การแก้ไข การลบ หรือการแทรกระเบียนในมุมมองข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างมุมมองข้อมูลที่มีอยู่เป็นแหล่งข้อมูลรายการ SharePoint หรือไลบรารี ฐานข้อมูล SQL หรือไฟล์ XML คุณสามารถเพิ่มลิงก์สำหรับแก้ไข ลบ หรือแทรกระเบียนในแหล่งข้อมูล โดยใช้เบราว์เซอร์อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเช่น Northwind Traders บริษัทผู้จัดจำหน่ายอาหาร gourmet ติดตามรายการสิ่งของพวกเขาในไฟล์ XML เมื่อสินค้าต่ำ เป็นสมาชิกในทีมโทรหาผู้จำหน่ายของผลิตภัณฑ์ และวางค่าลำดับ คุณแนะนำเพิ่มลิงก์สำหรับแก้ไขมุมมองข้อมูล เพื่อให้สมาชิกทีมที่วางลำดับสามารถอัปเดตระเบียนสำหรับรายการนั้นทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแทรก และลบการเชื่อมโยงไปยังมุมมองข้อมูลเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่ม หรือเอาผลิตภัณฑ์ วิธีการดังกล่าว Northwind Traders จะมีข้อมูลล่าสุดของพวกเขาคงปัจจุบันเสมอ

บทความนี้แสดงวิธีการเพิ่ม แก้ไข ลบ และแทรกลิงก์ไปยังมุมมองที่มีข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อต้อง การสร้างตัวอย่างข้อมูลและมุมมองข้อมูลที่ใช้ในตัวอย่าง หรือเมื่อต้อง การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองข้อมูล ดูบทความการสร้างมุมมองข้อมูล

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เพิ่มลิงก์ไปยังแก้ไข ลบ หรือแทรกระเบียนในมุมมองข้อมูล

แก้ไข ลบ หรือแทรกระเบียนผ่านทางเบราว์เซอร์

กำหนดเทมเพลแก้ไขหรือแทรกคำอธิบาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 มีคุณลักษณะที่แยกต่างหากสองที่ทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในมุมมองข้อมูลผ่านทางเบราว์เซอร์:

 • เพิ่มลิงก์ไปยังมุมมองที่มีข้อมูลที่มีอยู่     คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังมุมมองที่มีข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข ลบ หรือแทรกระเบียนในแหล่งข้อมูล ผู้ใช้คลิกแก้ไข ลิงก์สำหรับระเบียนจะวางข้อมูลนั้นในโหมดแก้ไข ถ้าคุณเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังมุมมองข้อมูลที่ถูกแทรกเป็นฟอร์ม ลิงก์แทนปุ่มฟอร์ม นอกจากนี้ ถ้าคุณเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังมุมมองข้อมูลที่ถูกแทรกเป็นฟอร์ม มุมมองข้อมูลจะไม่แสดงเขตข้อมูลฟอร์มตามค่าเริ่มต้น ตามค่าเริ่มต้น ดังกล่าวจะแสดงข้อมูลเฉพาะในมุมมอง

 • แทรกมุมมองข้อมูลเป็นฟอร์ม     เมื่อคุณสร้างมุมมองข้อมูล คุณสามารถเลือกที่จะแทรกเป็นฟอร์ม รายการเดียว หรือหลายรายการ ฟอร์มอยู่ในโหมดแก้ไขเสมอ และจะแสดงระเบียนหนึ่งหรือหลายระเบียน ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนระเบียนที่มีอยู่ผ่านทางเบราว์เซอร์ แต่จะไม่สามารถแทรก หรือลบระเบียน คุณอาจต้องการเลือกฟอร์มหลายรายการถ้าผู้ใช้มักจะต้องการแก้ไขข้อมูลในหลายระเบียนในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความแทรกมุมมองข้อมูลเป็นฟอร์ม

รูปแบบข้อมูล

ตัวอย่างนี้ใช้ไฟล์ XML เป็นแหล่งข้อมูล เนื่องจากไฟล์ XML คือ ไฟล์ข้อความธรรมดา จะไม่สามารถระบุชนิดของค่าที่ต้องประกอบด้วยแต่ละเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ไม่มีการป้องกันไม่ให้คุณใส่ และการบันทึกข้อความในเขตข้อมูลที่ควรประกอบด้วยตัวเลข เช่น UnitsOnOrder

อย่างไรก็ตาม ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นฐานข้อมูล หรือรายการ SharePoint หรือไลบรารี ได้เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูล รายการ หรือไลบรารีเมื่อต้องการระบุชนิดของค่าที่แต่ละเขตข้อมูลสามารถประกอบด้วย ในกรณี ถ้าคุณใช้ฟอร์มที่เพื่อใส่ข้อความในเขตข้อมูลที่จำเป็นต้องมีตัวเลข แล้ว คลิกบันทึก และคุณได้รับข้อความมีข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ตัวควบคุมแหล่งข้อมูลล้มเหลวในการดำเนินการคำสั่ง update เกิดขึ้นเนื่องจากคุณจะใส่ค่าที่ไม่สามารถยอมรับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดความดังกล่าว คลิกปุ่มย้อนกลับ ของเบราว์เซอร์ แล้วคลิกยกเลิก บนฟอร์มเมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือใส่ค่าที่แหล่งข้อมูลสามารถยอมรับ

เมื่อคุณดีไซน์ฟอร์มของคุณ คุณอาจต้องการรวมในบันทึกย่อในแต่ละส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อระบุว่า ฟอร์มของข้อมูลที่เขตข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลิงก์ไปยังแก้ไข ลบ หรือแทรกระเบียนในมุมมองข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มลิงก์เหล่านี้ไปยังมุมมองข้อมูลใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าจะถูกแทรกเป็นมุมมองหรือฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเพิ่มลิงก์เหล่านี้ลงในมุมมองข้อมูลที่ถูกแทรกเป็นฟอร์ม ลิงก์แทรกแทนปุ่มฟอร์ม นอกจากนี้ ถ้าคุณเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังมุมมองข้อมูลที่ถูกแทรกเป็นฟอร์ม มุมมองข้อมูลจะไม่แสดงเขตข้อมูลฟอร์ม นั้นจะแสดงข้อมูลเฉพาะในมุมมอง คุณไม่มีมุมมองข้อมูลที่มีทั้งปุ่มและลิงก์ โดยใช้ฟีเจอร์เหล่านี้

 1. เปิดหน้าที่ประกอบด้วยมุมมองข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างนี้ ใช้มุมมองข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นในการสร้างมุมมองข้อมูล

  Products.xml ตามที่ปรากฏในมุมมองข้อมูล

 2. คลิกมุมมองข้อมูล คลิกลูกศร รูปปุ่ม ในมุมขวาบนเพื่อแสดงรายการงานมุมมองข้อมูลทั่วไป แล้ว คลิ กคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล คลิกลูกศรอีกครั้งเพื่อซ่อนรายการ

  เคล็ดลับ: หรือ คุณสามารถกขวามุมมองข้อมูล นั้นแล้ว คลิกแสดงตัวควบคุมงานทั่วไป บนเมนูทางลัด

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล คลิกแท็บการแก้ไข

 4. บนแท็บการแก้ไข ภายใต้ตัวเลือกการเชื่อมโยง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์เพื่อแก้ไขระเบียน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแก้ไขลิงก์รายการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์สำหรับการลบระเบียน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงลบลิงก์รายการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์สำหรับการแทรกระเบียนใหม่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแทรกลิงก์รายการ

   ตัวอย่างนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแก้ไขการเชื่อมโยงรายการแสดงลบลิงก์รายการ และนำเสนอแทรกลิงก์รายการ

   แท็บการแก้ไขของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล

   หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นจะระบุไปยังไฟล์ XML เมื่อต้องการทำงานกับฐานข้อมูล SQL แท็บการแก้ไข ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมองข้อมูล จะมีตัวเลือกกับตัวเลือกคำสั่งการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ อัปเด ลบ และคำสั่งแทรกจากแหล่งข้อมูล SQL จะซิงโครไนซ์กับแก้ไข ลบ และแทรกตัวควบคุมในมุมมองข้อมูล

 5. คลิก ตกลง

  ระเบียนแต่ละรายการในมุมมองข้อมูลในขณะนี้ได้รับการนำหน้า ด้วยทั้งลิงก์แก้ไข และลบ ลิงก์ ในมุมล่างซ้ายของมุมมองข้อมูลเป็นลิงก์แทรก

  มุมมองข้อมูลหลายรายการที่มีการเชื่อมโยงแทรก แก้ไข และลบ

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 7. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ของคุณ แล้ว คลิ กบันทึก

ด้านบนของหน้า

แก้ไข ลบ หรือแทรกระเบียนผ่านทางเบราว์เซอร์

หลังจากที่คุณบันทึกเพที่ประกอบด้วยฟอร์ม คุณสามารถแสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ และปรับเปลี่ยนข้อมูลในฟอร์ม

แสดงตัวอย่างมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์

 • ในOffice SharePoint Designer 2007 บนเมนูไฟล์ คลิกแสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ แล้ว คลิ กชนิดเบราว์เซอร์และขนาดที่คุณต้องการใช้

  แป้นพิมพ์ลัดคลิกหน้าที่คุณต้องการแสดงตัวอย่างในรายการโฟลเดอร์ นั้นแล้ว กด F12

  มุมมองข้อมูลที่มีลิงก์ปรากฏขึ้นในเบราว์เซอร์

  มุมมองข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงตามที่ปรากฏในเบราว์เซอร์

แก้ไขระเบียน

 1. คลิกแก้ไข ลิงก์สำหรับระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง คลิกแก้ไข ลิงก์สำหรับChai มุมมองข้อมูลที่มีฟอร์มข้อมูลสำหรับตัวChai ระเบียนปรากฏให้เห็น

  ระเบียนเดียวในมุมมองข้อมูลในโหมดแก้ไข

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณกำลังทำงานกับรายการ SharePoint และไลบรารี แก้ไขตัวควบคุมจะไม่กล่องข้อความแต่ตัวควบคุมเขตข้อมูลฟอร์ม SharePoint

  • เมื่อคุณกำลังทำงานกับเขตข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว เช่นรหัสในรายการ SharePoint หรือฐานข้อมูล SQL เขตข้อมูลจะแสดง เป็นข้อความเท่านั้น และไม่ได้ เป็นเขตข้อมูลการแก้ไขได้

  คุณสามารถเดี๋ยวนี้แก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในใด ๆChai ระเบียนได้

 2. แก้ไขข้อมูลสำหรับระเบียนนั้น แล้ว อาจคลิ กบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และกลับไปยังมุมมองข้อมูล

  ทำตามตัวอย่าง ในกล่องในคอลัมน์UnitsOnOrderพิมพ์40จากนั้น คลิกบันทึก ทางด้านซ้ายของตัวChai ระเบียน

  มุมมองข้อมูลที่ มีระเบียนที่ปรับปรุงปรากฏขึ้น

  ระเบียนที่มีค่า UnitsOnOrder

การลบระเบียน

 • คลิกลบ ลิงก์ไปทางด้านซ้ายของระเบียนที่คุณต้องการลบ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบระเบียนผ่านทางเบราว์เซอร์ คุณจะไม่มีพร้อมท์ที่ถามว่า คุณแน่ใจว่า คุณต้องการดำเนินการกระทำนั้น และไม่มีวิธีเพื่อยกเลิกการลบระเบียน

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง ให้คลิกลิงก์ลบ ทางด้านซ้ายของเปลี่ยในรายการProductName มุมมองข้อมูลที่มีระเบียนที่สี่เท่านั้นปรากฏขึ้น

  เฉพาะระเบียนเพียง 4 ระเบียนจะปรากฏในมุมมองข้อมูล

แทรกระเบียน

 1. คลิกแทรก การเชื่อมโยงในมุมล่างซ้ายของมุมมองข้อมูล

  ระเบียน ด้วยเขตข้อมูลฟอร์มเปล่าปรากฏขึ้น

  ระเบียนที่มีเขตข้อมูลฟอร์มว่างเปล่าจะปรากฏเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงแทรก

  ตอนนี้คุณสามารถแทรกระเบียนใหม่

 2. ใส่ข้อมูลสำหรับระเบียนนั้น แล้ว อาจคลิ กบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และกลับไปยังมุมมองข้อมูล

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่างในกล่องในคอลัมน์ProductNameพิมพ์ของคุณย่า Boysenberry กระจาย ในกล่องในคอลัมน์UnitsInStockพิมพ์120 ในกล่องในคอลัมน์UnitsOnOrderพิมพ์0 ในกล่องในคอลัมน์ReorderLevelพิมพ์25 คลิกบันทึก มุมมองข้อมูลกับระเบียนใหม่ปรากฏขึ้น

  ระเบียนใหม่ที่คุณแทรกจะปรากฏในมุมมองข้อมูล

ด้านบนของหน้า

กำหนดเทมเพลแก้ไขหรือแทรกคำอธิบาย

ใช้มุมมองข้อมูลเพื่อแทรก หรือแก้ไขระเบียนการทำงานของบิตแตกต่างจาก ตัวอย่าง โดยใช้ฟอร์มรายการเช่น NewForm.aspx หรือ EditForm.aspx เมื่อต้องการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลในรายการ SharePoint รายการหรือไลบรารีแสดงในหน้าต่างกันไปยังผู้ใช้เมื่อพวกเขาเพิ่ม หรือแก้ไขรายการ แต่มุมมองข้อมูลแสดงในโหมดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละโหมดมีเทมเพลตที่คุณสามารถกำหนดเองทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับแต่งเทมเพลแก้ไข ผู้ใช้จะเห็นการกำหนดเองเหล่านั้นก็ต่อเมื่อพวกเขาคลิกลิงก์แก้ไขจะวางมุมมองข้อมูลในโหมดแก้ไข

คุณอาจต้องการปรับแต่งเทมเพลตแต่ละโหมดเมื่อ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้ผู้ใช้ มีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเมื่อพวกเขาแทรก หรือแก้ไขระเบียน คุณสามารถแทรกแถวใหม่ด้านล่างส่วนหัวของคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย แล้ว ใช้แถวที่เพื่อใส่ข้อความที่ระบุว่า ควรใส่ชนิดของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์และรูปแบบใดที่ควรข้อมูลใน (ข้อความ ตัวเลข และอื่น ๆ)

 1. คลิกมุมมองข้อมูล แล้ว คลิ กลูกศร รูปปุ่ม ในมุมขวาบนเพื่อแสดงรายการงานมุมมองข้อมูลทั่วไป

  เคล็ดลับ: หรือ คุณสามารถกขวามุมมองข้อมูล นั้นแล้ว คลิกแสดงตัวควบคุมงานทั่วไป บนเมนูทางลัด

 2. ในรายการแสดงตัวอย่างมุมมองข้อมูล คลิกแก้ไขเทมเพลต หรือแทรกเทมเพลต

  เทมเพลตสำหรับโหมดนั้นในมุมมองข้อมูลปรากฏขึ้น คุณสามารถกำหนดลักษณะหน้าตาของเทมเพล โดยการเปลี่ยนฟอนต์ จัดรูปแบบ หรือเค้าโครงของฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึก

 4. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเทมเพลในเบราว์เซอร์ บนเมนูไฟล์ คลิกแสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ แล้ว คลิ กชนิดเบราว์เซอร์และขนาดที่คุณต้องการใช้

  แป้นพิมพ์ลัดคลิกหน้าที่คุณต้องการแสดงตัวอย่างในรายการโฟลเดอร์ นั้นแล้ว กด F12

เมื่อคุณเปิดมุมมองข้อมูลในเบราว์เซอร์ แล้ว คลิกแก้ไข หรือแทรก แบบกำหนดเองที่คุณสร้างปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×