ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้นในระหว่างงานนำเสนอของฉัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อาจเป็น annoying ถ้าแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอของคุณ หรือคลิกเนื้อหาบางอย่างในงานนำเสนอของคุณ เหล่านี้การแจ้งเตือน จากศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft PowerPoint มักจะหมายถึง ว่า งานนำเสนอของคุณประกอบด้วยเนื้อหาที่อาจไม่ปลอดภัย (ตัวอย่าง แฟ้มปฏิบัติ หรือแบบแมโคร )

กำหนดให้ผู้ชมไม่เห็นการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย

ใช้มุมมองของผู้นำเสนอใน PowerPoint เพื่อทำให้การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยไม่ปรากฏขึ้นให้ผู้ชมมองเห็น ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งานนำเสนอ PowerPoint เชื่อมต่อกับอีกจอภาพหนึ่งที่ผู้ชมสามารถดูได้

  1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้มุมมองผู้นำเสนอ

  2. ในรายการ จอภาพ ให้เลือกจอภาพที่คุณต้องการให้ผู้ชมได้ดู จอภาพหลัก หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเรียกใช้งานนำเสนอ PowerPoint และจอภาพที่เชื่อมต่ออื่นๆ

หมายเหตุ:  คุณอาจต้องตั้งค่าการแสดงและจอภาพ ใน แผงควบคุม ของ Windows ให้ใช้ กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดง คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพที่ผู้ชมจะดู เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันลงบนจอภาพนี้ แล้วคลิก ตกลง

  1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่ต้น หรือ ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

ป้องกันไม่ให้การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้นก่อนการนำเสนอ

หยุดไม่ให้ศูนย์ความเชื่อถือของ PowerPoint ขัดจังหวะงานนำเสนอของคุณ โดยการย้ายไฟล์ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการค้นหาหรือตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ใน PowerPoint ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PowerPoint ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ จากนั้นให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

ในกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ รายการภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ จะมีโฟลเดอร์ที่ได้รับการตั้งค่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้อยู่แล้ว

  1. ถ้ารายการไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ ให้คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่่ แล้วเรียกดูเพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม เอา ออก หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับไฟล์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×