การแทรกกล่องรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้กล่องรายการในแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath เพื่อแสดงรายการตัวเลือกที่แยกตัวจากกันต่างหากแก่ผู้ใช้

In this article

เวลาที่ใช้กล่องรายการ

ประสบการณ์ของผู้ใช้

การแทรกกล่องรายการ

เคล็ดลับเค้าโครง

เวลาที่ใช้กล่องรายการ

ใช้กล่องรายการเมื่อคุณต้องการ

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกการเลือกได้เพียงอย่างเดียวจากรายการของข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • แสดงค่าที่เรียกใช้ได้จากรายการคงที่ จากแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม หรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล หรือรายการ Microsoft Windows SharePoint Services

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ผู้ใช้จัดประเภทค่าใช้จ่ายในฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายด้วยการเลือกค่าในกล่องรายการ

รายการที่เลือกในกล่องรายการ

หลังจากคุณแทรกกล่องรายการบนแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องระบุค่าที่คุณต้องการให้ปรากฏในกล่องรายการ ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้จะเห็นรายการเปล่าเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของกล่องรายการ คุณสามารถพิมพ์รายการของคุณเอง หรือกำหนดค่ากล่องรายการเพื่อเรียกใช้รายการจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่นได้

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมตัวควบคุมที่คล้ายกับกล่องรายการ แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวไหนทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

กล่องรายการแบบหล่นลง    เช่นเดียวกันกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลงจะให้รายการตัวเลือกแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ในกล่องรายการแบบหล่นลง ข้อมูลในรายการจะถูกซ่อนจนกระทั่งผู้ใช้คลิกลูกศรที่ติดกับกล่องรายการ ถ้าคุณวางแผนที่จะให้ตัวเลือกหลายตัวในรายการของคุณ หรือช่องว่างบนแม่แบบฟอร์มของคุณถูกจำกัด กล่องรายการแบบหล่นลงเป็นตัวเลือกที่ดี

กล่องคำสั่งผสม    เช่นเดียวกับกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสมให้รายการตัวเลือกแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ในกล่องคำสั่งผสม ข้อมูลในรายการจะถูกซ่อนจนกระทั่งผู้ใช้คลิกลูกศรที่ติดกับกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายการของพวกเขาเองในกล่องคำสั่งผสม หรือเลือกจากรายการของข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกมากกว่าหนึ่งข้อมูลในรายการ คุณสามารถใช้กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการแทนกล่องรายการ ในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ ผู้ใช้จะระบุตัวเลือกด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งกล่องกาเครื่องหมายแทนการคลิกค่าในรายการ เช่นเดียวกับกล่องรายการมาตรฐาน รายการในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการสามารถมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก

ปุ่มตัวเลือก    เช่นเดียวกับกล่องรายการ กลุ่มของปุ่มตัวเลือกทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการของตัวเลือกที่แยกตัวจากกันต่างหาก อย่างไรก็ตาม ด้วยปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้จะคลิกวงกลมขนาดเล็กเพื่อทำการเลือกแทนการคลิกรายการในกล่องรายการ

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

กล่องรายการเป็นหนึ่งในตัวควบคุมฟอร์มที่ใช้งานทั่วไปมากที่สุด ดังนั้นผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู้วิธีใช้กล่องรายการ

เมื่อต้องการเลือกบางอย่างจากกล่องรายการ ผู้ใช้เพียงคลิกรายการที่พวกเขาต้องการ กล่องรายการ "เปิด" ดังนั้นผู้ใช้สามารถเห็นรายการของตัวเลือกโดยไม่ต้องคลิกตัวควบคุม ถ้าตัวเลือกในรายการเกินความสูงของกล่องที่มีตัวเลือกเหล่านั้นอยู่ แถบเลื่อนจะปรากฏทางด้านขวาของตัวควบคุม ถ้าผู้ใช้กำลังใช้แป้มพิมพ์เพื่อกรอกฟอร์ม พวกเขาสามารถกดแป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายผ่านรายการในกล่องรายการ

ด้านบนของหน้า

แทรกกล่องรายการ

กระบวนการสำหรับการแทรกกล่องรายการต่างกันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบ แม่แบบฟอร์มเปล่าใหม่ หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของกล่องรายการเมื่อถูกเลือกในโหมดการออกแบบ ก่อนมีการเพิ่มป้ายชื่อและรายการ

กล่องรายการที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กล่องรายการถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องรายการประเภทบนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลประเภท ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องรายการบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ถ้าคุณยึดการดีไซน์เทมเพลตฟอร์มของคุณตามไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการบนเว็บ InfoPath จะรับเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้น

การแทรกกล่องรายการ

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติในแหล่งข้อมูลที่ผูกไว้กับกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการผูกกล่องรายการกับเขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมใช้งาน แหล่งข้อมูลจะถูกล็อก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มของคุณโดยยึดตาม XML Schema คุณอาจไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่ไปยังแหล่งข้อมูลใน InfoPath ได้ ข้อจำกัดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยน Schema โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้แสดงว่าไม่ถูกต้อง

 4. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่องรายการ

 5. ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในขั้นที่ 3 ให้เลือกเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลกล่องรายการ ที่คุณต้องการผูกกล่องรายการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อในกล่องรายการ บนแม่แบบฟอร์ม ให้พิมพ์ข้อความเหนือหรือทางซ้ายของกล่องข้อความ ตามด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

 7. เมื่อต้องการระบุค่าที่คุณต้องการใช้เป็นรายการในรายการ ให้คลิกสองครั้งที่กล่องรายการบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. คลิกแท็บ ข้อมูล

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อรวบรวมกล่องรายการ

  พิมพ์ค่าในกล่องรายการด้วยตัวคุณเอง

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีชุดของค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมีจำกัด และคุณไม่คาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านั้นในอนาคต ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่า คุณต้องประกาศเวอร์ชันอัปเดตของเทมเพลตฟอร์มของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและใช้ข้อมูลในรายการล่าสุดได้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ในกล่อง ค่า ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจัดเก็บถ้าผู้ใช้เลือกรายการนี้

  3. ในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับรายการนี้ แล้วคลิก ตกลง

  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่องรายการ

  5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

  ใช้ค่าจากส่วนอื่นของฟอร์ม

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในรายการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับค่าอื่นที่ผู้ใช้ใส่ในฟอร์ม

  1. ภายใต้ ข้อมูลในกล่องรายการ ให้คลิก ค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

   ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลการทำซ้ำที่กำหนดบนเทมเพลตฟอร์มของคุณ

  2. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

  ใช้ค่าจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ เอกสาร XML หรือไซต์ SharePoint

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในกล่องรายการมีความทันสมัยหรือมีการรีเฟรชเป็นประจำ ค่าต่างๆ มักจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอก และจะถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่มีการเปิดฟอร์ม

  1. คลิก ค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

  2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าคุณได้เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว ให้คลิกการเชื่อมต่อนั้นในกล่อง การเชื่อมต่อข้อมูล

   • เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ ให้คลิก เพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

    ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่กำหนด

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นของกล่องรายการ

 • พิจารณาการทำให้กล่องรายการกว้างขึ้นเพื่อให้มีที่ว่างใหญ่กว่าความกว้างเฉลี่ยของข้อมูลในรายการ วิธีนี้ ข้อมูลในรายการจะไม่ถูกซ่อนเป็นบางส่วน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของกล่องรายการหลายกล่องในครั้งเดียว ให้เลือกกล่องรายการที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน กด ALT+ENTER คลิกแท็บ ขนาด แล้วพิมพ์ตัวเลขใหม่ในกล่อง ความกว้าง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องรายการหลายกล่องในครั้งเดียว ให้เลือกกล่องรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วทำการปรับที่จำเป็นบนแท็บ แรเงา

 • เมื่อต้องการกำหนดแบบอักษรที่ปรากฏในกล่องรายการเอง ให้ใช้กล่อง แบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดแบบอักษรสำหรับกล่องรายการทั้งหมดบนแม่แบบฟอร์มของคุณในครั้งเดียว ให้คลิกกล่องรายการที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วบนเมนู รูปแบบ ให้คลิก นำแบบอักษรไปใช้กับตัวควบคุมกล่องรายการทั้งหมด

 • ถ้าคุณต้องการปรับระยะห่างระหว่างกล่องรายการและวัตถุที่อยู่รอบๆ บนแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถปรับการตั้งค่าระยะขอบในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของกล่องรายการ (แท็บ ขนาด) การใช้ระยะขอบเพื่อเพิ่มระยะห่างจะให้ระดับของการควบคุมที่ดีกว่าการใช้ตัวแบ่งย่อหน้าเพื่อเพิ่มระยะห่าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×