การแก้ไขรายการในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยทั่วไปแล้ว สิทธิ์การใช้เครื่องมือที่มอบหมายให้กับบทบาทของคุณในพื้นที่ทำงานจะทำให้คุณแก้ไขได้เฉพาะรายการที่คุณเพิ่มในเครื่องมือแบบกำหนดเองเท่านั้น

  1. เลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข แล้วกด ENTER

  2. แก้ไขเขตข้อมูลฟอร์ม

    หมายเหตุ: ถ้าคุณแก้ไขแฟ้มที่แนบในเครื่องมือแบบกำหนดเอง ซึ่งบันทึกรายการรุ่นก่อนหน้าไว้เป็นการตอบกลับ แฟ้มที่แนบในรุ่นใหม่ล่าสุดจะถูกบันทึกเป็นทั้งรายการที่ปรับปรุงแล้ว และ รุ่นการตอบกลับ

  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×