การแทรกกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน่แม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้กล่องข้อความเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ หรือแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้กล่องข้อความ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

แทรกกล่องข้อความ

เคล็ดลับเค้าโครง

เมื่อใดที่ใช้กล่องข้อความ

ใช้กล่องข้อความเมื่อคุณต้องการ

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความธรรมดาจำนวนเท่าใดก็ได้ลงในฟอร์ม

 • แสดงข้อมูล เช่น ผลลัพธ์ของสูตรหรือวันที่ปัจจุบัน

ในภาพประกอบต่อไปนี้ ใช้กล่องข้อความเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อจากผู้ใช้

กล่องข้อความสามกล่องสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณแทรกกล่องข้อความบนแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะเพิ่มกล่องข้อความแบบบรรทัดเดียว ถ้าคุณต้องการให้กล่องข้อความแสดงข้อความหลายบรรทัดแทน คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแบ่งย่อหน้าหรือการตัดข้อความสำหรับกล่องข้อความหลังจากคุณแทรกกล่องข้อความ อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ คุณสามารถใช้กล่อง Rich Text

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath รวมตัวควบคุมที่คล้ายกับกล่องข้อความ แต่ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวไหนทำงานดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

กล่องข้อความแบบ Rich    ในกล่องข้อความ rich text อนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์ แก้ไข หรือดูข้อความเช่นกล่องข้อความธรรมดา ไม่เหมือนกับกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text แสดงข้อความหลายบรรทัดตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มองค์ประกอบที่จัดรูปแบบกล่องข้อความ rich text เช่นข้อความเป็นตัวหนา หรือตัวเอียง รูปภาพ และตาราง จัดรูปแบบข้อมูลในกล่องข้อความ rich text ถูกเก็บเป็น XHTML ซึ่งอาจไม่เข้ากันได้กับแหล่งข้อมูลที่คาดหวังลำดับสั้น ๆ ของข้อความธรรมดา

กล่องนิพจน์    โดยทั่วไปกล่องนิพจน์ถูกใช้เพื่อแสดงแบบอ่านอย่างเดียวข้อความ เพื่อแสดงค่าของการควบคุมบนฟอร์มอื่น หรือเมื่อต้อง การสร้างสูตรที่ยึดตาม XPath นิพจน์ ไม่เหมือนกับกล่องข้อความ กล่องนิพจน์ไม่ได้เก็บ หรือบันทึกข้อมูล ดังนั้น คุณควรใช้กล่องนิพจน์ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกค่า หรือการอ้างอิงในสูตรอื่นเท่านั้น

คุณสามารถใช้กล่องข้อความ ด้วยตัวเอง หรือเพิ่มลงในตารางที่เกิดซ้ำ ส่วน หรือตัวควบคุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครง ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความมักจะปรากฏขึ้นภายในเซลล์ในตารางซ้ำ

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

การป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความนั้นง่ายดาย ผู้ใช้วางเคอร์เซอร์ภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลจะปรากฏในฟอร์มเป็นข้อความธรรมดา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถนำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้กับข้อความในกล่องข้อความ คุณสามารถใช้กล่อง Rich Text แทนกล่องข้อความมาตรฐาน

กล่องข้อความมีคุณลักษณะของระบบ Microsoft Office ที่คุ้นเคยหลายคุณลักษณะ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้สะกดคำผิดในกล่องข้อความ พวกเขาจะเห็นเส้นใต้หยักสีแดงที่คุ้นเคย ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจมีการสะกดผิด

การสะกดผิดในกล่องข้อความ

พร้อมด้วยตัวตรวจสอบการสะกด คุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานสำหรับกล่องข้อความตามค่าเริ่มต้น การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะบันทึกรายการก่อนหน้าที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ลงในฟอร์ม เมื่อผู้ใช้พิมพ์สองสามอักขระแรกลงในกล่องข้อความ InfoPath จะแสดงรายการที่ตรงกับรายการที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่จะป้อนข้อมูลที่ซ้ำหรือข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของผู้ใช้ ลงในฟอร์มที่กรอก

หมายเหตุ: เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกที่จะออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางคุณลักษณะ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด จะไม่พร้อมให้ใช้งานได้สำหรับการใช้ใน InfoPath เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้ไม่ได้ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

แทรกกล่องข้อความ

กระบวนงานในการแทรกกล่องข้อความต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า หรือยึดตามการออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณบนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงลักษณะของกล่องข้อความเมื่อถูกเลือกในโหมดออกแบบ

กล่องข้อความที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเสมอ ในตัวอย่างต่อไปนี้ กล่องข้อความชื่อสุดท้าย บนฟอร์มถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลLastName ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกล่องข้อความบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

แทรกกล่องข้อความบนแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อลงในตัวควบคุม พิมพ์ข้อความที่อยู่ด้านบน หรือด้านซ้ายของตัวควบคุม แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:) ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่ได้ตั้งใจกล่องข้อความเพื่อรวบรวมของผู้ใช้นามสกุล คุณสามารถพิมพ์นามสกุล:ได้

แทรกกล่องข้อความบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกกล่องข้อความ โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกกล่องข้อความจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลกล่องข้อความ ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลกล่องข้อความ แล้วคลิก ตกลง

 5. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกล่องข้อความ แล้วคลิก กล่องข้อความ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ก่อนที่คุณจะแทรกกล่องข้อความลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้คิดว่าคุณต้องการจัดเรียงกล่องข้อความเหล่านั้นอย่างไร คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความได้ด้วยการลากกล่องข้อความที่คุณต้องการบนแม่แบบฟอร์มของคุณ แต่ทำให้เกิดการออกแบบที่ไม่มีการวางแผน ถ้าคุณต้องการองค์กรเพิ่มเติมบนแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถเพิ่มเค้าโครงตาราง แล้วแทรกป้ายชื่อและตัวควบคุมภายในแต่ละเซลล์เพื่อให้ป้ายชื่อและตัวควบคุมจัดแนวอย่างเหมาะสม ในภาพประกอบต่อไปนี้ มีการใช้เค้าโครงตารางที่มี 4 แถว 2 คอลัมน์เพื่อจัดเรียงป้ายชื่อและตัวควบคุม

กล่องข้อความภายในเค้าโครงตารางในโหมดออกแบบ

นอกเหนือจากการใช้เค้าโครงตารางจัดระเบียบกล่องข้อความแล้ว คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความหลายกล่องในเวลาเดียวกัน ให้เลือกกล่องข้อความที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ขนาด จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

 • ปรับขนาดกล่องข้อความบนแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับความยาวของข้อความที่คุณคาดว่าผู้ใช้จะพิมพ์ลงในกล่อง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของกล่องข้อความหลายกล่องในเวลาเดียวกัน ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วคลิกแท็บ เส้นขอบ จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่ปรากฏในกล่องข้อความเอง ให้ใช้กล่อง แบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดแบบอักษรสำหรับกล่องข้อความทั้งหมดบนแม่แบบฟอร์มของคุณในเวลาเดียวกัน ให้เลือกกล่องข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก นำแบบอักษรไปใช้กับตัวควบคุมกล่องข้อความทั้งหมด บนเมนู รูปแบบ

 • เมื่อต้องการดูว่ากล่องข้อความของคุณจะมีลักษณะอย่างไรด้วยข้อความจริงในนั้น ให้คลิก ข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู มุมมอง การกระทำนี้ช่วยคุณได้เห็นว่าฟอร์มจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล

 • ใช้ระยะขอบเพื่อปรับที่ว่างรอบๆ ภายนอกกล่องข้อความ ใช้ช่องว่างภายในเพื่อปรับที่ว่างรอบข้อความภายในกล่องข้อความ การตั้งค่าทั้งสองอย่างพบได้บนแท็บ ขนาด ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติกล่องข้อความ

 • บางครั้งข้อความภายในกล่องข้อความและป้ายชื่อทางซ้ายของกล่องข้อความอาจปรากฏว่าต่างจากการจัดแนวเล็กน้อย เมื่อต้องการจัดแนวข้อความและป้ายชื่อเหล่านั้นใหม่อย่างรวดเร็ว ให้คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความ แล้วคลิก จัดแนว บนแท็บ ขนาด จากนั้นคลิก นําไปใช้ ถ้าป้ายชื่อและกล่องข้อความอยู่ในเซลล์ที่ต่างกันในเค้าโครงตาราง ให้คลิกขวาที่เซลล์ที่มีป้ายชื่อ แล้วคลิก คุณสมบัติตาราง บนเมนูทางลัด แล้วคลิก กึ่งกลาง ภายใต้ การจัดแนวตามแนวตั้ง บนแท็บ เซลล์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×