การแทรกชื่อเรื่องลงในฟอร์มหรือรายงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครง

  วิธีการ

  ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน นั้นแล้ว คลิกมุมมองเค้าโครง รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกชื่อเรื่อง รูปปุ่ม

  ป้ายชื่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในส่วนหัวของฟอร์มหรือรายงาน และชื่อฟอร์มหรือชื่อรายงานจะถูกใช้เป็นชื่อเรื่อง

 3. เมื่อมีการสร้างป้ายชื่อขึ้นมา ข้อความในป้ายชื่อนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความด้วยการพิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการได้

 4. กด ENTER เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

แก้ไขชื่อเรื่องของฟอร์มหรือรายงานที่มีอยู่แล้ว

 1. วางเคอร์เซอร์ลงในป้ายชื่อที่มีชื่อเรื่องด้วยการคลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเรื่อง แล้วกด ENTER เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×