การแทรกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายคือ รายการตัวเลือกที่มีลักษณะดังเลื่อนรายการของกล่องกาเครื่องหมายแทนที่เป็นกล่องรายการทั่วไป ผู้ใช้สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายข้าตามความเหมาะสมจากรายการ ขึ้นอยู่กับการออกแบบในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย ผู้ใช้อาจยังไม่สามารถพิมพ์รายการของตนเองอยู่ถัดจากกล่องกาเครื่องหมายหนึ่ง

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แทรกกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดจะใช้กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

ใช้กล่องรายการแบบเลือกได้หลายเมื่อคุณต้องการ:

 • เปิดใช้งานผู้ใช้สามารถเลือกหลายรายการในรายการ

 • เปิดใช้งานผู้ใช้ที่จะพิมพ์ค่าของตนเองในรายการ

 • แสดงส่วนใหญ่หรือรายการทั้งหมดในรายการบนฟอร์มตามค่าเริ่มต้น

 • แสดงค่าเรียกใช้ จากรายการคง จากเทมเพลตฟอร์มแหล่งข้อมูล หรือ จากแหล่งข้อมูลภาย นอก เช่นฐานข้อมูลหรือรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่มีหลายประเภท ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย ตัวออกแบบฟอร์มที่มีเลือกเพื่ออนุญาตให้มีประเภทแบบกำหนดเอง ดังนั้น ผู้ใช้สามารถใส่ค่าในกล่องว่างอยู่ถัดจากกล่องกาเครื่องหมายสุดท้ายในรายการ

ค่าแบบกำหนดเองที่จะถูกเพิ่มในรายการของตัวเลือกในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

หลังจากที่คุณแทรกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณต้องระบุค่าที่คุณต้องการให้ปรากฏในนั้น มิฉะนั้น ผู้ใช้จะเห็นกล่องว่างเมื่อเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติกล่องรายการส่วนที่เลือกหลาย คุณสามารถพิมพ์รายการด้วยตัวคุณเอง หรือกำหนดกล่องรายการแบบเลือกได้หลายเพื่อเรียกข้อมูลรายการจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่น

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Office InfoPath มีตัวควบคุมที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย แต่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจที่ตัวควบคุมเหล่านี้ได้ผลดีที่สุดในเทมเพลตของคุณฟอร์ม ดูรายการต่อไปนี้:

กล่องรายการ    เช่นกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย กล่องรายการมาตรฐานอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกค่าในรายการ อย่างไรก็ตาม กับกล่องรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเดียวเท่านั้นในรายการ กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย เช่นกล่องรายการแสดงรายการทั้งหมดในรายการตามค่าเริ่มต้น

กล่องรายการแบบหล่นลง    เช่นใด ๆ รายอื่น ๆ กล่องรายการแบบหล่นลงแก่ผู้ใช้รายการตัวเลือก อย่างไรก็ตาม กับกล่องรายการแบบหล่นลง รายการถูกซ่อนอยู่จนกว่าผู้ใช้คลิกที่ตัวควบคุม ผู้ใช้สามารถเลือกเพียงรายการเดียวจากรายการดรอปดาวน์

กล่องคำสั่งผสม    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อให้สามารถพิมพ์รายการของตนเอง หรือเลือกค่าจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใช้กล่องคำสั่งผสมแทนที่เป็นกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย ผู้ใช้สามารถเลือกเพียงรายการเดียวจากกล่องคำสั่งผสม

ปุ่มตัวเลือก    เช่นกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย กลุ่มของปุ่มตัวเลือกเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือก กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย ไม่เหมือนกับผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกเดียวเท่านั้นจากกลุ่มของปุ่มตัวเลือก นอกจากนี้ พร้อมปุ่มตัวเลือก ผู้ใช้คลิกวงกลมขนาดเล็กเพื่อทำให้ตัวเลือกแทนที่จะคลิกที่รายการในกล่องรายการ

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย กับผู้ใช้ทำให้ตัวเลือก โดยการเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายในกล่องบนฟอร์ม ถ้าจำนวนของกล่องกาเครื่องหมายเกินกว่าความสูงของตัวควบคุม แถบเลื่อนปรากฏทางด้านขวาของกล่องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูตัวเลือกเหลือ

คุณสามารถออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายการของตนเองในรายการ ถ้าจำเป็นออก ในกรณีนี้ กล่องกาเครื่องหมายที่ มีกล่องแก้ไขปรากฏเป็นรายการสุดท้ายในรายการ

กล่องเปล่าในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

เมื่อต้องการใส่ค่าแบบกำหนดเอง ผู้ใช้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกล่องแก้ไขแล้ว พิมพ์รายการของพวกเขาบริเวณอยู่ถัดจากกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับนี้จะเป็นไปได้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ค่าแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย เมื่อคุณแทรกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมกล่องรายการแบบเลือกได้หลายจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

การแทรกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

ขั้นตอนสำหรับการแทรกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า หรือเปลี่ยนการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายลักษณะที่ปรากฏเมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ ก่อนตัวออกแบบเทมเพลฟอร์มได้ด้วยตนเองเพิ่มกล่องรายการ

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการเปล่าทึ่เลือกในโหมดการออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กล่องรายการแบบเลือกได้หลายถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลภายในแบบกลุ่ม ซ้ำเสมอ เขตข้อมูลที่ซ้ำกันอนุญาตให้คุณสามารถเก็บมากกว่าหนึ่งค่าในเขตข้อมูล ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องรายการแบบเลือกได้หลายประเภท บนเทมเพลตฟอร์ถูกผูกไว้ไปยังประเภท เขตข้อมูลในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ที่ซ้ำกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการบนแม่แบบฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ถ้าคุณยึดการดีไซน์เทมเพลตฟอร์มของคุณตามไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการบนเว็บ InfoPath จะรับเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้น

การแทรกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำในแหล่งข้อมูลที่ถูกผูกไว้ลงในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย โดยอัตโนมัติเลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการผูกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายไปยังเขตข้อมูลที่มีอยู่ที่เกิดซ้ำ ล้างกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมใช้งาน แหล่งข้อมูลจะถูกล็อก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มของคุณโดยยึดตาม XML Schema คุณอาจไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่ไปยังแหล่งข้อมูลใน InfoPath ได้ ข้อจำกัดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยน Schema โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้แสดงว่าไม่ถูกต้อง

 4. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

 5. ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนที่ 3 เลือกเขตข้อมูลจากการเกิดซ้ำในกล่องโต้ตอบเข้ากล่องรายการแบบเลือกได้หลายเล่ม ที่คุณต้องการผูกกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

 6. บนเทมเพลตฟอร์ พิมพ์ข้อความป้ายชื่ออยู่ด้านบน หรือด้านซ้ายของกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

 7. เมื่อต้องการระบุค่าที่คุณต้องการใช้เป็นรายการในรายการ ดับเบิลคลิกที่กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

 8. คลิกแท็บ ข้อมูล

 9. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้เพื่อเติมข้อมูลในกล่องรายการ

  พิมพ์ค่าในกล่องรายการด้วยตัวเอง

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีชุดของค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมีจำกัด และคุณไม่คาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านั้นในอนาคต ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่า คุณต้องประกาศเวอร์ชันอัปเดตของเทมเพลตฟอร์มของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและใช้ข้อมูลในรายการล่าสุดได้

  1. คลิก เพิ่ม

  2. ในกล่อง ค่า ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจัดเก็บถ้าผู้ใช้เลือกรายการนี้

  3. ในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงสำหรับรายการนี้ แล้วคลิก ตกลง

  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่องรายการ

  5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

  ใช้ค่าจากส่วนอื่นของฟอร์ม

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในรายการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับค่าอื่นที่ผู้ใช้ใส่ในฟอร์ม

  1. ภายใต้ ข้อมูลในกล่องรายการ ให้คลิก ค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

   ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลการทำซ้ำที่กำหนดบนเทมเพลตฟอร์มของคุณ

  2. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

  ใช้ค่าจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ เอกสาร XML หรือไซต์ SharePoint

  ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ค่าในกล่องรายการมีความทันสมัยหรือมีการรีเฟรชเป็นประจำ ค่าต่างๆ มักจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอก และจะถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่มีการเปิดฟอร์ม

  1. คลิก ค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าคุณได้เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว ให้คลิกการเชื่อมต่อนั้นในกล่อง การเชื่อมต่อข้อมูล

   • เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ ให้คลิก เพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

    ข้อมูลในกล่องรายการจะต้องสัมพันธ์กับเขตข้อมูลการทำซ้ำหรือกลุ่มการทำซ้ำที่กำหนด

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง รายการ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีเขตข้อมูล ซึ่งจะให้ค่าสำหรับกล่องรายการ จากนั้นคลิก ตกลง

  4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ค่า คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง หนึ่งในค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกใน XML ที่ใช้เป็นหลัก เมื่อผู้ใช้คลิกข้อมูลในกล่องรายการ

  5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่ปรากฏอยู่ในกล่องรายการ แล้วคลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าของชื่อที่แสดงปรากฏหลายครั้งในกล่องรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ใช้แสดงไม่ซ้ำกัน

 10. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค่าของตนเองที่ด้านล่างของกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ค่าแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเกี่ยวกับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของกล่องรายการแบบเลือกได้หลายหลายครั้ง เลือกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายขนาดคุณต้องการเปลี่ยน กด ALT + ENTER คลิกที่แท็บขนาด จากนั้น ในกล่องความกว้าง พิมพ์หมายเลขใหม่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังสำหรับกล่องรายการแบบเลือกได้หลายหลายครั้ง เลือกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเส้นขอบและแรเงา และบนแท็บการแรเงา ตรวจ การปรับปรุงที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดเองแบบอักษรที่ปรากฏอยู่ถัดจากกล่องกาเครื่องหมายในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย ใช้กล่องฟอนต์ และขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์สำหรับกล่องรายการแบบเลือกได้หลายบนเทมเพลตของคุณฟอร์มทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกกล่องรายการแบบเลือกได้หลายที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบที่คุณต้อง และบนเมนูจัดรูปแบบ คลิกฟอนต์นำไปใช้กับทั้งหมด ตัวควบคุมกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

 • เมื่อต้องการปรับระยะห่างระหว่างกล่องรายการแบบเลือกได้หลายและวัตถุที่ล้อมรอบบนเทมเพลตฟอร์ ทดลองใช้การตั้งค่าระยะขอบบนแท็บขนาด ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย ใช้ระยะขอบเพื่อเพิ่มระยะห่างมีตัวควบคุมระดับดีกว่าโดยใช้ตัวแบ่งย่อหน้าเพื่อเพิ่มระยะห่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×