การแทนที่ข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการค้นหาและแทนที่ข้อความ ให้เปิดกล่อง ค้นหาและแทนที่ ด้วยการคลิก หน้าแรก > แทนที่

  1. คลิก หน้าแรก > แทนที่

ปุ่มแทนที่

  1. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

  2. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนที่

  3. เลือก แทนที่ เพื่อเปลี่ยนอินสแตนซ์ของข้อความ หรือคลิก ผลลัพธ์ถัดไป ผลลัพธ์ถัดไป เพื่อข้ามอินสแตนซ์นั้นของข้อความ และไปที่อินสแตนซ์ถัดไป

    เมื่อต้องการเปลี่ยนอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อความนั้น ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×