การแก้ไขแมโคร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแก้ไขแมโครที่ถูกแนบกับเวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel คุณใช้Visual Basic Editor

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณสามารถทำงานกับแมโคร คุณจะต้องเปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโคร

เมื่อต้องการแก้ไขและเรียกใช้แมโคร คุณจะต้องตั้งค่าระดับความปลอดภัยให้เปิดใช้งานแมโครทั้งหมดชั่วคราว ดังนี้

  1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

    กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

  2. ภายใต้ การตั้งค่าแมโคร ให้คลิก เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) แล้วคลิก ตกลง

    คำเตือน: เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โค้ดที่อาจเป็นอันตรายทำงาน เราแนะนำให้คุณกลับไปยังการตั้งค่าใดๆ ที่ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดหลังจากคุณทำงานกับแมโครเสร็จแล้ว

การแก้ไขแมโคร

  1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก แมโคร

  2. ในกล่อง ชื่อแมโคร ให้คลิกแมโครที่คุณต้องการแก้ไข

  3. คลิก แก้ไข Visual Basic Editor จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือในขณะที่คุณกำลังทำงานใน Visual Basic Editor บนเมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basic หรือกด F1

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×