การแก้ไขปัญหาไซต์ที่พบทั่วไป

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดทั่วไปซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows SharePoint Services 3.0

เมื่อฉันพยายามสร้างไซต์ใหม่ ฉันได้รับข้อความที่มีอยู่แล้ว หรือมีอยู่แล้วในการใช้ไซต์

เมื่อฉันพยายามสร้างรายการใหม่หรือไลบรารี ฉันได้รับข้อความที่ใช้ชื่อที่ระบุมีอยู่แล้ว

เมื่อฉันพยายามสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ ฉันได้รับข้อความว่า ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ของฉันมีความยาวเกินไป

ฉันไม่สามารถลบไซต์ ฉันได้รับข้อความ "คุณไม่สามารถลบไซต์ที่มีไซต์ย่อย"

เมื่อฉันพยายามสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ ฉันได้รับข้อความที่ฉันชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง

ฉันไม่สามารถลบด้วยตัวเองเป็นเจ้าของไซต์คอลเลกชัน

เมื่อฉันพยายามลบไฟล์ ฉันได้รับข้อความว่า ไฟล์นั้นอยู่ในขณะนี้เช็คเอาท์ หรือล็อกเพื่อแก้ไขโดยผู้ใช้อื่น

เมื่อฉันจึงดูโฮมเพจของไซต์ของฉัน ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Web Part

ฉันได้รับข้อความ "บริการไม่พร้อมใช้งาน" เมื่อฉันพยายามดูหน้าการดูแลสำหรับไซต์ของฉันหรือเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ของฉัน

เมื่อฉันพยายามดูหน้ารายงานการใช้ไซต์ ฉันได้รับข้อความว่า รายงานการใช้งานจะไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อฉันพยายามอัปโหลดไฟล์ ฉันได้รับข้อความว่า ไฟล์ "เกินกว่าความยาวสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้"

เมื่อฉันพยายามอัปโหลดไฟล์ ฉันได้รับข้อความว่า ไฟล์ที่ถูกบล็อก โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ฉันไม่สามารถส่งอีเมลให้กับผู้ใช้หลังจากที่ให้ผู้ใช้สิทธิ์ใหม่

ฉันไม่สามารถสร้างการแจ้งเตือนใด ๆ เพิ่มเติม

ฉันได้รับข้อความว่า ไซต์ของฉันได้เกินโควตาที่เก็บข้อมูล

เมื่อฉันพยายามสร้างไซต์ใหม่ ฉันได้รับข้อความว่าไซต์นั้นถูกใช้งานอยู่หรือมีอยู่แล้ว

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามสร้างไซต์คอลเลกชันใหม่ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ที่อยู่ไซต์อื่นได้ h ttp://sitename/sites/subsitename . ลบไซต์นี้ก่อนที่จะพยายามที่จะสร้างไซต์ใหม่ ด้วย URL เดียวกัน เลือก URL ใหม่ หรือสร้างการรวมแบบใหม่ที่เส้นทางคุณระบุแรก

เมื่อคุณพยายามสร้างไซต์ย่อยใหม่ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ที่อยู่เว็บไซต์ /sites/subsitename/subsubsitename ใช้อยู่แล้ว

การแก้ปัญหา

URL ของเว็บไซต์ที่คุณพยายามสร้างมีอยู่แล้วในตำแหน่งไซต์เดียวกัน คลิกปุ่ม กลับไป ในเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นพิมพ์ URL อื่นสำหรับไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามสร้างรายการหรือไลบรารีใหม่ ฉันได้รับข้อความว่าชื่อที่ระบุถูกใช้งานอยู่

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามสร้างรายการหรือไลบรารีใหม่ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ระบุชื่อถูกใช้งานอยู่ รายการ แบบสำรวจ กระดานอภิปราย หรือไลบรารีเอกสารไม่สามารถมีชื่อเดียวกับรายการอื่น แบบสำรวจ กระดานอภิปราย หรือไลบรารีในเว็บไซต์นี้เอกสาร ใช้ทะ ของเบราว์เซอร์ กลับ ปุ่ม และพิมพ์ชื่อใหม่

การแก้ปัญหา

คุณไม่สามารถสร้างรายการหรือไลบรารีใหม่ที่มีชื่อเดียวกันกับรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่แล้ว ให้พิมพ์ชื่ออื่นสำหรับรายการหรือไลบรารีใหม่ หรือไม่ก็ลบรายการหรือไลบรารีเก่าก่อนสร้างอันใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อความนี้แต่คุณไม่สามารถระบุตำแหน่งรายการหรือไลบรารีที่มีอยู่แล้วด้วยชื่อเดิม คุณอาจไม่มีสิทธิ์เพียงพอที่จะดูรายการหรือไลบรารี ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ฉันได้รับข้อความว่าชื่อแฟ้มหรือชื่อโฟลเดอร์ของฉันยาวเกินไป

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใหม่ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ระบุไฟล์หรือโฟลเดอร์ ชื่อยาวเกินไป เส้นทาง URL สำหรับไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดต้องเป็น 260 อักขระ หรือน้อยกว่า (และไม่เกิน 128 อักขระสำหรับไฟล์เดี่ยวใด ๆ หรือชื่อของโฟลเดอร์ใน URL) พิมพ์ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ช่วงเวลาสั้น ๆ โปรด

การแก้ปัญหา

ชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ไม่สามารถยาวเกิน 128 อักขระ ยิ่งไปกว่านั้น URL ที่สมบูรณ์ไปยังแฟ้มไม่สามารถยาวเกิน 260 อักขระได้ คลิกปุ่ม กลับไป ในเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

ด้านบนของหน้า

ฉันไม่สามารถลบไซต์ ฉันได้รับข้อความว่า "คุณไม่สามารถลบไซต์ที่มีไซต์ย่อย"

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามลบไซต์ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ลบเว็บไซต์ข้อผิดพลาด " /sitename/subsitename ". คุณไม่สามารถลบไซต์ที่มีไซต์ย่อยได้

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการลบไซต์ คุณต้องลบไซต์ย่อยใดๆ ที่อยู่ใต้ไซต์นั้นก่อน

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ฉันได้รับข้อความว่าชื่อแฟ้มหรือชื่อโฟลเดอร์ของฉันมีอักขระที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใหม่ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ " ชื่อแฟ้ม/โฟลเดอร์ "มีอักขระที่ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ชื่ออื่น อักขระที่ไม่ถูกต้องรวมต่อไปนี้: #% & *: < > ได้อย่างไร / \ { | } .

การแก้ปัญหา

ห้ามใช้อักขระบางตัวในชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows SharePoint Services 3.0 ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ไม่มีอักขระที่ไม่ถูกต้องใดๆ

ด้านบนของหน้า

ฉันไม่สามารถลบตัวเองได้เนื่องจากเป็นเจ้าของไซต์คอลเลกชัน

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามลบเจ้าของเว็บไซต์คอลเลกชัน คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

  • คุณไม่สามารถลบเจ้าของเว็บไซต์คอลเลกชัน

  • คุณไม่สามารถเอาเจ้าของจากรายการของเรา b ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ

การแก้ปัญหา

คุณไม่สามารถเอาบัญชีของคุณเองออกจากกลุ่ม ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ติดต่อผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันอื่นหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ และขอให้เอาชื่อของคุณออกจากกลุ่ม ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามลบแฟ้ม ฉันได้รับข้อความว่าตอนนี้แฟ้มถูกเช็คเอาท์หรือถูกล็อกเพื่อแก้ไขโดยผู้ใช้คนอื่น

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามลบแฟ้ม คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ตอนนี้แฟ้มถูกเช็คเอาท์หรือถูกล็อกเพื่อแก้ไขโดยผู้ใช้คนอื่น

การแก้ปัญหา

คุณไม่สามารถลบแฟ้มที่ตอนนี้ถูกเช็คเอาท์ไปแล้วโดยผู้ใช้คนอื่น ให้ติดต่อผู้ใช้ที่เช็คเอาท์แฟ้มไปและขอให้เขาเช็คอินแฟ้ม หรือติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันดูโฮมเพจของไซต์ของฉัน ฉันได้รับข้อความข้อผิดพลาดของ Web Part

ปัญหา

เมื่อคุณดูโฮมเพจของไซต์ของคุณ คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

  • ข้อผิดพลาด Web Part: คุณสมบัติหนึ่งของ Web Part มีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง Windows SharePoint Services ไม่สามารถดีซีเรียลไลซ์ Web Part ได้ ให้ตรวจสอบรูปแบบของคุณสมบัติแล้วลองอีกครั้ง

  • ข้อผิดพลาดใน web Part: ไม่สามารถลไลซ์ (แปลงสตรีมแอ XML กลับ ลงในวัตถุ) Web Part บนเซิร์ฟเวอร์ได้

การแก้ปัญหา

ถ้าคุณเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งเหล่านี้ ให้แจ้งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ฉันได้รับข้อความ "บริการไม่พร้อมใช้งาน" เมื่อฉันพยายามดูไซต์ของฉันหรือดูเพจการดูแลสำหรับไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของฉัน

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามดูไซต์ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

บริการไม่พร้อมใช้งาน

การแก้ปัญหา

ถ้าคุณเห็นข้อความ "บริการไม่พร้อมใช้งาน" แสดงว่ามีปัญหากับพูลโปรแกรมประยุกต์ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้แจ้งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามดูเพจ 'รายงานการใช้งานไซต์' ฉันได้รับข้อความว่ารายงานการใช้งานไม่พร้อมใช้งาน

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามดูเพจ 'รายงานการใช้งานไซต์' คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

รายงานการใช้งานไม่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์นี้ การประมวลผลรายงานการใช้งานอาจถูกปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์นี้หรือข้อมูลการใช้งานของไซต์นี้ยังไม่ได้ประมวลผล

การแก้ปัญหา

การบันทึกและการประมวลผลการใช้งานจะต้องถูกเปิดใช้ และผู้ใช้ต้องเยี่ยมชมเพจบนไซต์ของคุณก่อนข้อมูลใดๆ จึงจะสามารถปรากฏบนเพจรายงานการใช้งานไซต์ ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการบันทึกและการประมวลผลการใช้งานถูกเปิดใช้ใน Windows SharePoint Services 3.0 และถ้าเป็นไซต์ใหม่ (เพิ่งสร้างวันนี้) หรือยังไม่เคยใช้มาก่อนวันนี้ ก็จะไม่มีข้อมูลปรากฏจนกว่าการประมวลผลบันทึกการใช้งานจะเสร็จสมบูรณ์ (โดยทั่วไปภายใน 24 ชั่วโมง) ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าไม่มีกิจกรรมใดบนไซต์ใน 31 วันที่ผ่านมา คุณจะเห็นข้อความ "ไม่มีข้อมูล"

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามอัปโหลดแฟ้ม ฉันได้รับข้อความว่าแฟ้มนั้น "เกินความยาวที่อนุญาต"

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามอัปโหลดแฟ้ม คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

การส่งฟอร์มไม่สามารถประมวลผลได้เนื่องจากเกินความยาวสูงสุดที่อนุญาตโดยผู้ดูแลเว็บ กรุณาส่งฟอร์มอีกครั้งด้วยข้อมูลที่น้อยลง

การแก้ปัญหา

ขนาดแฟ้มสูงสุดตามค่าเริ่มต้นของแฟ้มที่กำลังอัปโหลดไปยัง Windows SharePoint Services 3.0 คือ 50 เมกะไบต์ (MB) ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถเพิ่มหรือลดขนาดแฟ้มได้ตามความจำเป็น ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อขอให้เพิ่มขนาดแฟ้มที่จะอัปโหลด

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันพยายามอัปโหลดแฟ้ม ฉันได้รับข้อความว่าแฟ้มถูกบล็อกโดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามอัปโหลดแฟ้ม คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ไฟล์คุณกำลังพยายาม บันทึกหรือเรียกใช้ถูกบล็อกจากเว็บไซต์นี้ โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

การแก้ปัญหา

โดยค่าเริ่มต้น Windows SharePoint Services 3.0 จะป้องกันชนิดแฟ้มบางชนิดไม่ให้อัปโหลดมายังเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถเพิ่มหรือเอาชนิดแฟ้มออกจากรายการนี้หากต้องการ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อขอให้เลิกบล็อกชนิดแฟ้มนี้

ด้านบนของหน้า

ฉันไม่สามารถส่งอีเมลถึงผู้ใช้ได้หลังจากให้สิทธิ์ใหม่กับผู้ใช้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามส่งข้อความอีเมลถึงผู้ใช้หลังจากคุณให้สิทธิ์ใหม่กับผู้ใช้ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ผู้ใช้มีการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการส่งข้อความอีเมล เซิร์ฟเวอร์อาจไม่สามารถตั้งค่า อย่างถูกต้องให้ส่งอีเมได้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า อีเมลที่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การแก้ปัญหา

ข้อความนี้จะปรากฏถ้าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งอีเมลยินดีต้อนรับไปยังผู้ใช้ใหม่ ในขณะที่คุณกำลังเพิ่มผู้ใช้ใหม่ในไซต์ รายการ หรือไลบรารี ให้แจ้งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณว่ามีปัญหากับ SMTP

ด้านบนของหน้า

ฉันไม่สามารถสร้างตัวแจ้งเตือนเพิ่มได้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามสร้างตัวแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารี คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

คุณได้สร้างการแจ้งเตือนจำนวนสูงสุดที่อนุญาตสำหรับไซต์นี้ คุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนของคุณได้จากเพจ 'การแจ้งเตือนของฉันบนไซต์นี้'

การแก้ปัญหา

Windows SharePoint Services 3.0 จำกัดจำนวนการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้สามารถสร้างได้ จำนวนนี้ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติแต่สามารถเพิ่มหรือลดได้โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อขอให้เพิ่มโควตาการแจ้งเตือน

ด้านบนของหน้า

ฉันได้รับข้อความว่าไซต์ของฉันใช้เนื้อที่เก็บเกินโควตา

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามเพิ่มข้อมูลลงในไซต์ของคุณ คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้

ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณได้เนื่องจาก SharePoint เว็บไซต์นี้เกิน quo พื้นที่จัดเก็บ หน จำกัด คุณต้องบันทึกงานของคุณไปยังตำแหน่งอื่น ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเมื่อต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควตาสำหรับเว็บไซต์

การแก้ปัญหา

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถจำกัดขนาดพื้นที่จัดเก็บที่ไซต์สามารถใช้ได้บนเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อขอให้เพิ่มโควตาเนื้อที่เก็บของเว็บไซต์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×