การแทรกตัวควบคุมรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพในฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ตัวควบคุมรูปภาพในแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวควบคุมรูปภาพจะอนุญาตให้ผู้ใช้แทรกรูปภาพลงในพื้นที่ที่กำหนดบนฟอร์ม ต่อจากนั้น ข้อมูลรูปภาพจะถูกบันทึกในแฟ้มฟอร์มต้นแบบ (.xml) รูปภาพที่ผู้ใช้แทรกลงในตัวควบคุมรูปภาพนั้นสามารถเป็นรูปภาพชนิดใดก็ได้ที่ Windo Internet Explorer สามารถแสดงได้

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ตัวควบคุมรูปภาพ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้ตัวควบคุมรูปภาพ

ใช้เวลาที่ใช้ตัวควบคุมรูปภาพเมื่อคุณต้องการ

 • เพิ่มจุดว่างบนแม่แบบฟอร์มของคุณที่ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพ รวมทั้งรูปถ่าย ภาพตัดปะ และรูปวาด

 • เพิ่มรูปภาพแบบถาวรในแม่แบบฟอร์มของคุณที่ไม่สามารถถูกแทนที่หรือลบได้ เช่น โลโก้องค์กร

 • เพิ่มรูปภาพแบบชั่วคราวในแม่แบบฟอร์มของคุณที่สามารถถูกลบหรือแทนที่โดยผู้ใช้ได้ เช่น รูปถ่ายตัวยึด

 • บันทึกข้อมูลรูปภาพเป็นข้อมูลที่เข้ารหัสในแฟ้มฟอร์ม (.xml) ของผู้ใช้ InfoPath ใช้การเข้ารหัส base64 เพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสแฟ้มไบนารี เช่น แฟ้ม .gif หรือ .jpg

 • บันทึกข้อมูลรูปภาพเป็นการอ้างอืงการเชื่อมโยงหลายมิติในแฟ้มฟอร์ม (.xml) ของผู้ใช้

 • แสดงรูปบนแม่แบบฟอร์มของคุณที่เรียกใช้จากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ตัวควบคุมรูปภาพถูกใช้บนแม่แบบฟอร์มสำหรับการเคลมประกันเพื่อรวบรวมรูปถ่ายของความเสียหายของยานพาหนะจากผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ออกแบบฟอร์มได้แทนที่ตัวควบคุมรูปภาพภายในส่วนการทำซ้ำ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปถ่ายได้มากเท่าที่จำเป็นในฟอร์มของพวกเขา

ตัวควบคุมรูปภาพภายในส่วนการทำซ้ำบนเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมรูปภาพในแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะแทรกตัวควบคุมรูปภาพเปล่าตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพในตัวควบคุมรูปภาพเปล่าเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้ระบุรูปภาพเริ่มต้นแทนที่จะปล่อยให้ตัวควบคุมรูปภาพว่างเปล่า คุณยังสามารถระบุว่าผู้ใช้สามารถเรียกดู ลบ หรือแทนที่รูปภาพที่คุณแทรกลงในตัวควบคุมรูปภาพได้หรือไม่

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath รวมตัวควบคุมที่คล้ายกับตัวควบคุมรูปภาพ แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก    ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกมีลักษณะและกระทำเหมือนตัวควบคุมรูปภาพ อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างภาพวาดและภาพร่างด้วยปากกาแท็บเล็ตโดยใช้แท็บเล็ตพีซี และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพอื่น ตัวควบคุมทั้งสองสามารถเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสแบบฐาน 64 ใน XML ต้นแบบ อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมรูปภาพ ยังสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติใน XML

ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมา    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถแนบเอกสาร แผ่นงาน งานนำเสนอ และแฟ้มอื่นในฟอร์มของพวกเขา คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาแทนตัวควบคุมรูปภาพ

กล่อง Rich Text    ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีตัวควบคุมกล่อง Rich Text และคุณมีการจัดรูปแบบ rich-text เต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพภายในกล่อง Rich Text เหล่านั้นได้

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมรูปภาพ ผู้ใช้จะเห็นรูปภาพเริ่มต้น (ที่ระบุโดยคุณ) หรือไอคอนรูปภาพและข้อความแนะนำ คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ใช้ที่จะกรอกฟอร์มสำหรับการเคลมประกันนั้นสามารถคลิกตัวควบคุมรูปภาพเพื่อแทรกรูปถ่ายของยานพาหนะ ในตัวอย่างนี้ ผู้ออกแบบฟอร์มได้วางตัวควบคุมรูปภาพภายในส่วนการทำซ้ำเพื่อให้รวบรวมรูปถ่ายหลายรูปจากผู้ใช้

ตัวควบคุมรูปภาพภายในส่วนการทำซ้ำ

เมื่อผู้ใช้คลิกในตัวควบคุมรูปภาพ ผู้ใช้สามารถเรียกดูรูปภาพโดยใช้กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ เมื่อพวกเขาแทรกแฟ้มรูปภาพ ตัวควบคุมรูปภาพจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับขนาดรูปภาพนั้น

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกเพื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมรูปภาพจะไม่พร้อมให้ใช้งานได้ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เพราะไม่สามารถถูกแสดงได้ในเว็บเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพในเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณสามารถโฮสต์ InfoPath เป็นตัวควบคุมฟอร์ม Microsoft ASP.NET บนเว็บเพจ และเขียนโค้ดด้านเซิร์ฟเวอร์เพื่อแทรกรูปภาพใน XML ของแม่แบบฟอร์มเป็นข้อมูลที่เข้ารหัส base64 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กล่อง Rich Text บนแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแทรกรูปที่มีการเชื่อมโยง ซึ่งจะอนุญาตให้คุณบันทึกข้อมูลรูปภาพเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติใน XML ต้นแบบได้

ด้านบนของหน้า

การแทรกตัวควบคุมรูปภาพ

กระบวนการสำหรับการแทรกตัวควบคุมรูปภาพต่างกันเล็กน้อยขึ้นกับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะตัวควบคุมรูปภาพเปล่าเมื่อ ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมรูปภาพที่เลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ตัวควบคุมรูปภาพถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวควบคุมรูปภาพบนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลphotoFile ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมรูปภาพบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

การแทรกตัวควบคุมรูปภาพบนแม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก รูปภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวควบคุมรูปภาพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลรูปภาพในฟอร์มของผู้ใช้ ให้คลิก รวมไว้ในฟอร์ม เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ InfoPath จะใช้ รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบ (base64)ชนิดข้อมูลสำหรับตัวควบคุมรูปภาพ และข้อมูลรูปภาพจะถูกเข้ารหัสในแฟ้มฟอร์มต้นแบบ (.xml) การรวมรูปภาพในฟอร์มเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณต้องการเก็บรักษาฟอร์มและการเคลื่อนย้ายได้ของข้อมูลของฟอร์ม

  • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพที่เชื่อมโยงกับฟอร์มของผู้ใช้ แต่ไม่ได้บันทึก ให้คลิก เป็นการเชื่อมโยง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ InfoPath จะใช้ การเชื่อมโยงหลายมิติ (anyURI) เป็นชนิดข้อมูลสำหรับตัวควบคุมรูปภาพ และข้อมูลรูปภาพจะถูกเก็บเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติในแฟ้มฟอร์มต้นแบบ (.xml) การเชื่อมโยงกับรูปภาพเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณคิดว่าผู้ใช้จะต้องการปรับปรุงรูปภาพที่เชื่อมโยง หรือถ้าคุณต้องการลดขนาดแฟ้มของฟอร์มของผู้ใช้

   หมายเหตุ: เมื่อดูรูปที่มีการเชื่อมโยงบนฟอร์ม ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มต้นฉบับของรูปภาพได้ มิเช่นนั้น รูปภาพจะไม่ปรากฏบนฟอร์ม

 5. ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมรูปภาพที่มีข้อความตัวยึด คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ จะถูกแทรกบนแม่แบบฟอร์ม

 6. ถ้าคุณเลือกเพื่อรวมข้อมูลรูปภาพในฟอร์มของผู้ใช้ของคุณในขั้นที่ 4 คุณสามารถระบุรูปภาพพื้นหลังได้

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมรูปภาพบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การผูกข้อมูล บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ระบุรูปภาพเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกดู

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมให้ใช้งานได้ถ้าคุณเลือก เป็นการเชื่อมโยง ก่อนหน้าในกระบวนการนี้

  4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

การแทรกตัวควบคุมรูปภาพบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมรูปภาพ โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกตัวควบคุมรูปภาพจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก รูปภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตัวควบคุมรูปภาพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลรูปภาพในฟอร์ม ให้คลิก รวมไว้ในฟอร์ม เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องผูกตัวควบคุมรูปภาพกับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบ (base64)

  • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพที่ถูกเชื่อมโยงกับฟอร์ม แต่ไม่ได้ถูกบันทึก ให้คลิก เป็นการเชื่อมโยง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องผูกตัวควบคุมรูปภาพกับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล การเชื่อมโยงหลายมิติ (anyURI)

 5. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลรูปภาพ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลตัวควบคุมรูปภาพ แล้วคลิก ตกลง

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมรูปภาพที่มีข้อความตัวยึด คลิกที่นี่เพื่อแทรกรูปภาพ จะถูกแทรกบนแม่แบบฟอร์ม

 6. ถ้าคุณได้เลือกเพื่อรวมข้อมูลรูปภาพในฟอร์มของผู้ใช้ของคุณในขั้นที่ 4 คุณสามารถระบุรูปภาพเริ่มต้นที่ปรากฏภายในตัวควบคุมได้

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมรูปภาพบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. ภายใต้ การผูกข้อมูล ให้คลิก ระบุรูปภาพเริ่มต้น แล้วคลิก เรียกดู

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมให้ใช้งานได้ถ้าคุณผูกตัวควบคุมรูปภาพกับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติ (anyURI) ก่อนหน้าในกระบวนการนี้

  4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้ตัวควบคุม ให้พิมพ์ข้อความไว้เหนือหรือไว้ทางซ้ายของตัวควบคุม ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นของตัวควบคุมรูปภาพของคุณ

 • การใช้เค้าโครงตารางเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมเป็นสิ่งที่เหมาะสมเสมอ โดยไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานกับตัวควบคุมชนิดใด

 • การแทรกตัวควบคุมรูปภาพภายในขอบเขตการเลื่อนสามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการขอบเขตแบบคงที่บนแม่แบบฟอร์มของคุณที่จะเลื่อนเพื่อให้เข้ากับรูปวาดหรือรูปถ่ายขนาดใหญ่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตัวควบคุมรูปภาพหลายตัวในครั้งเดียว ให้เลือกตัวควบคุมที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน กด ALT+ENTER คลิกแท็บ ขนาด แล้วในกล่อง ความกว้าง ให้พิมพ์ตัวเลขใหม่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของตัวควบคุมรูปภาพ ให้เลือกเส้นขอบหรือสีบนแม่แบบฟอร์ม บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วทำการปรับที่จำเป็น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×