การแทนแบบอักษรที่ขาดหายไปในสิ่งพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าฟอนต์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ หรือฝังในสิ่งพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มีค่าเริ่มต้นแทนสำหรับฟอนต์ของหายไป เมื่อคุณเปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ที่ประกอบด้วยฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อเป็นการชั่วคราว หรือถาวรแทนฟอนต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับฟอนต์หายไปที่ใช้ในสิ่งพิมพ์

แทนฟอนต์จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูสิ่งพิมพ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความยังคงสามารถอ่านได้เสมอไม่ว่าอักษรใดพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อักขระเอเชียตะวันออกหายไปเป็นกรณีพิเศษ และจัดการแยกต่างหากจากฟอนต์อื่น

ในกรณีส่วนใหญ่ แทนฟอนต์ทำให้ข้อความไหลแตกต่างกันไป ตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งคอลัมน์ ตัวแบ่งหน้า ระยะห่างบรรทัด และใส่ยัติภังค์จะคุณจะเปลี่ยน แม้ว่าฟอนต์ substitute จะคล้ายคลึงกับฟอนต์หายไป เนื่องจากแทนฟอนต์อาจมีผลกับเค้าโครงของสิ่งพิมพ์ของคุณมาก คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยง หรือปิดแทนฟอนต์

เมื่อแทนฟอนต์ถูกเปิดใช้งาน และบริการของคุณพิมพ์หรือคุณเปิดไฟล์ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีแบบอักษรเดียวกันกับที่คุณใช้ Microsoft Windows เปลี่ยนแบบอักษรที่คุณเลือก เพื่อให้คุณสามารถอ่านข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ คลิกการแทนฟอนต์

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบฟอนต์ เปิดเมื่อคุณเปิดสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกปุ่มไฟล์ ชี้ไปที่การตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้ว คลิ กแบบอักษรฝังตัวที่มีจัดการ ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ คลิกการแทนฟอนต์

 2. ในกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ เลือกแบบอักษรหายไปจากรายการของฟอนต์

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกแนะนำของการทดแทน ฟอนต์สำหรับเซสชันนี้เท่านั้น คลิชั่วคราวแทนฟอนต์นี้สำหรับการแสดงและพิมพ์

   หมายเหตุ: ฟอนต์ที่จะแสดงเป็นการชั่วคราวจะถูกบันทึกกับสิ่งพิมพ์นั้น

  • เมื่อต้องการแทนฟอนต์หายไป ด้วยตัวเลือกแนะนำของฟอนต์ substitute จากนี้ คลิกแทนที่แบบอักษรนี้ในสิ่งพิมพ์อย่างถาวร

   หมายเหตุ: นี่คือ การเปลี่ยนแปลงถาวร และไม่สามารถยกเลิกหลังจากที่คุณคลิกตกลง แต่คุณสามารถใช้แบบอักษรเดิมได้ถ้าคุณติดตั้งเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • เมื่อต้องการกำหนดฟอนต์เพื่อนำมาใช้แทน ทำต่อไปนี้:

   1. ในรายแทนฟอนต์ เลือกฟอนต์อื่น

   2. คลิกแทนที่แบบอักษรนี้สำหรับการแสดงและพิมพ์ชั่วคราว หรืออย่างถาวรแทนฟอนต์นี้ในสิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ถ้าฟอนต์ที่คุณกำลังใช้ประกอบด้วยอักขระที่เฉพาะเจาะจง และคุณได้ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ (ไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง ), คุณเห็นกล่องขนาดเล็ก แทนอักขระที่หายไป ที่ใดก็ตามที่อักขระเกิดขึ้นในข้อความของคุณ

เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ Publisher นำไปใช้แบบอักษรเป็น substitute กับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำว่า คุณปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายนี้เลือกถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้สิ่งพิมพ์ของคุณ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ ไปยังเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ได้ดีที่สุดเมื่อต้องการปิดแทนฟอนต์อัตโนมัติก่อนที่คุณพิมพ์ข้อความลงในสิ่งพิมพ์ แล้ว เมื่อใดก็ ตามที่คุณเห็นกล่องขนาดเล็กแทนอักขระหายไป คุณสามารถด้วยตนเองแทนกล่องขนาดเล็กกับฟอนต์อื่นที่ประกอบด้วยอักขระคุณต้องการ

เมื่อต้องการป้องกันเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์หรือผู้ใช้อื่นใช้แทนฟอนต์กับอักขระในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณควรฝังฟอนต์ในสิ่งพิมพ์ของคุณก่อนที่คุณส่งจะพิมพ์

เปิดแทนฟอนต์เปิด หรือปิดสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไป

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของสิ่งพิมพ์ของคุณซึ่งรวมถึงตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งคอลัมน์และหน้า ระยะห่างบรรทัด และการใส่ยัติภังค์ซึ่งคุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการแทนฟอนต์ได้

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนฟอนต์ ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

 • ฝังฟอนต์ TrueType ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อคุณฝังฟอนต์ TrueType จะถูกบันทึกไว้ภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ สิ่งพิมพ์ ด้วยฟอนต์ที่ฝังตัวสามารถแสดง และพิมพ์ข้อความในฟอนต์เดิม แม้ว่าฟอนต์เหล่านั้นจะไม่ได้ตามปกติติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้

  หมายเหตุ: ฟอนต์ TrueType เท่านั้นก็ได้เฉพาะถ้าพวกเขาจะได้รับสิทธิ์สำหรับการฝัง และฝังตัว

 • ถ้าคุณกำลังดำเนินการสิ่งพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่มีแบบอักษรเดียวกันกับที่ติดตั้งที่คุณใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ถ้าคุณใช้แบบอักษร PostScript ในสิ่งพิมพ์ของคุณ และคุณกำลังดำเนินการเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ ถามว่า เครื่องพิมพ์ที่มีฟอนต์ที่คุณใช้ หรือจะซื้อ

ด้านบนของหน้า

เมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โพสคริปต์ เครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนแบบอักษร PostScript ที่อยู่บนเครื่องพิมพ์สำหรับฟอนต์ TrueType ใด ๆ มีชื่อเดียวกันกับที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ซึ่งอาจทำให้ข้อความของคุณเมื่อต้องการเรียงหน้ากระดาษใหม่ เกิดตัวแบ่งบรรทัดที่ไม่คาดคิด ยัติภังค์ และเกินขนาด ที่อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการปิดใช้งานแทนฟอนต์เมื่อคุณพิมพ์ และใช้ฟอนต์ที่ฝังตัวในสิ่งพิมพ์ของคุณ หรือติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกไฟล์ >พิมพ์ แล้ว ขยายรายการดรอปดาวน์เครื่องพิมพ์

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript ที่คุณจะใช้พิมพ์ผลลัพธ์ของคุณขั้นสุดท้าย

 3. คลิกการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บกราฟิกและฟอนต์

 4. ภายใต้ฟอนต์ คลิกใช้ฟอนต์สิ่งพิมพ์เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เมื่อแทนฟอนต์ถูกเปิดใช้งาน และบริการของคุณพิมพ์หรือคุณเปิดไฟล์ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีแบบอักษรเดียวกันกับที่คุณใช้ Microsoft Windows เปลี่ยนแบบอักษรที่คุณเลือก เพื่อให้คุณสามารถอ่านข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. ในกล่องโต้ตอบฟอนต์โหลด คลิกการแทนฟอนต์

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์โหลด เมื่อคุณเปิดสิ่งพิมพ์ของคุณ บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้ว คลิ กฟอนต์ ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ คลิกการแทนฟอนต์

 2. ในกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ เลือกแบบอักษรหายไปจากรายการของฟอนต์

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกแนะนำของการทดแทน ฟอนต์สำหรับเซสชันนี้เท่านั้น คลิชั่วคราวแทนฟอนต์นี้สำหรับการแสดงและพิมพ์

   หมายเหตุ: ฟอนต์ที่จะแสดงเป็นการชั่วคราวจะถูกบันทึกกับสิ่งพิมพ์นั้น

  • เมื่อต้องการแทนฟอนต์หายไป ด้วยตัวเลือกแนะนำของฟอนต์ substitute จากนี้ คลิกแทนที่แบบอักษรนี้ในสิ่งพิมพ์อย่างถาวร

   หมายเหตุ: นี่คือ การเปลี่ยนแปลงถาวร และไม่สามารถยกเลิกหลังจากที่คุณคลิกตกลง แต่คุณสามารถใช้แบบอักษรเดิมได้ถ้าคุณติดตั้งเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  • เมื่อต้องการกำหนดฟอนต์เพื่อนำมาใช้แทน ทำต่อไปนี้:

   1. ในรายแทนฟอนต์ เลือกฟอนต์อื่น

   2. คลิกแทนที่แบบอักษรนี้สำหรับการแสดงและพิมพ์ชั่วคราว หรืออย่างถาวรแทนฟอนต์นี้ในสิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ถ้าฟอนต์ที่คุณกำลังใช้ประกอบด้วยอักขระที่เฉพาะเจาะจง และคุณได้ยกเลิกเลือกโดยอัตโนมัติแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไป กล่องกาเครื่องหมาย (เมนูเครื่องมือตัวเลือก คำสั่ง แท็บแก้ไข ), คุณเห็นตัว กล่องขนาดเล็กในตำแหน่งหายไปให้อักขระที่ใดก็ตามอักขระเกิดขึ้นในข้อความของคุณ

เมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ Publisher นำไปใช้แบบอักษรเป็น substitute กับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำว่า คุณปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายนี้เลือกถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้สิ่งพิมพ์ของคุณ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ ไปยังเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ได้ดีที่สุดเมื่อต้องการปิดแทนฟอนต์อัตโนมัติก่อนที่คุณพิมพ์ข้อความลงในสิ่งพิมพ์ แล้ว เมื่อใดก็ ตามที่คุณเห็นกล่องขนาดเล็กแทนอักขระหายไป คุณสามารถด้วยตนเองแทนกล่องขนาดเล็กกับฟอนต์อื่นที่ประกอบด้วยอักขระคุณต้องการ

เมื่อต้องการป้องกันเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์หรือผู้ใช้อื่นใช้แทนฟอนต์กับอักขระในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณควรฝังฟอนต์ในสิ่งพิมพ์ของคุณก่อนที่คุณส่งจะพิมพ์

เปิดแทนฟอนต์เปิด หรือปิดสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไป

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแก้ไข

 2. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไปโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงของสิ่งพิมพ์ของคุณซึ่งรวมถึงตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งคอลัมน์และหน้า ระยะห่างบรรทัด และการใส่ยัติภังค์ซึ่งคุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการแทนฟอนต์ได้

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนฟอนต์ ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

 • ฝังฟอนต์ TrueType ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อคุณฝังฟอนต์ TrueType จะถูกบันทึกไว้ภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ สิ่งพิมพ์ ด้วยฟอนต์ที่ฝังตัวสามารถแสดง และพิมพ์ข้อความในฟอนต์เดิม แม้ว่าฟอนต์เหล่านั้นจะไม่ได้ตามปกติติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้

  หมายเหตุ: ฟอนต์ TrueType เท่านั้นก็ได้เฉพาะถ้าพวกเขาจะได้รับสิทธิ์สำหรับการฝัง และฝังตัว

 • ถ้าคุณกำลังดำเนินการสิ่งพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่มีแบบอักษรเดียวกันกับที่ติดตั้งที่คุณใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ถ้าคุณใช้แบบอักษร PostScript ในสิ่งพิมพ์ของคุณ และคุณกำลังดำเนินการเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ ถามว่า เครื่องพิมพ์ที่มีฟอนต์ที่คุณใช้ หรือจะซื้อ

ด้านบนของหน้า

เมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โพสคริปต์ เครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนแบบอักษร PostScript ที่อยู่บนเครื่องพิมพ์สำหรับฟอนต์ TrueType ใด ๆ มีชื่อเดียวกันกับที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ซึ่งอาจทำให้ข้อความของคุณเมื่อต้องการเรียงหน้ากระดาษใหม่ เกิดตัวแบ่งบรรทัดที่ไม่คาดคิด ยัติภังค์ และเกินขนาด ที่อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อต้องการปิดใช้งานแทนฟอนต์เมื่อคุณพิมพ์ และใช้ฟอนต์ที่ฝังตัวในสิ่งพิมพ์ของคุณ หรือติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์

 2. ในกล่องชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript ที่คุณจะใช้พิมพ์ผลลัพธ์ของคุณขั้นสุดท้าย

 3. คลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บกราฟิกและฟอนต์

 4. ภายใต้ฟอนต์ คลิกใช้ฟอนต์สิ่งพิมพ์เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×