การแก้ไขปัญหาเมื่อปุ่ม ribbon ของเครื่องมือการเรียนรู้ไม่ทำงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้ติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้ แต่เลือกปุ่มไม่ได้เปิดอ่านสมบูรณ์หรือบอก ลองใช้โซลูชันต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหาที่ 1: ถอนการติดตั้ง จาก นั้นติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้

 1. ถอนการติดตั้ง:

  • บนเริ่ม แป้น Windows เลือกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า

  • เลือกระบบ > โปรแกรมและคุณลักษณะ

  • เลือกเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote นั้นแล้ว เลือกถอนการติดตั้ง

  • ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 2. ดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้

 3. เปิด OneNote แล้วเลือกเครื่องมือการเรียนรู้

 4. ถ้าปุ่มReader สมบูรณ์ และบอก ยังคงไม่ทำงาน ลองใช้โซลูชันถัดไป

แก้ไขปัญหาที่ 2: ซ่อมแซม Office for Windows

 1. เปิดเริ่ม ปุ่ม เริ่ม และพิมพ์ "โปรแกรมและคุณลักษณะ" แล้ว เลือกโปรแกรมและคุณลักษณะ

  เปิดเมนูเริ่ม และพิมพ์โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. เลือก Office 365 จาก นั้นเลือกเปลี่ยนแปลง

 3. เลือกซ่อมแซมแบบด่วน แล้วซ่อมแซม การซ่อมแซมแบบด่วนของ office

 4. เปิด OneNote แล้วเลือกเครื่องมือการเรียนรู้ความ ถ้าปุ่มของคุณยัง ไม่สามารถใช้งานขอความช่วยเหลือในศูนย์ข้อมูล OneNote

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×