การแทรกขอบเขตแนวนอน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการวางสองพื้นที่เคียงข้างกันบนแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ขอบเขตแนวนอน เมื่อฟอร์มที่สร้างขึ้นจากแม่แบบฟอร์มถูกปรับขนาด ขอบเขตแนวนอนจะถูกย่อหรือขยายเพื่อให้พอดีกับช่องว่าง

ในบทความนี้

เมื่อใดควรใช้ขอบเขตแนวนอน

การพิจารณาความเข้ากันได้

การแทรกขอบเขตแนวนอน

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดควรใช้ขอบเขตแนวนอน

ใช้ขอบเขตแนวนอนเมื่อต้องการจัดระเบียบชุดตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกันในรูปแบบแนวนอน เมื่อขอบเขตแนวนอนหลายขอบเขตถูกวางไว้เคียงข้างกัน ขอบเขตจะถูกตัดหรือเลื่อนไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อมีการปรับขนาดหน้าจอ

เมื่อคุณแทรกขอบเขตแนวนอนในแม่แบบฟอร์ม คุณจำเป็นต้องแทรกคอนเทนเนอร์เปล่า เพื่อให้สามารถใช้งานขอบเขตนั้นให้เกิดประโยชน์ คุณต้องแทรกตัวควบคุมไว้ภายในด้วย ตัวควบคุมเหล่านี้รวมถึงกล่องข้อความ กล่องรายการ หรือส่วนต่างๆ ภาพประกอบดังต่อไปนี้แสดงขอบเขตแนวนอนสองขอบเขตในโหมดการออกแบบ

ขอบเขตแนวนอนที่มีป้ายชื่อและกล่องข้อความ

คุณยังสามารถใช้ตารางเค้าโครงเพื่อจัดเรียงตัวควบคุมให้มีลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางกล่องข้อความสองกล่องไว้เคียงข้างกันในเซลล์ตาราง อย่างไรก็ตาม เซลล์ในตารางเค้าโครงจะแตกต่างจากขอบเขตแนวนอน ซึ่งไม่มีการตัดไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อมีการปรับขนาดหน้าจอ แต่ตัวควบคุมในเซลล์จะถูกซ่อนไม่ปรากฏให้เห็น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องชื่อและที่อยู่อีเมลจะปรากฏอยู่ติดกันในขอบเขตแนวนอนแต่ละขอบเขตบนฟอร์ม

ขอบเขตแนวนอนก่อนถูกปรับขนาดหน้าต่าง

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ปรับขนาดหน้าต่าง ขอบเขตแนวนอนจะเลื่อนไปยังบรรทัดถัดไปโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ขอบเขตแนวนอนภายหลังการปรับขนาดหน้าต่าง

เคล็ดลับ: โดยค่าเริ่มต้น เส้นขอบของขอบเขตแนวนอนจะไม่ปรากฏในฟอร์ม ถ้าต้องการให้ปรากฏเค้าร่างรอบขอบเขต คุณสามารถนำเส้นขอบไปใช้ได้ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath มีตัวควบคุมอื่นที่คล้ายคลึงกับขอบเขตแนวนอนแต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อตัดสินว่าตัวควบคุมใดทำงานได้ดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์ม ให้อ้างอิงถึงรายการดังต่อไปนี้

 • ขอบเขตการเลื่อน    ถ้าต้องการให้ขอบเขตรวมแถบเลื่อนไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลที่มองไม่เห็น ให้ใช้ขอบเขตการเลื่อนแทนการใช้ขอบเขตแนวนอน

 • ส่วน    ถ้าคุณไม่จำเป็นภูมิภาคของคุณเมื่อต้องการตัด ตามรูปแบบที่ถูกปรับขนาด คุณสามารถใช้ส่วนที่มีการแทนที่เป็นขอบเขตตามแนวนอน ไม่เหมือนกับภูมิภาคแนวนอน ซึ่งจะไม่ถูกผูกตัวควบคุม ส่วนที่ถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมขอบเขตแนวนอนจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เนื่องจากไม่สามารถแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ได้

ด้านบนของหน้า

การแทรกขอบเขตแนวนอน

เนื่องจากขอบเขตแนวนอนใช้กับเค้าโครงเท่านั้น ไม่ได้ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ขอบเขตแนวนอน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมในขอบเขตแนวนอน ให้ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ไปยังขอบเขตแนวนอน

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นของขอบเขตแนวนอนและตัวควบคุมที่ขอบเขตแนวนอนมีอยู่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นขอบหรือสีของขอบเขตแนวนอน ให้เลือกรายการนั้น บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการได้ที่กล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของขอบเขตแนวนอนหลายขอบเขตพร้อมกันในครั้งเดียว ให้เลือกขอบเขตแนวนอนเหล่านั้น กด ALT+ENTER และทำการปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นในกล่องโต้ตอบ คุณสมบ้ติ (การเลือกหลายรายการ)

 • โดยค่าเริ่มต้น InfoPath จะแทรกขอบเขตแนวนอนตามความกว้างที่ตรงกับความกว้างของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น บนเมนู มุมุมอง ให้คลิก คุณสมบัติของมุมมอง บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ การตั้งค่าเค้าโครง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ความกว้างของเค้าโครงแบบกำหนดเองสำหรับแม่แบบฟอร์มนี้ จากนั้นให้พิมพ์ตัวเลขที่ต่างออกไปในกล่อง ความกว้างเค้าโครงแบบกำหนดเอง

 • ถ้าคุณระบุความกว้างของเค้าโครงแบบกำหนดเองสำหรับขอบเขตแนวนอน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างนั้นไม่ได้กว้างกว่าพื้นที่ที่จะสามารถพิมพ์ได้สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อคุณต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าหน้าที่พิมพ์ของคุณกว้างเท่าใด และเนื้อหาบนแม่แบบฟอร์มจะพอดีกับหน้านั้นหรือไม่ บนเมนู มุมมอง ให้คลิก คำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษ เมื่อคุณคลิกคำสั่งนี้ เส้นบอกแนวที่เป็นเส้นประแนวตั้งจะปรากฏอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ เส้นบอกแนวนี้จะบ่งชี้ระยะขอบขวาของหน้าที่พิมพ์ ซึ่งยึดตามเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คุณสามารถปรับระยะห่างทั้งในและรอบๆ ขอบเขตแนวนอนได้โดยการเปลี่ยนขนาดช่องว่างภายใน ซึ่งเป็นช่องว่างบัฟเฟอร์รอบๆ เนื้อหาของขอบเขต หรือโดยเปลี่ยนระยะขอบ ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างเส้นขอบของขอบเขตและช่องว่างรอบๆ ข้อความหรือตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม ในการปรับระยะห่างสำหรับขอบเขตแนวนอน ให้คลิกสองครั้ง ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติขอบเขตแนวนอน ให้คลิกแท็บ ขนาด แล้วปรับตัวเลือกระยะขอบและช่องว่างภายในตามความเหมาะสม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×