การแก้ไขหรือทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF

Portable Document Format (PDF) เป็นรูปแบบไฟล์ทั่วไปสำหรับแชร์ไฟล์เวอร์ชันสุดท้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อความใน PDF ที่สร้างขึ้นในโปรแกรม Office เช่น Excel หรือ Publisher ให้เริ่มต้นด้วยไฟล์ Office ต้นฉบับ เปิดไฟล์ดังกล่าวในโปรแกรม Office ของคุณ ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ แล้วจึงบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDFอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการแปลง PDF และแก้ไขใน Word 2013 หรือ Word 2016 ให้ตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหา PDF ใน Word

  • ใช้เครื่องมือตัวแปลง PDF ของบริษัทอื่นเพื่อนำเข้าไฟล์ PDF ของคุณในรูปแบบไฟล์ Office ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วบันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF อีกครั้ง คุณสามารถซื้อตัวแปลง PDF ผ่าน Office Store ได้

    คุณยังสามารถใช้ Adobe Acrobat ได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Adobe Acrobat

    หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยผู้ขายที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อไมโครซอฟท์ ดังนั้นเราจะไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยอื่นใด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์เป็น PDF ในโปรแกรม Office ให้ดูที่ การบันทึกเป็น PDF ถ้าต้องการสร้างและบันทึกไฟล์ PDF เมื่อใช้โปรแกรม Office 2007 ให้ดูที่ Add-in สำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2007: Microsoft Save as PDF or XPS

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×