การแก้ไขหรือการเอาสมุดงานออกจาก Excel Services

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

หลังจากที่คุณประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังExcel Services คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ใน Microsoft Office Excel เมื่อใดก็ Excel แสดงทั้งเวิร์กบุ๊ก แม้ว่าคุณแสดงเพียงบางส่วนในMicrosoft Office Excel Web Access ถ้าจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ที่คุณต้องการให้สามารถดูได้ และคุณก็สามารถเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาพารามิเตอร์เพื่อระบุเซลล์ที่สามารถแก้ไขได้ในข้อมูลของเวิร์กชีตที่สามารถดูได้ เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก การเปลี่ยนแปลงมีผลบนเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการนำเสนอเวิร์กบุ๊กใน Excel Services คุณสามารถลบออกจากไลบรารีเอกสาร SharePoint

สิ่งสำคัญ: ความสามารถในการประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel ไปยัง Excel Services จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 และ Microsoft Office Excel 2007

คุณต้องการทำอะไร

แก้ไขเวิร์กบุ๊กที่ถูกประกาศไปยัง Office SharePoint Server Excel Services

ลบเวิร์กบุ๊กจาก SharePoint Server Excel Services

แก้ไขเวิร์กบุ๊กที่ถูกประกาศไปยัง Office SharePoint Server Excel Services

 1. เมื่อต้องการเปิดสมุดงานที่ถูกประกาศไปยัง Excel Services ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊ก โดยใช้ Excel ทำต่อไปนี้:

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

   2. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์และเส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปิด

    เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น พิมพ์http://เซิร์ฟเวอร์/ไซต์/ชื่อไฟล์

   3. คลิก เปิด

  • เมื่อต้องการเปิดเวิร์กบุ๊ก โดยใช้เบราว์เซอร์ ทำต่อไปนี้:

   1. ในกล่องที่อยู่ ของเบราว์เซอร์ พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์

    เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น พิมพ์เซิร์ฟเวอร์/http://ไซต์

   2. เปิดไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊ก

   3. คลิกลูกศรถัดจากเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กแก้ไขใน Microsoft Office Excel บนเมนูดรอปดาวน์

 2. แก้ไขเวิร์กบุ๊กเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณต้องการทำให้การรวมข้อความ

 3. ถ้าคุณวางแผนที่จะกำหนดพารามิเตอร์ ตั้งชื่อเซลล์ที่ คุณต้องการให้สามารถแก้ไข

  หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ก็ต่อเมื่อคุณต้องการตั้งชื่อเซลล์เดียวที่ประกอบด้วยค่าบนแผ่นงาน คุณไม่สามารถกำหนดพารามิเตอร์สำหรับช่วงที่มีชื่อที่ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งเซลล์

  เมื่อต้องการตั้งชื่อเซลล์ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์ที่คุณต้องการทำให้สามารถแก้ไขได้ใน Office Excel Web Access

  2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ชื่อที่กำหนด

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับพารามิเตอร์

  4. คลิก ตกลง

 4. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกประกาศ แล้ว คลิ กExcel Services

 5. คลิกตัวเลือกบริการของ Excel

 6. บนแท็บแสดง ทำต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนส่วนของสมุดงานที่คุณต้องการแสดง:

  1. เมื่อต้องการแสดงทั้งเวิร์กบุ๊กใน Excel Services เลือกทั้งเวิร์กบุ๊ก ในกล่องรายการ

  2. เมื่อต้องการแสดงแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นใน Excel Services เลือกแผ่นงาน ในกล่องรายการ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายของแผ่นงานที่คุณไม่ต้องการทำให้สามารถดูได้

   หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น มีเลือกแผ่นงานทั้งหมด เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วทำให้แผ่นงานทั้งหมดสามารถดูได้อีกหลังจากที่คุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบาง คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายแผ่นงานทั้งหมด

  3. เมื่อต้องการแสดงรายการที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น (เช่นช่วงที่มีชื่อ แผนภูมิ ตาราง หรือ PivotTable) ใน Excel Services เลือกรายการในเวิร์กบุ๊ก ในกล่องรายการ ทางแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการที่คุณต้องการให้แสดง

 7. เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์ บนแท็บพารามิเตอร์ คลิกเพิ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายของพารามิเตอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม ทางแล้ว คลิกตกลง

 8. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ลบเวิร์กบุ๊กจาก SharePoint Server Excel Services

เมื่อต้องการลบเวิร์กบุ๊กจาก Excel Services ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการลบเวิร์กบุ๊กจากเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Excel ทำต่อไปนี้:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

   คีย์ลัดเพื่อเปิด กล่องโต้ตอบ แสดงกด CTRL + O

  2. คลิกMy Places เครือข่าย และคลิกสองครั้งที่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณบันทึกสมุดงาน

  3. ดับเบิลคลิกที่ไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊ก

  4. คลิกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบ ลบ

   แป้นพิมพ์ลัดคุณยังสามารถคลิกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกด DELETE

 • เมื่อต้องการลบเวิร์กบุ๊กจากเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้เบราว์เซอร์ ทำต่อไปนี้:

  1. ในกล่องที่อยู่ ของเบราว์เซอร์ พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์

   เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น พิมพ์เซิร์ฟเวอร์/http://ไซต์

  2. เปิดไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊ก

  3. คลิกลูกศรถัดจากเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กลบ บนเมนูดรอปดาวน์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×