การแก้ไขเวิร์กบุ๊กที่มีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Excel Web App

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Excel Online คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่าเวิร์กบุ๊กนั้นมีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Excel Online ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนคือเนื้อหาหรือการทำงานในเวิร์กบุ๊กที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กนั้นเพื่อแก้ไข หรือในบางกรณีอาจทำให้ไม่สามารถดูในเบราว์เซอร์ได้ด้วย บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนในการแก้ไขเวิร์กบุ๊ก ซึ่งขึ้นกับฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวิร์กบุ๊กนั้น

สำหรับรายละเอียดของการสนับสนุนฟีเจอร์ในExcel Online ดูความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊ก ในเบราว์เซอร์ และ ใน Excel

ในบทความนี้

ฉันสามารถดูเวิร์กบุ๊ก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนลักษณะการทำงาน

เวิร์กบุ๊กมีฟีเจอร์ที่ป้องกันไม่ให้มีการเปิดก็ได้ใน Excel Web App

ฉันได้รับข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

ฉันสามารถดูเวิร์กบุ๊กได้ แต่ไม่สามารถดูฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้

ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยวัตถุ เช่นข้อคิดเห็น รูปร่าง หรือหมึก คุณสามารถดูข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก แต่ไม่สามารถแสดงวัตถุเหล่านี้ในเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ ถ้าเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยตารางที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก (ตารางแบบสอบถาม), เวิร์กบุ๊กแสดงข้อมูล ตามจะถูกบันทึกลงใน Excel บนเดสก์ท็อปโปรแกรมประยุกต์ ไม่ใช่มุมมองของข้อมูลแบบสดล่าสุด

เมื่อคุณแสดงเวิร์กบุ๊กเช่นนี้ใน Excel Online จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแจ้งให้คุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กนั้นไม่สามารถแสดงในเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์

ถ้าคุณพยายามแก้ไขเวิร์กบุ๊กในExcel Online ข้อความแจ้งให้คุณทราบว่า เวิร์กบุ๊กไม่สามารถแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์ ข้อความมีคำแนะนำโดยย่อสำหรับการสร้างสำเนาของเวิร์กบุ๊ก Excel Online เอาฟีเจอร์ที่ไม่สนับสนุนจากคัดลอก อนุญาตให้คัดลอกไปสามารถแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ถ้าคุณไม่สนใจเอาฟีเจอร์ของเวิร์กบุ๊กเพื่อที่คุณสามารถแก้ไขในเบราว์เซอร์ ไปข้างหน้า และทำสำเนา ถ้าคุณต้องการไม่ทำงานกับสำเนาของเวิร์กบุ๊ก คุณยังคงสามารถใช้Excel Online สำหรับจัดเก็บ และดูสำเนาของเวิร์กบุ๊กส่วนกลาง และคุณสามารถใช้คำสั่งเปิดใน Excel ในExcel Online เมื่อต้องการแก้ไขเวิร์กบุ๊ก

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ถ้าคุณต้องการแก้ไขเวิร์กบุ๊กใน Excel Online ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในข้อความ ให้คลิก แก้ไขสำเนา

 2. ยอมรับชื่อใหม่ที่ Excel Online แนะนำมา หรือพิมพ์ชื่ออื่น แล้วคลิก บันทึก

  ข้อควรระวัง:  ถ้าคุณพิมพ์ชื่อเดิม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เขียนทับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว สำเนาดั้งเดิมของเวิร์กบุ๊กจะสูญหายเมื่อคุณคลิก บันทึก

 3. แก้ไขสำเนาใหม่ของเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ สำเนาเดิมจะไม่ถูกแตะต้อง

ถ้าคุณไม่ต้องการทำสำเนา และจะแก้ไขเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในข้อความ ให้คลิก ยกเลิก

 2. ใน Excel Online ให้คลิก แก้ไขเวิร์กบุ๊ก แล้วคลิก แก้ไขใน Excel

 3. แก้ไขเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อคุณคลิกบันทึก บันทึก ใน Excel เวิร์กบุ๊กจะถูกจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์ที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กนี้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกแก้ไขใน Excel ให้ผลลัพธ์เป็นข้อความที่ระบุว่า คุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนหรือเวอร์ชันถูกต้องของ Excel ดูฉันได้รับข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excelในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เวิร์กบุ๊กมีฟีเจอร์ที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel Web App ได้เลย

ฟีเจอร์บางอย่าง เช่นการป้องกันแผ่นงานและตรวจสอบข้อมูล ป้องกันไม่ให้เวิร์กบุ๊กถูกเปิดเพื่อดู หรือแก้ไขในExcel Online

เมื่อคุณพยายามดู หรือแก้ไขเวิร์กบุ๊กเช่นนี้ในExcel Online ข้อความแจ้งให้คุณทราบว่า จะไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณมีสิทธิ์แก้ไขเวิร์กบุ๊กนั้น คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปได้ ในข้อความ ให้คลิก แก้ไขสำเนา

ถ้าคุณเห็นข้อความอื่นที่ระบุว่า คุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนหรือเวอร์ชันถูกต้องของ Excel ดูฉันได้รับข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excelในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

ถ้าคุณคลิก เปิดใน Excel ใน Excel Online คุณอาจเห็นข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่ให้การสนับสนุนหรือไม่มี Excel เวอร์ชันที่ถูกต้อง ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ใช้ Office Excel 2003 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (Windows) หรือใช้ Excel for Mac 2008 เวอร์ชัน 12.2.9 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (Mac)

  • สำหรับ Windows ถ้าคุณใช้ Excel 2003 อยู่ ให้ติดตั้ง Service Pack รุ่นล่าสุด ถ้า Excel ของคุณเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า 2003 หรือคุณไม่มี Excel อยู่เลย ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ของ Microsoft Office 2010 เมื่อ Office Web Apps พร้อมท์คุณ

  • Mac: ถ้า Excel for Mac 2008 เวอร์ชันของคุณอยู่ก่อนหน้า 12.2.9 หรือคุณไม่มี Excel for Mac ที่ทั้งหมดดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้งานของ Microsoft Office for Mac 2011

 • ใช้ Firefox, Internet Explorer (Windows) หรือ Safari (Mac) ถ้าคุณใช้ Internet Explorer อยู่ ให้อนุญาตให้ตัวควบคุม ActiveX ทำงานได้ ถ้าคุณใช้ Firefox อยู่ คุณจะต้องใช้ Excel 2010 ด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการใช้คำสั่ง แก้ไขใน Excel

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×