การแทรกข้อมูลจากฟอร์มในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลฟอร์มพิมพ์ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของฟอร์มเมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์ม คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลลงไปในส่วนหัวหรือส่วนท้ายได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้พิมพ์ชื่อพนักงานและศูนย์ต้นทุนไว้ที่ด้านล่างของฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแทรกการอ้างอิงในกล่อง พิมพ์ฟอร์มที่มีส่วนท้ายนี้ ซึ่งจะพิมพ์เขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล เมื่อผู้ใช้กรอกชื่อและเลือกศูนย์ต้นทุนของตน ข้อมูลนี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติที่ด้านล่างของฟอร์มที่พิมพ์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 3. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 4. ในรูปแบบหัวกระดาษ หรือกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบท้ายกระดาษ พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการในกล่องพิมพ์ฟอร์มกับหัวข้อนี้ หรือพิมพ์ฟอร์มกับท้ายกระดาษนี้ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการข้อมูลจากฟอร์มจะปรากฏขึ้น

 5. ในกล่อง แทรกข้อความอัตโนมัติ ให้คลิก เขตข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 8. ใส่ข้อมูลในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5

 9. เมื่อต้องการทดสอบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนฟอร์มพิมพ์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ข้อมูลคุณพิมพ์ลงในตัวควบคุมในขั้นตอนที่ 8 ควรปรากฏในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  หมายเหตุ: Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×