฎ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้แนบได้เฉพาะชนิดแฟ้มต่อไปนี้ จากนั้นในกล่อง ให้พิมพ์นามสกุลแฟ้มสำหรับชนิดแฟ้มที่คุณต้องการอนุญาต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ .docx ผู้ใช้สามารถแนบได้เฉพาะแฟ้ม Office Word 2007 ลงในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาบนฟอร์มของพวกเขาเท่านั้น

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณไม่สามารถระบุได้ว่าจะให้แฟ้มชนิดใดสามารถแนบลงในตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาได้

 7. ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาที่มีข้อความตัวยึดจะถูกแทรกลงบนแม่แบบฟอร์ม

 8. เมื่อต้องการให้แฟ้มเริ่มต้นปรากฏบนแม่แบบฟอร์มแทนข้อความตัวยึด ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การผูกข้อมูล ให้คลิก ระบุแฟ้มเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกดู

  4. ในกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม ให้เลือกแฟ้มที่คุณต้องการให้ปรากฏภายในกล่องแฟ้มที่แนบมาบนแม่แบบฟอร์ม

   เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุมได้ โดยในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกับตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา แล้วคลิก แฟ้มที่แนบมา บนเมนูทางลัด ถ้าคุณไม่เห็น แฟ้มที่แนบมา เป็นตัวเลือกบนเมนูทางลัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลมีชนิดข้อมูลเป็นรูปภาพหรือแฟ้มที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

รายละเอียดความปลอดภัย

InfoPath ไม่อนุญาตให้แฟ้มบางชนิด เช่น แฟ้ม .exe, .com หรือ .bat ถูกแนบลงบนฟอร์มได้ ข้อจำกัดนี้จะช่วยป้องกันแฟ้มปฏิบัติการที่เป็นอันตรายไม่ให้กระทบต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ เมื่อต้องการกำหนดชนิดของแฟ้มที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่ปลอดภัย InfoPath จะปฏิบัติตามรูปแบบที่คล้ายกับ Microsoft Office Outlook

ตามค่าเริ่มต้น InfoPath พิจารณาแล้วว่านามสกุลแฟ้มต่อไปนี้ไม่ปลอดภัย .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มชนิดแฟ้มลงในรายการนี้ได้ด้วยการเพิ่มคีย์รีจิสทรีบางคีย์และตั้งค่าของคีย์รีจิสทรีนั้นลงในรายการของส่วนขยายที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถเอาแฟ้มออกจากรายการไม่ปลอดภัยได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×