การแชร์เวิร์กบุ๊กโดยใช้ Excel Services

การแชร์เวิร์กบุ๊กโดยใช้ Excel Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Excel Services เพื่อแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นในศูนย์กลาง secure ตำแหน่งที่ตั้ง เช่นไลบรารีเอกสารในSharePoint Server 2013 หรือSharePoint Online ในOffice 365 Enterprise คุณสามารถทำได้ในขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยแบบแผนภูมิ ตาราง และรายงานที่คุณต้องการแชร์ ดูการสร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดรายการที่มีชื่อสำหรับแต่ละแผนภูมิ ตาราง และรายการอื่น ๆ ในเวิร์กบุ๊ก ดูการกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ขั้นตอนที่ 3: ระบุวิธีที่คุณต้องการบุ๊กให้แสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ดูตัวเลือกมุมมองเบราว์เซอร์ใช้เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการให้เวิร์กบุ๊กแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ขั้นตอนที่ 4: อัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังการไลบรารี SharePoint ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณใช้SharePoint Server 2013 หรือSharePoint Online Enterprise (Office 365 ), ใช้หนึ่งในกระบวนงานต่อไปนี้เพื่อประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังการไลบรารี SharePoint

เมื่อต้องการอัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังไลบรารีใน SharePoint Server 2013 (ภายในองค์กร)

  1. ในไซต์ เช่นไซต์ทีม เลือกไลบรารี เช่นไลบรารีเอกสาร

  2. คลิก+ เอกสารใหม่ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มเอกสาร

  3. เลือกเรียกดู และใช้กล่องโต้ตอบเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด แล้ว เลือกสมุดงานที่คุณต้องการประกาศ นั้นแล้ว เลือกเปิด

  4. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเอกสาร ให้เลือก ตกลง เวิร์กบุ๊กจะถูกเพิ่มไปยังไลบรารี

เมื่อต้องการอัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังไลบรารีใน SharePoint Online (ใน cloud)

  1. เข้าสู่สภาพแวดล้อมของOffice 365 และนำทางไปยังไซต์ เช่นไซต์ทีม

  2. เลือกไลบรารี เช่นไลบรารีเอกสารในไซต์

  3. เลือก+ เอกสารใหม่ แล้ว เลือกอัปโหลดไฟล์ที่มีอยู่ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มเอกสาร

  4. เรียกดู เลือก จากนั้น ใช้กล่องโต้ตอบเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด การ เลือกสมุดงานที่คุณต้องการประกาศ จากนั้น เลือกเปิด การ

  5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเอกสาร ให้เลือก ตกลง เวิร์กบุ๊กจะถูกเพิ่มไปยังไลบรารี

ขั้นตอนที่ 5: (เลือกหรือไม่เลือกได้) แสดงสมุดงานใน SharePoint Web Part ออก หลังจากที่ คุณมีอัปโหลดสมุดงานกับไลบรารี SharePoint คุณสามารถแสดงเนื้อหาสมุดงานใน SharePoint Web Part ออก ดูการเชื่อมต่อแอ Excel Web Access Web Part ไปยังสมุดงานใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×