การแก้ไขรูปภาพที่ไม่ได้บันทึก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพโดยใช้ Microsoft Picture Manager การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ยังไม่บันทึกจะถูกบันทึกไว้เพื่อช่วยคุณติดตามงานการแก้ไขของคุณ

การดูการแก้ไข    โฟลเดอร์ การแก้ไขที่ไม่ได้บันทึก เป็นมุมมองของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำกับรูปภาพของคุณ คุณสามารถดูรูปภาพที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้ตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้ปิด Picture Manager ถ้าคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ซึ่งปรากฏเป็นตัวหนาในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ โฟลเดอร์เหล่านี้จะแสดงจำนวนรูปภาพที่ไม่ได้บันทึกไว้ในวงเล็บ ภายในโฟลเดอร์นั้น ชื่อแฟ้มที่ถูกแก้ไขจะปรากฏเป็นตัวหนา และมีเครื่องหมายดอกจัน

การบันทึกการแก้ไข     Picture Manager ช่วยให้คุณบันทึกสำเนาของรูปภาพของคุณ หรือแทนที่รูปภาพเดิมด้วยรูปภาพที่แก้ไขแล้วได้ คุณสามารถบันทึกรูปภาพเมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขหรือบันทึกในภายหลังก็ได้ ตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้ปิด Picture Manager ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้สำหรับบันทึกการแก้ไขในรูปภาพที่เลือกไว้

  • บันทึก จะแทนที่รูปภาพเดิมด้วยรูปภาพที่แก้ไขแล้ว

  • บันทึกทั้งหมด จะแทนที่รูปภาพเดิมทั้งหมดด้วยการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้ในระหว่างทำโปรแกรม

  • บันทึกเป็น จะบันทึกรูปภาพที่แก้ไขแล้วเป็นแฟ้มรูปภาพใหม่ คุณสามารถเลือกบันทึกรูปภาพด้วยชื่อแฟ้มที่ต่างจากชื่อแฟ้มเดิม และบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้

  • ส่งออก จะบันทึกรูปภาพที่แก้ไขแล้วด้วยชื่อแฟ้มอื่น รูปแบบแฟ้มอื่น หรือบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×