การแก้ไขเนื้อหาของเซลล์

คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ได้โดยตรงในเซลล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาของเซลล์โดยการพิมพ์ใน แถบสูตร

เมื่อคุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ Excel จะทำงานในโหมดแก้ไข บางฟีเจอร์ของ Excel จะทำงานแตกต่างกันหรือไม่พร้อมใช้งานในโหมดแก้ไข

เมื่อ Excel อยู่ในโหมดแก้ไข คำว่า แก้ไข จะปรากฎที่มุมซ้ายล่างของหน้าต่างโปรแกรม Excel ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

มุมล่างซ้ายของหน้าต่างโปรแกรมที่แสดงโหมดแก้ไข

Excel ทำงานแตกต่างไปอย่างไรในโหมดแก้ไข

ในโหมดแก้ไข คำสั่งจำนวนมากจะไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น เมื่อ Excel อยู่ในโหมดแก้ไข คุณจะไม่สามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้หรือเปลี่ยนการจัดแนวเนื้อหาของเซลล์

นอกจากนี้ แป้นลูกศรยังทำงานแตกต่างไปเมื่อ Excel อยู่ในโหมดแก้ไข แทนที่จะย้ายเคอร์เซอร์จากเซลล์ไปยังเซลล์ ในโหมดแก้ไข แป้นลูกศรจะย้ายเคอร์เซอร์ไปรอบๆ เซลล์

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดแก้ไข

ถ้าคุณพยายามใช้โหมดแก้ไขและไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แสดงว่าโหมดแก้ไขอาจถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานโหมดแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนตัวเลือก Excel

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  หรือ

  เฉพาะใน Excel 2007 : คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกของ Excel แล้วคลิกประเภทขั้นสูง

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการแก้ไขโดยตรงในเซลล์

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานโหมดแก้ไข ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการแก้ไขโดยตรงในเซลล์

เข้าสู่โหมดแก้ไข

เมื่อต้องการเริ่มทำงานในโหมดแก้ไข ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกสองครั้งที่เซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข

  ซึ่งจะเริ่มโหมดแก้ไขและวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ในตำแหน่งที่คุณดับเบิลคลิก เนื้อหาของเซลล์จะยังคงแสดงในแถบสูตร

 • คลิกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้บนแถบสูตร

  ซึ่งจะเริ่มโหมดแก้ไขและวางเคอร์เซอร์ในแถบสูตรที่ตำแหน่งที่คุณคลิก

 • คลิกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข แล้วกด F2

  ซึ่งจะเริ่มโหมดแก้ไข และวางเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดสิ้นสุดของเนื้อหาของเซลล์

แทรก ลบ หรือแทนที่เนื้อหาของเซลล์

 • เมื่อต้องการแทรกอักขระ ให้คลิกในเซลล์ที่คุณต้องการแทรกอักขระ แล้วพิมพ์อักขระตัวใหม่

 • เมื่อต้องการลบอักขระ ให้คลิกในเซลล์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด BACKSPACE หรือเลือกอักขระแล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการแทนที่อักขระที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกอักขระตัวนั้นแล้วพิมพ์อักขระตัวใหม่

 • เมื่อต้องการเปิดโหมดพิมพ์ทับ เพื่อให้มีการแทนที่อักขระที่มีอยู่ด้วยอักขระตัวใหม่ขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด INSERT

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในโหมดแก้ไขเท่านั้น เมื่อเปิดโหมดพิมพ์ทับ อักขระทางขวาของจุดแทรกจะถูกเน้นในแถบสูตร และจะถูกแทนที่ในขณะที่คุณพิมพ์

 • เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ของข้อความที่จุดที่ระบุในเซลล์ ให้คลิกในตำแหน่งที่คุณต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วกด ALT+ENTER

ยกเลิกหรือเลิกทำการแก้ไข

ก่อนที่คุณจะกด ENTER หรือ TAB และก่อนหรือหลังจากที่คุณกด F2 คุณสามารถกด ESC เพื่อยกเลิกการแก้ไขใดก็ตามที่คุณทำกับเนื้อหาของเซลล์

หลังจากที่คุณกด ENTER หรือ TAB คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขของคุณโดยการกด CTRL+Z หรือโดยการคลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน

ปรับวิธีการแสดงเนื้อหาของเซลล์

หลังจากที่คุณแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ คุณอาจต้องการปรับวิธีการแสดง

 • บางครั้งเซลล์อาจแสดง ##### ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มีตัวเลขหรือวันที่อยู่ แต่ความกว้างของคอลัมน์ไม่สามารถแสดงอักขระทั้งหมดตามรูปแบบที่กำหนดไว้ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซลล์ที่มีรูปแบบวันที่ "mm/dd/yyyy" มีการใส่วันที่เป็น 12/31/2007 อย่างไรก็ตาม คอลัมน์นี้มีความกว้างพอแค่การแสดงอักขระได้เพียงหกตัวเท่านั้น เซลล์นั้นจะแสดง ##### เมื่อต้องการดูเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์ด้วยรูปแบบปัจจุบัน คุณต้องเพิ่มขนาดความกว้างของคอลัมน์

  เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

  1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการปรับข้อความทั้งหมดให้พอดีในเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ

   • เมื่อต้องการระบุความกว้างคอลัมน์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิก ความกว้างคอลัมน์ แล้วพิมพ์ความกว้างที่คุณต้องการในกล่อง ความกว้างคอลัมน์

    หมายเหตุ: แทนที่จะต้องเพิ่มความกว้างของคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของคอลัมน์นั้นหรือแม้แต่เซลล์แต่ละเซลล์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบวันที่เพื่อให้วันที่แสดงเฉพาะเดือนและวันเท่านั้น (รูปแบบ "mm/dd") เช่น 12/31 หรือแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล) เช่น 4E+08

 • ถ้ามีข้อความหลายบรรทัดในเซลล์ ข้อความบางส่วนอาจไม่แสดงตามวิธีที่คุณต้องการ คุณสามารถแสดงข้อความหลายบรรทัดภายในเซลล์ด้วยการตัดข้อความ

  หมายเหตุ: เมื่อ Excel อยู่ในโหมดแก้ไข คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะการตัดข้อความได้

  การตัดข้อความในเซลล์

  1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการตัดข้อความ

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดแนว ให้คลิก ตัดข้อความ

   รูป Ribbon ของ Excel

   หมายเหตุ: ถ้าข้อความเป็นคำเดี่ยวๆ ที่มีความยาวมาก จะไม่มีการตัดอักขระ คุณสามารถขยายความกว้างคอลัมน์หรือลดขนาดแบบอักษรเพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความทั้งหมด ถ้ามองไม่เห็นข้อความทั้งหมดในเซลล์หลังจากที่คุณตัดข้อความ คุณอาจต้องปรับความสูงของแถว

   ที่แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิก สูตร จากนั้น ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก จัดแถวให้พอดีโดยอัตโนมัติ

ออกจากโหมดแก้ไข

เมื่อต้องการหยุดทำงานในโหมดแก้ไข ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • กด ENTER

  Excel จะออกจากโหมดแก้ไขและเลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างโดยตรงของเซลล์ปัจจุบัน

  คุณยังสามารถระบุว่าการกด ENTER จะเลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันอื่นๆ

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

   หรือ

   เฉพาะใน Excel 2007 : คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกของ Excel แล้วคลิกประเภทขั้นสูง

  2. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการทำให้ส่วนที่เลือกยังคงอยู่ในเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย หลังจากกด Enter ย้ายส่วนที่เลือก

   • เมื่อต้องการควบคุมทิศทางของการเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจากกด Enter ย้ายส่วนที่เลือก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ทิศทาง แล้วเลือกทิศทางจากรายการ

 • กด TAB

  ซึ่งจะหยุดโหมดแก้ไขและเลือกเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาของเซลล์ปัจจุบัน การกด SHIFT+TAB จะเลือกเซลล์ทางด้านซ้าย

 • คลิกที่เซลล์อื่น

  Excel จะออกจากโหมดแก้ไขและเลือกเซลล์ที่คุณคลิก

 • กด F2

  Excel จะออกจากโหมดแก้ไขและวางเคอร์เซอร์ไว้ที่เดิม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×