Office

การแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

In Microsoft Office InfoPath, you can use the master/detail control to link one control to another, so that the selection in the first control determines what appears in the other.

ในบทความนี้

When to use a master/detail control

Compatibility considerations

แทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด

Change the default master/detail relationship

When to use a master/detail control

A master/detail control is actually a set of two related controls. One control is the designated master control, and the other is the detail control. The master control is always a ตารางเสริมแถว. The detail control can be either a repeating table or a ส่วนการทำซ้ำ.

Use a master/detail control when you want to:

 • Enable users who are filling out forms that are based on your form template to work more efficiently with large amounts of data.

 • Display the equivalent of a one-to-one relationship. For example, you can use a master/detail control when you design a human resources form template that is connected to a database of employee records. The master control can display an employee's name and job title, and the detail control can display an employee's location, hire date, and date of birth.

 • Display the equivalent of a one-to-many relationship. For example, you can use the master control to display one set of records (for example, customer names) and the detail control to display related records (for example, customer orders).

In the following illustration, employees in a human resources department click a row in a repeating table to access detailed information about an employee.

ข้อมูลพนักงานภายในตัวควบคุมข้อมูลหลักและรายละเอียดบนฟอร์ม

When users click a specific row in a repeating table (the master control), one or more detail records are displayed in a repeating section or repeating table (the detail control) elsewhere on the form.

InfoPath provides a predefined master/detail control that you can insert by using the Controls task pane. You can also create a master/detail control by inserting a repeating table and repeating section (or two repeating tables) and then changing the properties for each control.

If your form template is intended mainly for onscreen viewing, consider placing the detail control inside a ขอบเขตการเลื่อน on your form template. That way, if there is a large amount of data displayed in the control, your users can scroll through the data. Note that this isn't the best option if you think users will want to print their forms, because any data that is hidden in the scrolling region onscreen will also be hidden on the printed form.

ด้านบนของหน้า

Compatibility considerations

When you design a form template in InfoPath, you can choose to design a เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์. When you design a browser-compatible form template, master/detail controls are unavailable in the Controls task pane because they cannot be displayed in a Web browser.

In addition, although you can access the Master/Detail tab in the Repeating Section Properties and Repeating Table Properties dialog boxes, all settings on that tab are unavailable (appear dimmed).

To work around this limitation, you may want to design your form template so that users can display two views, a "master" view that lists certain items and a "detail" view with expanded information specific to each item in the master view.

ด้านบนของหน้า

การแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด

The procedure for inserting a master/detail control differs slightly depending on whether you are designing a new, blank form template or basing the design of your form template on a database or other external data source.

When you insert a master/detail control from the Controls task pane, InfoPath inserts a repeating table and a repeating section that are bound to the same กลุ่มการทำซ้ำ in the data source. By default, both controls contain other controls, which are bound to fields in that repeating group.

The following illustration shows a master/detail control in โหมดออกแบบ.

ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดที่มีตัวควบคุมรายละเอียดที่เลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

The data source for the form template consists of fields and groups that appear in a hierarchical view in the Data Source task pane. Master/detail controls are always bound to repeating groups. In the following example, both the master control and the detail control are bound to the d:Employees repeating group in the Data Source task pane.

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: In a one-to-many relationship, master and detail controls are typically bound to separate repeating groups. To learn how to establish a one-to-many relationship instead of a one-to-one relationship, see Change the default master/detail relationship later in this article.

Insert a master/detail control on a new, blank form template

InfoPath provides a predefined master/detail control that you can insert by using the Controls task pane. You can also create a master/detail control by inserting a repeating table and a repeating section (or two repeating tables) and then changing the properties for each control.

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกต้นแบบ/รายละเอียด

 4. In the Number of columns in master box in the Insert Master/Detail dialog box, enter the number of columns for the master control.

 5. In the Number of fields in detail box, enter the number of fields for the detail control.

  InfoPath inserts two controls on your form template. The first is labeled Repeating Table (master), and the second is labeled Repeating Section (detail).

 6. To test the master/detail relationship, click Preview on the Standard toolbar, and then enter data in the master control. Related data should appear in the detail control.

Insert a master/detail control on a form template that is based on an existing data source

If you base the design of your form template on an existing Extensible Markup Language (XML) file, database, or Web service, InfoPath derives the fields and groups in the Data Source task pane from that existing data source. In this scenario, you can insert a master/detail control from the Controls task pane, as described in the following procedure.

Master and detail controls can be bound to the same repeating group or to different repeating groups, depending on your needs. The controls that appear inside a master/detail control are bound to fields that are part of a repeating group.

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. Under Insert controls, click Repeating Table.

 4. On the first page of the Repeating Table Binding Wizard, click the repeating group that you want to bind the table rows to, and then click Next. If your table has only one column, you can select a repeating field instead of a repeating group.

  เคล็ดลับ: To create a new repeating group to bind the table to, right-click the group to which you want to add the repeating group, click Add on the shortcut menu, and then in the Add Field or Group dialog box, enter the repeating group's properties.

 5. To add the columns that you want to include in the table, double-click the fields in the Data binding list.

  เคล็ดลับ: To create a new field to add as a column, right-click the group to which the table is bound, click Add on the shortcut menu, and then in the Add Field or Group dialog box, enter the field's properties.

 6. เมื่อต้องการจัดเรียงคอลัมน์ คลิกคอลัมน์ในรายการคอลัมน์ในตาราง คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง ทางแล้ว คลิกเสร็จสิ้น

 7. Double-click the Repeating Table label below the table on your form template.

 8. Click the Master/Detail tab.

 9. Click Set as master, type a name in the Master ID box, and then click OK.

 10. วางเคอร์เซอร์บนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่คุณต้องการแทรกส่วนซ้ำกัน (ตัวควบคุมรายละเอียด)

 11. Under Insert controls in the Controls task pane, click Repeating Section.

  หมายเหตุ: อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ซ้ำอื่นเป็นตัวควบคุมรายละเอียด

 12. On the first page of the Repeating Section Binding Wizard, click the repeating group that you want to bind the section to, and then click OK.

 13. คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อส่วนที่ซ้ำกัน ที่ปรากฏภายใต้ส่วนบนของเทมเพลตฟอร์ม

 14. คลิกที่แท็บหลัก/รายละเอียด

 15. คลิกการตั้งค่าเป็นรายละเอียด นั้นแล้ว คลิกชื่อของตัวควบคุมหลักในรายการลิงก์ไปยัง ID หลัก

 16. To change the default, one-to-one relationship of the master/detail control to a one-to-many relationship, click By key field under Master/detail relationship, and then click Select XPath รูปปุ่ม next to the Key field (master) and Key field (detail) boxes to select the key fields that you want.

 17. เมื่อต้องการทดสอบความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน แล้ว ใส่ข้อมูลในตัวควบคุมหลัก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียด

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ได้เมื่อต้องการแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด เมื่อต้องการสร้างตัวควบคุมหลัก ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวากลุ่มเกิดซ้ำที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหลัก แล้ว คลิ กตารางที่เกิดซ้ำ บนเมนูทางลัด ทำตามขั้นตอนเดียวกันทั่วไปเพื่อสร้างตัวควบคุมรายละเอียด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียดเริ่มต้น

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม InfoPath สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างตัวควบคุมหลักและตัวควบคุมรายละเอียด ความสัมพันธ์แบบหนึ่งหมายความ ว่า สำหรับแต่ละส่วนที่เลือกในตัวควบคุมหลัก ผลลัพธ์เดียวที่ตรงกันปรากฏขึ้นในตัวควบคุมรายละเอียด

คุณสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียดจากใหม่ที่เริ่มต้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มหมายความ ว่า สำหรับแต่ละส่วนที่เลือกในตัวควบคุมหลัก หลายผลลัพธ์ที่ตรงกันอาจปรากฏขึ้นในตัวควบคุมรายละเอียด

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath แทรกตารางซ้ำและส่วนที่มีการทำซ้ำตามค่าเริ่มต้น ทั้งสองตัวควบคุมเหล่านี้ถูกผูกไว้กับกลุ่มการทำซ้ำเดียวกันในแหล่งข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมทั้งสองประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ ที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในกลุ่มการทำซ้ำ ในความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมต้นแบบและรายละเอียดจะโดยทั่วไปที่ถูกผูกไว้เพื่อแยกกลุ่มซ้ำ

ถ้าคุณแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดบนเทมเพลตของคุณฟอร์มจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม และคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มแทนที่เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง คุณสามารถลบตัวควบคุมรายละเอียดที่สร้าง InfoPath แล้ว คุณสามารถสร้างตัวควบคุมรายละเอียดใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ได้ดียิ่งขึ้น ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกส่วนเกิดซ้ำที่กำหนดให้เป็นตัวควบคุมรายละเอียด นั้นแล้ว กด DELETE

 2. แทรกส่วนซ้ำใหม่บนเทมเพลตฟอร์ม

  วิธีการมีดังนี้

  1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

  2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

  3. ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  4. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกส่วนที่ซ้ำกัน

 3. แทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการในส่วนการทำซ้ำ

  วิธีการมีดังนี้

  1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

  2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

  3. ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  4. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการแทรก

  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับแต่ละตัวควบคุมที่คุณต้องการแทรก

 4. คลิกสองครั้งที่ส่วนการทำซ้ำบนเทมเพลฟอร์มของคุณ

 5. คลิกที่แท็บหลัก/รายละเอียด

 6. ภายใต้การตั้งค่าหลัก/รายละเอียด คลิกการตั้งค่าเป็นรายละเอียด

 7. ในรายการลิงก์ไปยัง ID หลัก คลิกชื่อของตัวควบคุมหลัก

 8. ภายใต้ความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด คลิกตามเขตข้อมูลหลัก

 9. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องเขตข้อมูลคีย์ (หลัก) และในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลสำคัญสำหรับตัวควบคุมหลัก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 10. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องเขตข้อมูลคีย์ (รายละเอียด) และในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลสำคัญสำหรับตัวควบคุมรายละเอียด นั้นแล้ว คลิกตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มเมื่อคุณเริ่มต้นสร้างตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด ให้พิจารณาสร้างตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดของคุณเองแทนที่จะใช้ตัวควบคุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต้นแบบ/รายละเอียดที่พร้อมใช้งานตัวควบคุม ด้วยตนเอง บานหน้าต่าง คุณสามารถสร้างตัวควบคุมของคุณเอง โดยการสร้างความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด ระหว่างตารางซ้ำและส่วนที่มีการทำซ้ำ หรือ ระหว่างตารางสองตารางซ้ำบนเทมเพลตฟอร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ สำหรับตัวควบคุมแต่ละ ทางแล้ว กำหนดควบคุมหนึ่งเป็นตัวควบคุมหลักและตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมรายละเอียด ด้วยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมรายละเอียด คุณสามารถตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มผ่านทางการใช้เขตข้อมูลคีย์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×