การแทรกกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลผสาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในกล่องโต้ตอบแทรกเขตข้อมูลผสาน คุณสามารถแทรกข้อมูลจากแต่ละเขตข้อมูล เช่นชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจำนวนผลกระทบจากรายการของผู้บริจาค เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลไปยังเอกสารหลัก บนแท็บการส่งจดหมาย ในกลุ่มเขียนและแทรกเขตข้อมูล จากไฟล์ข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วคลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกเขตข้อมูลผสาน ทางแล้ว คลิกชื่อเขตข้อมูล

สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกแทรกเขตข้อมูลผสาน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแทรกเขตข้อมูลผสาน

กล่อง แทรกเขตข้อมูลผสาน

ใช้กล่องโต้ตอบแทรกเขตข้อมูลผสาน ต่อไปนี้:

  • เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลคุณต้องการเพิ่ม:

    • เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลที่อยู่ซึ่งสอดคล้องกับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ แม้ว่าเขตข้อมูลของแหล่งข้อมูลไม่มีชื่อเดียวกับเขตข้อมูลของคุณ ให้คลิก Address Fields

    • เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลที่นำข้อมูลมาจากคอลัมน์ในไฟล์ข้อมูลของคุณโดยตรงเสมอ ให้คลิก เขตข้อมูลของฐานข้อมูล

  • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลผสานลงในเอกสารของคุณ ในกล่องเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลคุณต้อง แล้ว คลิ กแทรก ทำซ้ำสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว คลิ กปิด

  • ถ้ากล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ปรากฏขึ้น หมายความว่า Microsoft Word อาจไม่พบข้อมูลบางส่วนที่ต้องใช้สำหรับแทรกเขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรถัดจาก (ไม่ตรงกัน) แล้วเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูล ซึ่งต้องใช้ในการทำจดหมายเวียน

หมายเหตุ: ถ้าคุณแทรกเขตข้อมูลจากรายการ เขตข้อมูลของฐานข้อมูล จากนั้นสลับไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่มีคอลัมน์ที่มีชื่อเดียวกันนี้ในภายหลัง Word จะไม่สามารถแทรกข้อมูลของเขตข้อมูลนั้นลงในเอกสารเวียนได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×