การแทรกกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกปุ่มตัวเลือกได้อย่างน้อยสองปุ่มบนแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณเมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้เลือกหนึ่งจากชุดของตัวเลือกที่จำกัด

ในบทความนี้

เมื่อใดจะใช้กลุ่มของปุ่มตัวเลือก

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

แทรกในกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้กลุ่มของปุ่มตัวเลือกได้เมื่อใด

ใช้กลุ่มของปุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อแสดงตัวเลือกจำนวนหนึ่งที่สัมพันธ์กันแต่ไม่เหมือนกันให้กับผู้ใช้

ในภาพประกอบต่อไปนี้ พนักงานและผู้จัดการคลิกปุ่มตัวเลือกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของงานในฟอร์มการประเมินผลงาน โดยในแต่ละส่วน ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งปุ่มเท่านั้น

ปุ่ม ตัวเลือก ในฟอร์มการประเมินผลงาน

เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ตามค่าเริ่มต้นจะไม่มีการเลือกปุ่มตัวเลือกไว้ ถ้าคุณต้องการให้ปุ่มตัวเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งถูกเลือกเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น (กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติปุ่มตัวเลือก) สำหรับปุ่มตัวเลือกนั้น

ตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง

InfoPath จะรวมตัวควบคุมที่คล้ายกันกับปุ่มตัวเลือกแต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน เมื่อต้องการตัดสินใจว่าตัวควบคุมเหล่านี้ตัวใดที่จะทำงานได้ดีที่สุดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้อ้างอิงรายการต่อไปนี้

กล่องกาเครื่องหมาย    เหมือนกับปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมายจะสนับสนุนตัวเลือกที่ถูกเปิดหรือปิดใช้งาน ความแตกต่างคือโดยทั่วไปคุณจะใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อการตัดสินใจแบบใช่/ไม่ใช่ หรือตัวเลือกที่ไม่พิเศษ

กล่องรายการ    เหมือนกับกลุ่มของปุ่มตัวเลือก กล่องรายการจะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากหลายตัวเลือกบนฟอร์มได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยกล่องรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกได้ด้วยการคลิกข้อมูลในรายการแทนการคลิกวงกลมขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ปุ่มตัวเลือกจะปรากฏเป็นวงกลมขนาดเล็กที่มีป้ายชื่อติดกับปุ่ม เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง จะมีจุดปรากฏตรงกลางของวงกลมที่เลือกนั้น และไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของปุ่มตัวเลือกใดๆ ก็ตาม จะมีเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นที่ถูกเลือก

ด้านบนของหน้า

แทรกกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

กระบวนการสำหรับการแทรกกลุ่มของปุ่มตัวเลือกจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเปล่าอันใหม่หรือกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณโดยใช้ฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงลักษณะปุ่มตัวเลือกที่ถูกเลือกในโหมดออกแบบ

ปุ่มตัวเลือกสามปุ่มในโหมดออกแบบ ปุ่มแรกถูกเลือกอยู่

ตัวควบคุมอาจถูกผูกไว้หรือไม่ได้ผูกไว้ เมื่อตัวควบคุมถูกผูกไว้ ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ใส่ในตัวควบคุมในไฟล์ฟอร์มต้นแบบ (.xml) เมื่อไม่ได้ผูกตัวควบคุมไว้ ตัวควบคุมนั้นจะไม่เชื่อมต่อกับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้ เมื่อคุณเลือกหรือย้ายตัวชี้ของคุณไปไว้เหนือตัวควบคุม ข้อความและไอคอนการผูกจะปรากฏในมุมบนขวาของตัวควบคุม ข้อความจะระบุถึงกลุ่มหรือเขตข้อมูลซึ่งตัวควบคุมถูกผูกไว้ในแหล่งข้อมูล ไอคอนจะระบุว่าตัวควบคุมถูกผูกไว้กับกลุ่มหรือเขตข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการผูกถูกต้อง ไอคอนสีเขียวจะปรากฏขึ้น ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการผูก คุณจะเห็นไอคอนสีน้ำเงินหรือสีแดงแทน

แหล่งข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่ปรากฏในมุมมองลำดับชั้นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ปุ่มตัวเลือกแต่ละรายการถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มตัวเลือก ค่าที่เกี่ยวข้องกับปุ่มตัวเลือกที่จะเก็บไว้ในเขตข้อมูล ในตัวเลือกที่ต่อไปนี้อย่าง1, 2, 3 และn/a ปุ่มเป็นทั้งหมดที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลemployeeScore ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของปุ่มตัวเลือกบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในแหล่งข้อมูล

แทรกกลุ่มของปุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มเปล่าอันใหม่

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่มตัวเลือก

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกปุ่มตัวเลือก ให้ใส่จำนวนของปุ่มที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บไว้ในแหล่งข้อมูลเมื่อมีการคลิกปุ่มตัวเลือก ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มตัวเลือกที่มีค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นป้อนค่าที่คุณต้องการในกล่อง ค่าเมื่อถูกเลือก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มตัวเลือกแรกในกลุ่มจะบันทึกค่า 1 เมื่อคลิก ปุ่มตัวเลือกที่สองจะบันทึกค่า 2 และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

 6. บนแม่แบบฟอร์ม แทนที่ข้อความตัวยึดของป้ายชื่อปุ่มตัวเลือกแต่ละป้ายด้วยข้อความของคุณเอง

แทรกกลุ่มของปุ่มตัวเลือกบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกในกลุ่มของปุ่มตัวเลือก โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์ หรือ โดยการแทรกในกลุ่มของปุ่มตัวเลือกจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม แทน ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในแม่แบบฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่มตัวเลือก

 4. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลปุ่มตัวเลือก ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเก็บข้อมูลปุ่มตัวเลือก แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังผูกปุ่มตัวเลือกกับเขตข้อมูลการทำซ้ำ ปุ่มตัวเลือกนั้นจะต้องอยู่ภายในตัวควบคุมการทำซ้ำ เช่น ตารางเสริมแถวหรือส่วนการทำซ้ำ

 5. ในกล่อง จำนวนปุ่มตัวเลือกที่จะแทรก ในกล่องโต้ตอบ แทรกปุ่มตัวเลือก ให้ใส่จำนวนของปุ่มตัวเลือกที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บไว้ในแหล่งข้อมูลเมื่อมีการคลิกปุ่มตัวเลือก ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มตัวเลือกที่มีค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นป้อนค่าที่คุณต้องการในกล่อง ค่าเมื่อถูกเลือก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มตัวเลือกแรกในกลุ่มจะบันทึกค่า 1 เมื่อคลิก ปุ่มตัวเลือกที่สองจะบันทึกค่า 2 และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ค่าที่ยอมรับได้จะขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่ปุ่มตัวเลือกถูกผูกไว้

 7. InfoPath จะใช้ชื่อของเขตข้อมูลเป็นป้ายชื่อสำหรับปุ่มตัวเลือกแต่ละปุ่มในกลุ่ม บนแม่แบบฟอร์ม แทนที่ข้อความตัวยึดสำหรับป้ายชื่อปุ่มตัวเลือกแต่ละป้ายด้วยข้อความของคุณเอง

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล แทรกตัวควบคุมได้ ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ให้คลิกขวาเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกกับปุ่มตัวเลือก แล้วคลิก ปุ่มตัวเลือก บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครง

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่นๆ ของกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของปุ่มตัวเลือกหลายปุ่มในครั้งเดียว ให้เลือกปุ่มตัวเลือกที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง กด ALT+ENTER คลิกแท็บ ขนาด จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ

 • เมื่อต้องการปรับปรุงความยากง่ายในการอ่านให้ดีขึ้น ให้พิจารณาการเพิ่มบรรทัดของข้อความคำสั่งที่อยู่หน้าปุ่มตัวเลือก เส้นขอบรอบกลุ่มของปุ่มตัวเลือก หรือการแรเงาด้านหลังปุ่ม วิธีที่ดีที่สุดคือการแทรกปุ่มตัวเลือกภายในส่วนที่ว่างบนแม่แบบฟอร์ม ให้เลือกส่วนที่ว่าง จากนั้นบนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วทำการปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ

 • ใช้การตั้งค่าระยะขอบเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่รอบๆ ปุ่มตัวเลือกแต่ละปุ่ม

 • ลำดับแท็บจะอ้างอิงถึงลำดับที่โฟกัสของเคอร์เซอร์ถูกย้ายไปอยู่เมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB ในกรณีของปุ่มตัวเลือก เมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB โฟกัสจะย้ายไปยังปุ่มตัวเลือกแรกในกลุ่ม ถ้าไม่มีการเลือกปุ่มตัวเลือก หรือไปยังปุ่มตัวเลือกที่ถูกเลือกล่าสุด การกดแป้น TAB ครั้งต่อไปจะเป็นการข้ามปุ่มตัวเลือกที่เหลืออยู่ไปยังตัวควบคุมถัดไปในลำดับแท็บ แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังปุ่มต่างๆ ได้ ในบางครั้งคุณอาจต้องใช้แป้น TAB เพื่อย้ายโฟกัสแทน ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งได้ด้วยตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดัชนีแท็บ บนแท็บ ขั้นสูง ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติปุ่มตัวเลือก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×