การแก้ไขรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Microsoft Picture Manager เพื่อแก้ไขรูปภาพของคุณได้ เช่น แก้ไขความสว่าง สี หรือเอาตาแดงออก เมื่อต้องการประหยัดเวลา ให้เลือกรูปภาพทั้งหมดที่คุณต้องการแก้ไขในครั้งเดียว แล้วใช้ 'แก้ไขอัตโนมัติ' หรือเครื่องมือการแก้ไขรูปภาพเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง

เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขรูปภาพของคุณ ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ บานหน้าต่างงาน แก้ไขรูปภาพ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกต่อไปนี้

  • แก้ไขอัตโนมัติ    แก้ไขสีและความสว่าง คลิก แก้ไขอัตโนมัติ แล้ววางเคอร์เซอร์ในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข

  • ความสว่างและความคมชัด    ปรับความแตกต่างระหว่างระดับความสว่างและความมืด คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อแก้ไขรูปภาพที่สว่างหรือมืดเกินไป

  • สี    ปรับสีสัน และความเข้ม คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพที่ มีสีที่น่าเบื่อ หรือ tinted

  • ครอบตัด    ครอบตัดส่วนที่ไม่พึงประสงค์ของรูปภาพ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพที่ประกอบด้วยการรบกวน

  • หมุนและพลิก    หมุนภาพหรือพลิกรูปภาพบนแกนของรูปภาพ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อแก้ไขรูปภาพที่คุณถ่ายแนวตั้งให้จัดวางในแนวนอน

  • เอาตาแดงออก    เอาสีแดงออกจากตาของวัตถุในภาพอันเนื่องมาจากแฟลชของกล้อง คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้ไม่ว่าตาแดงจะปรากฏอยู่ที่ใด

  • ปรับขนาด    เปลี่ยนแปลงขนาดของรูปภาพ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อขยายรูปภาพเพื่อพิมพ์ หรือลดขนาดรูปภาพเพื่อส่งไปในข้อความอีเมล หรือใช้งานร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต

  • บีบอัดรูปภาพ    ลดขนาดของแฟ้มรูปภาพสำหรับรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ: คลิก แก้ไข แล้ว เลิกทำ เพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้ทำด้วยเครื่องมือแก้ไข

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ Picture Manager ทำให้รูปโปร่งใส เพิ่มข้อความลงในรูปภาพ หรือสแกนรูป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×