การแก้ไขหัวข้อในการอภิปราย 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิทธิ์เริ่มต้นของเครื่องมือในการอภิปรายอนุญาตให้สมาชิกพื้นที่ทำงานทั้งหมด ยกเว้นผู้ที่มีบทบาท Guest สามารถแก้ไขหัวข้อใดๆ ก็ได้

  1. เลือกหัวข้อที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนและกด ENTER

  2. แก้ไขเขตข้อมูลหัวข้อตามที่ต้องการ

    หมายเหตุ: เครื่องมือการอภิปรายแท้จริงแล้วคือเครื่องมือรายการ SharePoint Workspace แบบกำหนดเอง ซึ่งมีฟอร์มที่ออกแบบโดยใช้ Microsoft Office InfoPath 2010 ดังนั้น คุณสมบัติการแก้ไขเขตข้อมูลจึงสอดคล้องกับคุณสมบัติเหล่านั้นที่พบในฟอร์ม InfoPath อื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูล Rich Text ไว้ Ribbon จะนำเสนอคุณลักษณะการจัดรูปแบบข้อความเช่นเดียวกับที่พบใน InfoPath เพื่อใช้แก้ไข Rich Text

  3. คลิก บันทึก

    ถ้าคุณตัดสินใจไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิกกล่อง ปิด แล้วคลิก ไม่ใช่ เมื่อได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×