Office

การแทรกขอบเขตแนวนอน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการจัดตำแหน่งพื้นที่สองเคียงข้างกันบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้ขอบเขตตามแนวนอน เมื่อมีการปรับขนาดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ภูมิภาคแนวนอนขยาย หรือลดขนาดการเติมช่องว่างพร้อมใช้งาน

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้ขอบเขตตามแนวนอน

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกขอบเขตตามแนวนอน

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดจะใช้ขอบเขตตามแนวนอน

ใช้ขอบเขตตามแนวนอนเมื่อคุณต้องการจัดระเบียบชุดของตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตามแนวนอน เมื่อหลายภูมิภาคแนวนอนมีตำแหน่งแบบเคียงข้าง ภูมิภาคจะตัด หรือ ไหล ไปยังบรรทัดถัดไปเป็นขนาดของหน้าจอจะถูกปรับขนาด

เมื่อคุณแทรกขอบเขตตามแนวนอนในแม่แบบของฟอร์ม คุณกำลังพิจารณาแทรกคอนเทนเนอร์ที่ว่าง สำหรับภูมิภาคจะเป็นประโยชน์มากมาย คุณต้องแทรกตัวควบคุมอื่น ๆ อยู่ภายใน ตัวควบคุมเหล่านี้สามารถใส่กล่องข้อความ กล่องรายการ หรือส่วน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขอบเขตตามแนวนอนที่สองในโหมดออกแบบ

ขอบเขตแนวนอนที่มีป้ายชื่อและกล่องข้อความ

คุณยังสามารถใช้เค้าโครงตารางเพื่อจัดเรียงตัวควบคุมในลักษณะคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดตำแหน่งกล่องข้อความสองเคียงข้างกันในเซลล์ตารางที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคแนวนอน ไม่เหมือนกับเซลล์ในตารางเค้าโครงไม่ตัดไปยังบรรทัดถัดไปถ้าหน้าจอจะถูกปรับขนาด แทน ตัวควบคุมในเซลล์ซ่อนอยู่จากมองเห็น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องชื่อและที่อยู่อีเมปรากฏอยู่ถัดจากแต่ละคนในขอบเขตตามแนวนอนที่แยกต่างหากบนฟอร์ม

ขอบเขตแนวนอนก่อนถูกปรับขนาดหน้าต่าง

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ปรับขนาดหน้าต่าง ภูมิภาคแนวนอนย้ายโดยอัตโนมัติไปยังบรรทัดถัดไป ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ขอบเขตแนวนอนภายหลังการปรับขนาดหน้าต่าง

เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น เส้นขอบของขอบเขตตามแนวนอนจะมองไม่เห็นบนฟอร์ม ถ้าคุณต้องการให้เค้าร่างจะปรากฏรอบ ๆ ภูมิภาคของคุณ คุณสามารถใช้เส้นขอบนั้นในกล่องโต้ตอบเส้นขอบและแรเงา

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath มีตัวควบคุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับขอบเขตตามแนวนอน แต่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน การตัดสินใจที่ตัวควบคุมเหล่านี้ได้ผลดีที่สุดในเทมเพลตของคุณฟอร์ม อ้างอิงไปยังรายการต่อไปนี้

 • ภูมิภาค Scrolling    ถ้าคุณต้องการให้ภูมิภาคของคุณรวมแถบเลื่อนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนเพื่อดูข้อมูลที่อยู่นอกมุมมอง ใช้ขอบเขตการเลื่อนแทนที่เป็นขอบเขตตามแนวนอน

 • ส่วน    ถ้าคุณไม่จำเป็นภูมิภาคของคุณเมื่อต้องการตัด ตามรูปแบบที่ถูกปรับขนาด คุณสามารถใช้ส่วนที่มีการแทนที่เป็นขอบเขตตามแนวนอน ไม่เหมือนกับภูมิภาคแนวนอน ซึ่งจะไม่ถูกผูกตัวควบคุม ส่วนที่ถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถเลือกออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมภูมิภาคแนวนอนจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

การแทรกขอบเขตแนวนอน

เนื่องจากแนวนอนภูมิภาคจะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ของเค้าโครง พวกเขาถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลไม่ได้

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกภูมิภาคแนวนอน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมกับขอบเขตตามแนวนอน ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม กับขอบเขตตามแนวนอน

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของขอบเขตตามแนวนอนและตัวควบคุมที่ประกอบด้วยการปรับปรุง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบหรือพื้นหลังของขอบเขตตามแนวนอน เลือกนั้น บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเส้นขอบและแรเงา จากนั้น ปรับปรุงที่จำเป็นในกล่องโต้ตอบเส้นขอบและแรเงา

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของหลายภูมิภาคแนวนอนในเวลาเดียวกัน เลือก กด ALT + ENTER นั้นแล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็นในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ (การเลือกหลาย)

 • ตามค่าเริ่มต้น InfoPath แทรกแนวนอนภูมิภาคที่มีความกว้างที่ตรงกับที่พิมพ์ได้เช่นกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ บนเมนูมุมมอง คลิกแสดงคุณสมบัติ บนแท็บทั่วไป ภายใต้การตั้งค่าเค้าโครง เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้มีความกว้างของเค้าโครงแบบกำหนดเองสำหรับเทมเพลตนี้ฟอร์ม แล้ว พิมพ์หมายเลขอื่นในกล่องความกว้างของเค้าโครงแบบกำหนดเอง

 • ถ้าคุณระบุความกว้างของเค้าโครงแบบกำหนดเองสำหรับภูมิภาคแนวนอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ยังไม่ได้กว้างกว่าพื้นที่พิมพ์สำหรับเทมเพลฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการดูอย่างรวดเร็วคือหน้าของคุณพิมพ์ความกว้าง — และว่าเนื้อหาบนเทมเพลตฟอร์จะพอดีกับหน้านั่นคือบนเมนูมุมมอง คลิกคำแนะนำความกว้างของหน้า เมื่อคุณคลิกคำสั่งนี้ เส้นบอกแนวตามแนวตั้งเป็นเส้นประปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ คู่มือนี้บ่งชี้ระยะขอบขวาของหน้า พิมพ์โดยยึดตามเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คุณสามารถปรับระยะห่างทั้งใน และ รอบขอบเขตตามแนวนอน โดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบข้างเนื้อหาของภูมิภาค หรือ โดยการเปลี่ยนระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของภูมิภาคและใด ๆ รอบข้าง ข้อความหรือตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม เมื่อต้องการปรับระยะห่างสำหรับภูมิภาคแนวนอน คลิกสองครั้งที่ ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติภูมิภาคแนวนอน คลิกที่แท็บขนาด และปรับระยะขอบและช่องว่างภายในตัวเลือกตามความเหมาะสมแล้ว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×