การแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเพื่อเชื่อมโยงตัวควบคุมซึ่งกันและกัน เพื่อที่ส่วนที่เลือกในตัวควบคุมแรกจะกำหนดสิ่งที่ปรากฏในตัวควบคุมอื่น

ในบทความนี้

ใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเมื่อใด

การพิจารณาความเข้ากันได้

แทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด

เปลี่ยนความสัมพันธ์ของตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเริ่มต้น

ใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเมื่อใด

ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเป็นชุดของตัวควบคุมที่สัมพันธ์กันสองตัว ตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมข้อมูลหลักที่กำหนดไว้ และอีกตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมข้อมูลรายละเอียด ตัวควบคุมข้อมูลหลักเป็นตารางเสริมแถวเสมอ ตัวควบคุมข้อมูลรายละเอียดสามารถเป็นตารางเสริมแถวหรือส่วนการทำซ้ำ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเมื่อคุณต้องการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ทำให้ผู้ใช้ที่กำลังกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณสามารถทำงานกับข้อมูลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แสดงค่าที่เทียบเท่ากับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของที่อยู่พนักงาน วันที่จ้าง และวันเกิด

 • แสดงค่าที่เทียบเท่ากับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลักเพื่อแสดงชุดระเบียนหนึ่งชุด (ตัวอย่างเช่น ชื่อลูกค้า) และตัวควบคุมรายละเอียดเพื่อแสดงระเบียนที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ใบสั่งซื้อของลูกค้า)

ในภาพประกอบต่อไปนี้ พนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคลคลิกแถวในตารางเสริมแถวเพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลพนักงานภายในตัวควบคุมข้อมูลหลักและรายละเอียดบนฟอร์ม

เมื่อผู้ใช้คลิกแถวที่กำหนดในตารางเสริมแถว (ตัวควบคุมข้อมูลหลัก) ระเบียนรายละเอียดอย่างน้อยหนึ่งระเบียนจะถูกแสดงในส่วนการทำซ้ำหรือตารางเสริมแถวอื่นบนฟอร์ม

InfoPath จัดเตรียมตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถแทรกโดยใช้บานหน้าต่าง ตัวควบคุม นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดด้วยการแทรกตารางเสริมแถวและส่วนการทำซ้ำ (หรือตารางเสริมแถวสองตาราง) จากนั้นให้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับแต่ละตัวควบคุม

ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีไว้เพื่อการแสดงบนหน้าจอเป็นหลัก ให้วางตำแหน่งตัวควบคุมรายละเอียดภายในขอบเขตการเลื่อนบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ด้วยวิธีนี้ ถ้ามีข้อมูลจำนวนมากแสดงในตัวควบคุม ผู้ใช้ของคุณจะสามารถเลื่อนผ่านข้อมูลนั้น โปรดสังเกตว่าวิธีนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณคิดว่าผู้ใช้จะต้องการพิมพ์ฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลใดๆ ที่ซ่อนอยู่ในหน้าจอของขอบเขตการเลื่อนจะถูกซ่อนบนฟอร์มที่พิมพ์ด้วย

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกที่จะออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เนื่องจากไม่สามารถแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ได้

นอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงแท็บ ข้อมูลหลัก/รายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติส่วนการทำซ้ำ และ คุณสมบัติตารางเสริมแถว การตั้งค่าทั้งหมดบนแท็บนั้นจะไม่พร้อมใช้งาน (ปรากฏเป็นสีจาง)

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณอาจต้องการออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงมุมมองสอง มุมมอง "หลัก" ที่แสดงรายการบางรายการ และมุมมอง "รายละเอียด" ด้วยข้อมูลขยายที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละรายการในมุมมองต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด

กระบวนงานสำหรับแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดจะแตกต่างกับเล็กน้อยซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่าหรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม InfoPath แทรกตารางซ้ำและส่วนที่มีการเกิดซ้ำที่ถูกผูกไว้กับกลุ่มการทำซ้ำ เดียวกันในแหล่งข้อมูล ได้เช่นกัน ตามค่าเริ่มต้น ทั้งสองตัวควบคุมประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ ซึ่งถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในกลุ่มที่ซ้ำกัน

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงในตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดที่มีตัวควบคุมรายละเอียดที่เลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดถูกผูกไว้กับกลุ่มซ้ำเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ทั้งตัวควบคุมต้นแบบและตัวควบคุมรายละเอียดถูกผูกไว้กับd:Employees กลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ที่ซ้ำกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม โดยทั่วไป ตัวควบคุมข้อมูลหลักและรายละเอียดจะผูกกับกลุ่มการทำซ้ำที่แยกกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มแทนความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ให้ดูที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์ข้อมูลหลัก/รายละเอียดเริ่มต้น ในส่วนหลังของบทความนี้

แทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า

InfoPath จัดเตรียมตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถแทรกโดยใช้บานหน้าต่าง ตัวควบคุม นอกจากนี้ คุณสามารถสร้าง ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดด้วยการแทรกตารางเสริมแถวและส่วนการทำซ้ำ (หรือตารางเสริมแถวสองตาราง) จากนั้นให้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับแต่ละตัวควบคุม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิกกล่องโต้ตอบ ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

 4. ในกล่อง จำนวนคอลัมน์ในข้อมูลหลัก ในกล่อง แทรกข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้ใส่จำนวนคอลัมน์สำหรับตัวควบคุมข้อมูลหลัก

 5. ในกล่อง จำนวนเขตข้อมูลในรายละเอียด ให้ใส่จำนวนเขตข้อมูลสำหรับตัวควบคุมรายละเอียด

  InfoPath แทรกตัวควบคุมสองตัวบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวแรกมีป้ายชื่อ ตารางเสริมแถว (ข้อมูลหลัก) และตัวที่สองมีป้ายชื่อ ส่วนการทำซ้ำ (รายละเอียด)

 6. เมื่อต้องการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน แล้วป้อนข้อมูลในตัวควบคุมข้อมูลหลัก ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียด

แทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) อยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งที่ข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมต้น/รายละเอียดจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ตัวควบคุมข้อมูลหลักและรายละเอียดสามารถถูกผูกกับกลุ่มการทำซ้ำเดียวกันหรือกับกลุ่มการทำซ้ำที่ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวควบคุมที่ปรากฏภายในตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดจะถูกผูกกับเขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการทำซ้ำ

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ตารางเสริมแถว

 4. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการผูกตารางเสริมแถว ให้คลิกกลุ่มการทำซ้ำที่คุณต้องการผูกแถวตาราง จากนั้นให้คลิก ถัดไป ถ้าตารางของคุณมีเพียงหนึ่งคอลัมน์ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลการทำซ้ำแทนกลุ่มการทำซ้ำ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มการทำซ้ำใหม่เพื่อผูกตาราง ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มการทำซ้ำ แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วใส่คุณสมบัติของกลุ่มการทำซ้ำ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมในตาราง ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในรายการ การผูกข้อมูล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มเป็นคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่ผูกกับตาราง แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้วใส่คุณสมบัติของเขตข้อมูล

 6. เมื่อต้องการจัดเรียงคอลัมน์ใหม่ ให้คลิกคอลัมน์ในรายการ คอลัมน์ในตาราง แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลงจากนั้นให้คลิก เสร็จสิ้น

 7. คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อของ ตารางเสริมแถว ที่อยู่ใต้ตารางบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. คลิกแท็บ ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

 9. คลิก ตั้งค่าเป็นข้อมูลหลัก แล้วพิมพ์ชื่อในกล่อง ID ข้อมูลหลัก จากนั้นให้คลิก ตกลง

 10. วางเคอร์เซอร์บนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่คุณต้องการแทรกส่วนซ้ำกัน (ตัวควบคุมรายละเอียด)

 11. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนการทำซ้ำ

  หมายเหตุ: อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวอื่นเป็นตัวควบคุมรายละเอียด

 12. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการผูกส่วนการทำซ้ำ ให้คลิกกลุ่มการทำซ้ำที่คุณต้องการผูก จากนั้นให้คลิก ตกลง

 13. คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อ ส่วนการทำซ้ำ ที่ปรากฏภายใต้ส่วนนั้นบนแม่แบบของคุณ

 14. คลิกแท็บ ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

 15. คลิก ตั้งค่าเป็นรายละเอียด จากนั้นให้คลิกชื่อของตัวควบคุมข้อมูลหลักในรายการ การเชื่อมโยงไปยัง ID ข้อมูลหลัก

 16. เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น หนึ่งความสัมพันธ์ของตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คลิกตามเขตข้อมูลคีย์ ภายใต้ความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด แล้ว คลิ กเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องเขตข้อมูลคีย์ (หลัก) และเขตข้อมูลคีย์ (รายละเอียด) เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลคีย์ที่คุณต้องการ

 17. เมื่อต้องการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน แล้วป้อนข้อมูลในตัวควบคุมข้อมูลหลัก ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียด

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด เมื่อต้องการสร้างตัวควบคุมข้อมูลหลัก ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่กลุ่มการทำซ้ำที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมข้อมูลหลัก จากนั้นให้คลิก ตารางเสริมแถว บนเมนูทางลัด ทำตามขั้นตอนทั่วไปเดียวกันเพื่อสร้างตัวควบคุมรายละเอียด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความสัมพันธ์ข้อมูลหลัก/รายละเอียดเริ่มต้น

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มของคุณโดยใช้บานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม InfoPath จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างตัวควบคุมข้อมูลหลักและตัวควบคุมรายละเอียด ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ตรงกันรายการเดียวจะปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียดสำหรับแต่ละส่วนที่เลือกในตัวควบคุมข้อมูลหลัก

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียดจากความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งตามค่าเริ่มต้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มหมายความว่าผลลัพธ์ที่ตรงกันหลายรายการสามารถปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียดได้สำหรับแต่ละส่วนที่เลือกในตัวควบคุมข้อมูลหลัก

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะแทรกตารางเสริมแถวและส่วนการทำซ้ำตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมทั้งคู่จะถูกผูกกับกลุ่มการทำซ้ำที่เหมือนกันในแหล่งข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมทั้งคู่มีตัวควบคุมอื่นที่ผูกกับเขตข้อมูลในกลุ่มการทำซ้ำแยกกัน

ถ้าคุณแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มของคุณจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม และคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มแทนความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง คุณสามารถลบตัวควบคุมรายละเอียดที่ InfoPath สร้าง จากนั้นคุณสามารถสร้างตัวควบคุมรายละเอียดใหม่ที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากกว่า ดังที่สรุปในกระบวนงานต่อไปนี้

 1. เลือกส่วนการทำซ้ำที่กำหนดเป็นตัวควบคุมรายละเอียด จากนั้นให้กด DELETE

 2. แทรกส่วนการทำซ้ำใหม่บนแม่แบบฟอร์ม

  วิธีการ

  1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

  2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

  3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  4. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนการทำซ้ำ

 3. แทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการในส่วนการทำซ้ำ

  วิธีการ

  1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

  2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

  3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  4. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการแทรก

  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับตัวควบคุมแต่ละตัวที่คุณต้องการแทรก

 4. คลิกสองครั้งที่ส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 5. คลิกแท็บ ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

 6. ภายใต้ การตั้งค่าข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้คลิก ตั้งค่าเป็นรายละเอียด

 7. ในรายการ การเชื่อมโยงไปยัง ID ข้อมูลหลัก ให้คลิกชื่อตัวควบคุมข้อมูลหลัก

 8. ภายใต้ ความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้คลิก ตามเขตข้อมูลคีย์

 9. คลิเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องเขตข้อมูลคีย์ (หลัก) และในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิเขตข้อมูลสำคัญสำหรับตัวควบคุมหลัก จากนั้น คลิตกลง

 10. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องเขตข้อมูลคีย์ (รายละเอียด) และในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลสำคัญสำหรับตัวควบคุมรายละเอียด นั้นแล้ว คลิกตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มเมื่อคุณเริ่มสร้างตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้สร้างตัวควบคุมข้อมูลหลักของคุณด้วยตนเองแทนการใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม คุณสามารถสร้างตัวควบคุมของคุณเองด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียดระหว่างตารางเสริมแถวและส่วนการทำซ้ำหรือระหว่างตารางเสริมแถวสองตารางบนแม่แบบฟอร์ม เมื่อต้องการทำดังกล่าว ให้เปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ สำหรับตัวควบคุมแต่ละตัว จากนั้นให้กำหนดตัวควบคุมตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมข้อมูลหลักและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมรายละเอียด ด้วยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวควบคุมรายละเอียด คุณสามารถติดตั้งความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งผ่านทางการใช้เขตข้อมูลหลัก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×