การแทรกตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าในรายงาน Access

การแทรกตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าในรายงาน Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายงานAccess เป็นวิธีดีเยี่ยมในการดู หรือพิมพ์ข้อมูลสรุปจากฐานข้อมูลของคุณ เนื่องจากคุณสามารถแสดงข้อมูลระดับของคุณที่ต้อง เสียรายละเอียด และ ในหลายรูป รายงานถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ อย่างเป็น และ โดยการแทรกตัวแบ่งหน้า คุณสามารถเริ่มหน้าใหม่ภายในส่วนนี้

เรียนรู้ถึงวิธีการแทรกและวิธีเอาตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าออก และวิธีบังคับให้มีตัวแบ่งหน้าในรายงานที่มีการจัดกลุ่ม

ภาพรวม

เนื่องจากข้อมูลในรายงาน Access ถูกประมวลผลครั้งละหนึ่งระเบียน การดูรายงานในมุมมองออกแบบ จะช่วยให้คุณระบุวิธีที่จะแสดงแต่ละแถวได้ เมื่อคุณใช้การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณจะสามารถเห็นวิธีที่รายงานจะถูกแสดงหรือถูกพิมพ์ออกมาได้ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มการขยายเพื่อขยายให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ได้

ตารางนี้แสดงรายการส่วนต่างๆ ของรายงานและวิธีที่หน้าของรายงานจะแสดงเมื่อคุณแทรกตัวแบ่งหน้า

วางตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าในส่วนนี้

เมื่อต้องการแสดงหน้าใหม่

ส่วนหัวรายงาน

จุดเริ่มต้นของรายงาน ใช้สำหรับหน้าชื่อเรื่อง

ส่วนหัวของหน้า

ด้านบนสุดของทุกหน้าของรายงาน

ส่วนหัวของกลุ่ม

ก่อนระเบียนแรกในกลุ่ม

รายละเอียด

พิมพ์แต่ละระเบียนในรายงาน

ส่วนท้ายของกลุ่ม

หลังจากระเบียนสุดท้ายในกลุ่ม

ส่วนท้ายของหน้า

ด้านล่างของแต่ละหน้าของรายงาน

ส่วนท้ายรายงาน

ที่ส่วนท้ายของรายงาน

แทรกตัวควบคุมตัวแบ่งหน้า

คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าในส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหัวของหน้าและส่วนท้ายของหน้าของรายงานก็ได้

ตัวอย่าง เมื่อต้องการพิมพ์หน้าชื่อเรื่องของรายงานบนหน้าที่แยกต่างหาก ตำแหน่งตัวแบ่งหน้าในแบบส่วนหัวรายงาน หลังจากที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าชื่อเรื่อง ในตัวอย่างด้านล่าง ตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าอยู่ระหว่างส่วนหัวและกล่องข้อความคำอธิบาย

รายงานในมุมมองออกแบบพร้อมตัวแบ่งหน้า

แสดงตัวอย่างของหน้ารายงานที่ใช้ตัวแบ่งหน้า

โปรดสังเกตว่าเฉพาะส่วนหัวเท่านั้นที่ปรากฏบนหน้าแรก และคำอธิบายพร้อมกับระเบียนปรากฏอยู่ในหน้าถัดไป

แทรกตัวแบ่งหน้า

  1. เปิดรายงานในมุมมองออกแบบ

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

  3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการวางตัวควบคุมตัวแบ่งหน้า Access ระบุตัวแบ่งหน้าด้วยเส้นสั้นๆ บนขอบด้านซ้ายของรายงาน

หมายเหตุ: วางตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าที่ด้านบนหรือด้านล่างของตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วบนรายงานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลในตัวควบคุมนั้นถูกแยก

ตัวแบ่งหน้าสามารถดูได้ ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ แต่ไม่ได้อยู่ ในมุมมองรายงานหรือมุมมองเค้าโครง

เมื่อต้องการเอาตัวแบ่งหน้า

  • เลือกตัวควบคุมตัวแบ่งหน้าแล้วกดแป้น Delete

ด้านบนของหน้า

ใช้การตั้งค่าการบังคับให้มีหน้าใหม่ในรายงานที่มีการจัดกลุ่ม

ดีไซน์บางอย่างของรายงานจะดีเยี่ยมเมื่อถูกแสดงกับแต่ละกลุ่มที่เริ่มต้นบนหน้าใหม่ คุณสามารถสร้างรูปแบบนี้โดยการใช้คุณสมบัติการบังคับให้มีหน้าใหม่ เพื่อบังคับให้มีตัวแบ่งหน้าในทุกครั้งที่ค่ากลุ่มเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าคุณสมบัติการบังคับให้มีหน้าใหม่

การตั้งค่าคุณสมบัติการบังคับให้มีหน้าใหม่

แสดงผลลัพธ์

ไม่มี

(การตั้งค่าเริ่มต้น) ไม่บังคับให้มีตัวแบ่งหน้า

ก่อนส่วน

เริ่มพิมพ์ส่วนปัจจุบันจากด้านบนของหน้าใหม่เมื่อมีกลุ่มใหม่

หลังส่วน

เริ่มพิมพ์ส่วนถัดไปจากด้านบนของหน้าใหม่เมื่อมีกลุ่มใหม่

ก่อนและหลัง

เริ่มพิมพ์ส่วนปัจจุบันและส่วนถัดไปบนหน้าใหม่เมื่อมีกลุ่ม

เคล็ดลับ: ก่อนที่จะเพิ่มการบังคับให้มีตัวแบ่งหน้าลงในกลุ่ม ให้พิจารณาว่าดีไซน์ของรายงานของคุณนั้นอาจปรากฏได้ดีกว่ากับกลุ่มใหม่ที่เริ่มบนหน้าใหม่หรือไม่

เมื่อต้องการจัดกลุ่มรายงาน ให้เปิดรายงานนั้นในมุมมองออกแบบ คลิกขวาที่คอลัมน์ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้วคลิก จัดกลุ่มตาม

เลือกกลุ่มบนตัวเลือกสำหรับสร้างรายงานที่มีการจัดกลุ่ม

เมื่อนำการจัดกลุ่มไปใช้ Access จะย้ายเขตข้อมูลการจัดกลุ่มไปยังคอลัมน์ซ้ายสุด และจัดกลุ่มคอลัมน์ที่เหลือโดยยึดตามคอลัมน์นั้น ในบางกรณี Access จะเพิ่มผลรวมทั้งหมดลงในส่วน ส่วนท้ายรายงาน

เมื่อต้องการบังคับให้มีหน้าใหม่

เพิ่มตัวแบ่งหน้าลงในรายงานที่มีการจัดกลุ่ม

  1. เปิดรายงานที่มีการจัดกลุ่มในมุมมองออกแบบ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ใน ส่วนหัวแบบแยกประเภท

  2. ถ้าไม่เห็นแผ่นคุณสมบัติแสดงอยู่ ให้คลิก F4 เพื่อแสดงขึ้นมา

  3. ในตัวบังคับให้ขึ้นหน้าใหม่คุณสมบัติ คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมจากรายการดรอปดาวน์ออก

เมื่อต้องการเอาตัวแบ่งหน้าบังคับ

  1. ให้คลิกขวาที่ ส่วนหัวแบบแยกประเภท แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ในคุณสมบัติ บังคับให้ขึ้นหน้าใหม่ ให้คลิกที่รายการดรอปดาวน์และเลือก ไม่มี

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×