ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสมัครใช้งานปรากฏขึ้นเมื่อฉันเปิดแอปพลิเคชัน Office 365

ถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนให้ซื้อ ต่ออายุ หรือเปิดใช้งานการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณใหม่เมื่อคุณเปิด Word, Excel หรือแอปพลิเคชัน Office อื่นๆ คุณจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อใช้งาน Office ต่อ

วิธีหยุดการแจ้งเตือน

เลือกข้อความข้อผิดพลาดด้านล่างเพื่อดูขั้นตอน

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นหนึ่งในแถบคำเตือนสีเหลืองต่อไปนี้พาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชัน

แสดงแบนเนอร์การต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณและปุ่มซื้อ

--หรือ--

แสดงตัวอย่างของแบนเนอร์การสมัครใช้งานที่หมดอายุกับปุ่มเปิดใช้งานใหม่

สาเหตุ

การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุแล้ว เมื่อต้องการใช้งาน Office ต่อ คุณต้องต่ออายุการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ

วิธีการปิดใช้งาน

ต่ออายุการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณโดยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเห็น ต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ในแถบคำเตือนสีเหลือง ให้เลือก ซื้อ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณทางออนไลน์

  • ถ้าคุณเห็น การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุแล้ว ในแถบคำเตือนสีเหลือง ให้เลือก เปิดใช้งานใหม่ แล้วเลือก ซื้อ เพื่อต่ออายุ Office Online ถ้าคุณซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ Office 365 ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้จากร้านค้าปลีก ให้เลือก ใส่คีย์

หลังจากที่คุณต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมดเพื่อนำข้อความต่ออายุออก ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ดู ต่ออายุ Office 365 สำหรับใช้งานในบ้าน

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองหรือสีแดงที่มีข้อความนี้ทางด้านบนของแอปพลิเคชัน คุณยังอาจเห็นหน้าจอ มาเริ่มกันเลย ที่มีตัวเลือกให้ทดลองใช้ ซื้อ หรือเปิดใช้งาน Office โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์

สาเหตุ

ถ้า Office ไม่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ คุณต้องเริ่ม Office 365 Home เวอร์ชันทดลองใช้หรือซื้อ Office เพื่อเริ่มใช้งาน

วิธีการปิดการแจ้งเตือนและใช้งาน Office 365 ต่อ

ดูที่ เปิดใช้งาน Office สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Office บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองหรือสีแดงที่มีข้อความนี้ทางด้านบนของแอปพลิเคชัน คุณยังอาจเห็นหน้าจอ มาเริ่มกันเลย ที่มีตัวเลือกให้ทดลองใช้ ซื้อ หรือเปิดใช้งาน Office โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์

สาเหตุ

ถ้า Office ไม่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ คุณต้องเริ่ม Office 365 Home เวอร์ชันทดลองใช้หรือซื้อ Office เพื่อเริ่มใช้งาน

วิธีการปิดการแจ้งเตือนและใช้งาน Office 365 ต่อ

ให้ดู เปิดใช้งาน Office สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Office บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชัน

สกรีนช็อตของแถบคำเตือนผลิตภัณฑ์ถูกปิดใช้งาน

นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นกล่องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นนี้:

สกรีนช็อตแสดงข้อความข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ถูกปิดใช้งาน

สาเหตุ

Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีการออกจากระบบหรือปิดใช้งาน โดยใช้ขั้นตอนในปิดการใช้งาน Office 365 ที่ติดตั้งไว้ เพื่ออนุญาตให้คุณสู่เข้าระบบ Office ด้วยอุปกรณ์อื่นได้ (Office 365 สำหรับใช้งานที่บ้าน) หรือเมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่การติดตั้ง Office (Office 365 สำหรับธุรกิจ)

วิธีการปิดการแจ้งเตือนและใช้งาน Office 365 ต่อ

เลือกลงชื่อเข้าใช้ และใส่บัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณ เพื่อเปิดใช้งาน Office ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้เกินขีดจำกัดของคุณแล้ว (Office 365 สำหรับใช้งานที่บ้าน) หรือถ้ามีไม่มี Office ที่ติดตั้งได้เหลือแล้ว (Office 365 สำหรับธุรกิจ) คุณสามารถลงชื่อออกหรือปิดการใช้งาน Office ที่ติดตั้งอื่น โดยใช้ขั้นตอนปิดใช้งานการติดตั้ง Office 365

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชัน

สกรีนช็อตของแถบคำเตือน "ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้"

นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นกล่องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นนี้:

สกรีนช็อตของข้อความข้อผิดพลาด "ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้"

สาเหตุ

คุณไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อใช้ Office แต่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นระยะๆ เพื่อให้ Office สามารถยืนยันได้ว่าการสมัครใช้งานของคุณยังคงใช้งานได้อยู่ ถ้า Office ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครใช้งานสำหรับระยะเวลาผ่อนผันได้ (โดยปกติแล้วประมาณ 30 วัน) คุณจะเห็นข้อความ ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ และ Office จะเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการใช้งานชั่วคราว

วิธีการปิดใช้งาน

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง จากนั้นเลือก ลองใหม่

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชันที่มีหนึ่งในข้อความต่อไปนี้:

“การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชี การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ ถ้าต้องการใช้แอปพลิเคชันของคุณต่อไปโดยไม่มีการขัดจังหวะ โปรดลงชื่อเข้าใช้ทันที”

"จำเป็นต้องอัปเดต การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ โปรดนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ทันทีเพื่อให้ใช้งานแอปพลิเคชันของคุณต่อได้"

สาเหตุ

องค์กรของคุณได้สลับไปยังแผน Office 365 for Business อื่น และคุณจำเป็นต้องติดตั้ง Office เวอร์ชันที่มาพร้อมกับแผนใหม่ของคุณ ถ้าคุณใช้ Office 2016 คุณสามารถอัปเดต Office ได้ง่ายๆ ถ้าคุณใช้ Office 2013 คุณจำเป็นต้องถอนการติดตั้งแล้วติดตั้ง Office ใหม่

วิธีการปิดใช้งาน

ทำตามขั้นตอนใน “การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชี” ที่ปรากฏใน Office หลังจากสลับเป็นแผน Office 365 เพื่อติดตั้งหรืออัปเดต Office

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

คุณอาจเห็นแถบคำเตือนสีเหลืองพาดที่ด้านบนสุดของแอปพลิเคชันที่มีข้อความต่อไปนี้:

“การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชี เราพบปัญหาในการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณและต้องการช่วยเหลือของคุณเพื่อแก้ไข”

สาเหตุ

ข้อความนี้มักจะแสดงขึ้นเมื่อมีปัญหากับการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ เช่น ถ้าการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธเนื่องจากบัตรเครดิตของคุณหมดอายุหรือถูกยกเลิก การสมัครใช้งานของคุณอาจจะหมดอายุหรือถูกระงับชั่วคราว

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ ดูข้อผิดพลาดของ Office "การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้: เราพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน Office 365"

การแจ้งเตือนมีลักษณะเป็นอย่างไร

แสดงแถบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานสีแดง ส่วนติดต่อถูกปิดใช้งาน และแบนเนอร์ข้อความ

คุณอาจได้รับข้อความนี้สำหรับหลายๆ สาเหตุ ถ้าคุณเห็น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน หรือข้อความข้อผิดพลาดอื่นๆ ให้ลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใน ข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและการเปิดใช้งานใน Office

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย

ถ้าคุณไม่ตอบสนองต่อการแจ้งเตือน Office จะทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการใช้งานและจะแสดง การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน คุณจะยังคงสามารถเปิดและพิมพ์เอกสารของคุณได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขเอกสารหรือสร้างเอกสารใหม่ได้

เคล็ดลับ: ในระหว่างนี้ คุณสามารถใช้งาน Office Online ฟรีในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ ไปที่ Office.com เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันใช้งานฟรี

ถ้าคุณยังคงได้รับการแจ้งเตือนหลังจากต่ออายุหรือซื้อ Office 365

คุณอาจยังจำเป็นต้องใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณซื้อกล่องหรือบัตรจากร้านค้า ถึงแม้ว่าคุณจะชำระเงินแล้ว การสมัครใช้งานของคุณยังคงไม่เริ่มจนกว่าคุณจะใส่คีย์ผลิตภัณฑ์บนกล่องหรือบัตร หรือไปที่ลิงก์ในอีเมลที่คุณได้รับ สำหรับวิธีการใช้คีย์ผลิตภัณฑ์เพื่อต่ออายุการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ ให้ดู ต่ออายุ Office 365 สำหรับใช้งานในบ้าน

ตรวจสอบสถานะการต่ออายุออนไลน์ของคุณก่อนโทรหาฝ่ายสนับสนุน เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณสำเร็จแล้ว ให้ดูวันหมดอายุของการสมัครใช้งานของคุณ ถ้าวันที่หมดอายุไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สำหรับ Office 365 Home, Personal และ University ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าคุณใช้ Office 365 ที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือแผนก IT ของคุณ

เคล็ดลับ: ในระหว่างนี้ คุณสามารถใช้งาน Office Online ฟรีในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ ไปที่ Office.com เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันใช้งานฟรี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×