การแทนแบบอักษรที่ขาดหายไปในสิ่งพิมพ์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าฟอนต์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ หรือฝังในสิ่งพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มีค่าเริ่มต้นแทนสำหรับฟอนต์ของหายไป เมื่อคุณเปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ที่ประกอบด้วยฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อเป็นการชั่วคราว หรือถาวรแทนฟอนต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับฟอนต์หายไปที่ใช้ในสิ่งพิมพ์

แทนฟอนต์จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูสิ่งพิมพ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความยังคงสามารถอ่านได้เสมอไม่ว่าอักษรใดพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อักขระเอเชียตะวันออกหายไปเป็นกรณีพิเศษ และจัดการแยกต่างหากจากฟอนต์อื่น

ส่วนใหญ่แล้ว การแทนแบบอักษรจะทำให้ข้อความเรียงตัวแตกต่างกัน ตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งคอลัมน์ ตัวแบ่งหน้า ระยะห่างบรรทัด และการใส่ยัติภังค์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าแบบอักษรทดแทนจะคล้ายกับแบบอักษรที่ขาดหายไป การแทนแบบอักษรอาจส่งผลอย่างมากต่อเค้าโครงสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงหรือปิดใช้งานการแทนแบบอักษรก็ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดฟอนต์ทดแทนสำหรับฟอนต์หายไป

แทนฟอนต์สำหรับอักขระเอเชียตะวันออกหายไป

หลีกเลี่ยงการแทนฟอนต์

การปิดใช้งานแทนฟอนต์เมื่อคุณพิมพ์

การกำหนดแบบอักษรทดแทนสำหรับแบบอักษรที่ขาดหายไป

เมื่อเปิดใช้งานการแทนแบบอักษร และคุณหรือโรงพิมพ์เปิดแฟ้มของคุณในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่ไม่มีแบบอักษรเดียวกับที่คุณใช้ Microsoft Windows จะแทนแบบอักษรที่คุณเลือก เพื่อให้คุณสามารถอ่านข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณได้

 1. ในกล่องโต้ตอบ โหลดแบบอักษร ให้คลิก การแทนแบบอักษร

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ โหลดแบบอักษร ไม่เปิดเมื่อคุณเปิดสิ่งพิมพ์ของคุณ บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ แล้วคลิก แบบอักษร ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ให้คลิก การแทนแบบอักษร

 2. ในกล่องโต้ตอบ การแทนแบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรที่ขาดหายไปจากรายการของแบบอักษร

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกของแบบอักษรทดแทนที่แนะนำในเซสชันนี้เท่านั้น ให้คลิก แทนแบบอักษรนี้ชั่วคราวสำหรับการแสดงผลและการพิมพ์

   หมายเหตุ: แบบอักษรที่มีอยู่ในรายการเป็นแบบชั่วคราวและจะไม่ได้รับการบันทึกไว้ในสิ่งพิมพ์

  • เมื่อต้องการแทนแบบอักษรที่ขาดหายไปด้วยตัวเลือกของแบบอักษรทดแทนที่แนะนำตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ให้คลิก แทนแบบอักษรนี้ในสิ่งพิมพ์อย่างถาวร

   หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากคุณคลิก ตกลง แต่คุณสามารถใช้แบบอักษรเดิมได้ถ้าคุณติดตั้งแบบอักษรนั้นในภายหลัง

  • เมื่อต้องการกำหนดแบบอักษรสำหรับใช้แทน ให้ทำดังนี้

   1. ในรายการ แบบอักษรที่ใช้แทน ให้เลือกแบบอักษรที่ต่างกัน

   2. คลิก แทนแบบอักษรนี้ชั่วคราวสำหรับการแสดงผลและการพิมพ์ หรือ แทนแบบอักษรนี้ในสิ่งพิมพ์อย่างถาวร

ด้านบนของหน้า

การแทนแบบอักษรสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกที่ขาดหายไป

ถ้าแบบอักษรที่คุณจะใช้ไม่มีอักขระใดๆ อยู่เลย และคุณได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนแบบอักษรสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง ตัวเลือก แท็บ แก้ไข) คุณจะเห็นกล่องขนาดเล็กวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกับอักขระที่ขาดหายไปในข้อความของคุณ

เมื่อมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนแบบอักษรสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ Publisher จะนำแบบอักษรทดแทนไปใช้กับอักขระเอเชียตะวันออกที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรมจะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนแบบอักษรสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกโดยอัตโนมัติ อยู่แล้ว ขอแนะนำให้คุณปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายนั้นถูกเลือกไว้ถ้าคุณวางแผนจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณวางแผนจะนำสิ่งพิมพ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือโรงพิมพ์ วิธีที่ดีที่สุดคือการปิดใช้งานการแทนแบบอักษรอัตโนมัติก่อนที่คุณจะพิมพ์ข้อความใดๆ ลงในสิ่งพิมพ์นั้น และเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นกล่องขนาดเล็กแทนที่อักขระที่ขาดหายไป คุณสามารถแทนกล่องขนาดเล็กนั้นด้วยแบบอักษรอื่นที่มีอักขระที่คุณต้องการด้วยตนเอง

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้โรงพิมพ์หรือผู้ใช้อื่นสามารถนำการแทนแบบอักษรไปใช้กับอักขระในสิ่งพิมพ์ของคุณได้ คุณควรฝังแบบอักษรนั้นลงในสิ่งพิมพ์ของคุณก่อนส่งพิมพ์

การเปิดหรือปิดใช้งานการแทนแบบอักษรสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกที่ขาดหายไป

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วจึงคลิกแท็บ แก้ไข

 2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนแบบอักษรสำหรับอักขระเอเชียตะวันออกที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การหลีกเลี่ยงการแทนแบบอักษร

ถ้าคุณต้องการรักษาเค้าโครงสิ่งพิมพ์ของคุณไว้ ซึ่งรวมถึงตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งคอลัมน์และหน้า ระยะห่างบรรทัด และการใส่ยัติภังค์ คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงการแทนแบบอักษร

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแทนแบบอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ฝังฟอนต์ TrueType ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เมื่อคุณฝังฟอนต์ TrueType จะถูกบันทึกไว้ภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ สิ่งพิมพ์ ด้วยฟอนต์ที่ฝังตัวสามารถแสดง และพิมพ์ข้อความในฟอนต์เดิม แม้ว่าฟอนต์เหล่านั้นจะไม่ได้ตามปกติติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้

  หมายเหตุ: มีเฉพาะแบบอักษร TrueType เท่านั้นที่สามารถฝังตัวได้และต้องได้รับอนุญาตให้ฝังตัวด้วย

 • ถ้าคุณจะนำสิ่งพิมพ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าเครื่องนั้นติดตั้งแบบอักษรที่คุณใช้ในสิ่งพิมพ์อยู่ในเครื่องหรือเปล่า

 • ถ้าคุณใช้แบบอักษร PostScript ในสิ่งพิมพ์ของคุณ และคุณกำลังดำเนินการเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ ถามว่า เครื่องพิมพ์ที่มีฟอนต์ที่คุณใช้ หรือจะซื้อ

ด้านบนของหน้า

การปิดใช้งานการแทนแบบอักษรเมื่อคุณพิมพ์

เมื่อคุณสั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ โพสคริปต์ เครื่องพิมพ์จะใช้แบบอักษร PostScript ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์แทนแบบอักษร TrueType ที่มีชื่อเดียวกับที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ สิ่งนี้อาจทำให้ข้อความของคุณถูกจัดเรียงใหม่ และส่งผลให้เกิดตัวแบ่งบรรทัด การใส่ยัติภังค์ที่ไม่คาดคิดขึ้น และมีเกินขนาดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะในสิ่งพิมพ์ของคุณได้ เมื่อต้องการปิดใช้งานการแทนแบบอักษรเมื่อคุณพิมพ์และใช้เฉพาะแบบอักษรที่ฝังตัวในสิ่งพิมพ์ของคุณหรือติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์

 2. ในกล่อง ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ PostScript ที่คุณจะใช้พิมพ์ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 3. คลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ กราฟิกและแบบอักษร

 4. ภายใต้ แบบอักษร ให้คลิก ใช้แบบอักษรของสิ่งพิมพ์เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×