การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุ๊กมาร์ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่มบุ๊กมาร์กลงในเอกสาร และบุ๊กมาร์กนั้นสร้างปัญหาให้กับคุณ ขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูบุ๊กมาร์กดังกล่าวได้ ตามค่าเริ่มต้น Word จะไม่แสดงบุ๊กมาร์ก

เพื่อแสดงบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ แสดงเนื้อหาของเอกสาร ให้เลือก แสดงบุ๊กมาร์ก แล้วคลิก ตกลง
  ตัวเลือกของ Word

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเพิ่มบุ๊กมาร์กลงในบล็อกข้อความหรือรูป (หรือรายการอื่นใด) บุ๊กมาร์กจะปรากฏในวงเล็บเหลี่ยม:
   บุ๊กมาร์กจะมีวงเล็บเหลี่ยมกำกับอยู่

  • ถ้าคุณไม่ได้เลือกรายการใดเมื่อคุณเพิ่มบุ๊กมาร์ก (ซึ่งหมายความว่าคุณเพียงแค่วางเคอร์เซอร์ในพื้นที่) บุ๊กมาร์กจะปรากฏเป็นรูปตัว I ดังนี้
   บุ๊กมาร์กจะแสดงแทนด้วยรูปตัว I

ในบทความนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่ข้อความ

รายการที่อ้างอิงไปยังบุ๊กมาร์กไม่ได้อัปเดตอย่างถูกต้อง

บุ๊กมาร์กหายไปจากรายการข้อความอัตโนมัติ

เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณแก้ไขบุ๊กมาร์ก

คัดลอกบุ๊กมาร์ก

ตัดและลบบุ๊กมาร์ก

เพิ่มลงในบุ๊กมาร์ก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่ข้อความ

Word แสดง "ข้อผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก" หรือ "ข้อผิดพลาด! ไม่พบแหล่งข้อมูลการอ้างอิง" เมื่อคุณอัปเดตเขตข้อมูลที่มีลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กที่ใช้งานไม่ได้ คุณสามารถคืนค่าข้อความต้นฉบับได้โดยการกด Ctrl+Z ทันทีหลังจากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถกด Ctrl+Shift+F9 เพื่อแปลงข้อความในเขตข้อมูลเป็นข้อความปกติ

ในการตรวจสอบลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังคงมีบุ๊กมาร์กอยู่     บางครั้งเราอาจเผลอลบบุ๊กมาร์กไปโดยไม่ตั้งใจในขณะที่ลบข้อความอื่นๆ เมื่อต้องการตรวจสอบเหตุการณ์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อเขตข้อมูลนั้นสะกดถูกต้อง     หลายรายการที่ใช้ที่คั่นหน้านั่นคือตัวอย่าง ผิด และการทำดัชนี — แทรกเป็นเขตข้อมูล ถ้าเขตข้อมูลชื่อที่สะกดไม่ถูกต้อง คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล อ่านโค้ดเขตข้อมูลใน Word

ด้านบนของหน้า

รายการที่อ้างอิงไปยังบุ๊กมาร์กไม่ได้อัปเดตอย่างถูกต้อง

Word แทรกการอ้างอิงโยงเป็นเขตข้อมูล ถ้าการอ้างอิงโยงไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในบุ๊กมาร์กที่การอ้างอิงโยงนั้นอ้างอิงถึง ให้อัปเดตเขตข้อมูล คลิกขวาที่โค้ดเขตข้อมูล แล้วคลิก อัปเดตเขตข้อมูล บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

บุ๊กมาร์กหายไปจากรายการข้อความอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างรายการข้อความอัตโนมัติที่มีบุ๊กมาร์ก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกข้อความทั้งหมดที่อยู่ในบุ๊กมาร์ก ซึ่งรวมถึงวงเล็บเหลี่ยมเปิดและปิดของบุ๊กมาร์กด้วย

ถ้าคุณเก็บข้อความที่มีบุ๊กมาร์กเป็นรายการข้อความอัตโนมัติ Word จะจัดเก็บบุ๊กมาร์กพร้อมกับรายการนั้น ถ้าคุณแทรกรายการข้อความอัตโนมัติมากกว่าหนึ่งครั้งในเอกสาร Word จะเอาบุ๊กมาร์กออกจากรายการก่อนหน้าและแนบบุ๊กมาร์กนั้นกับรายการล่าสุด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความอัตโนมัติ ให้อ่าน แทรกข้อความโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณแก้ไขบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางรายการที่ทำเครื่องหมายกับบุ๊กมาร์กไว้ได้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความและลบข้อความออกจากรายการที่ทำเครื่องหมายไว้ได้อีกด้วย ด้านล่างนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงบุ๊กมาร์กที่คุณสามารถทำได้ และผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังได้

คัดลอกบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนของกลุ่มข้อความหรือรูปที่ถูกทำเป็นบุ๊กมาร์ก ไปยังตำแหน่งอื่นในเอกสารเดียวกัน    บุ๊กมาร์กนั้นจะยังคงอยู่กับรายการเดิม และสำเนาจะไม่ถูกทำเครื่องหมาย

 • ถ้าคุณคัดลอกรายการที่ถูกทำเป็นบุ๊กมาร์กทั้งรายการไปยังอีกเอกสารหนึ่ง    เอกสารทั้งสองจะมีรายการที่เป็นบุ๊กมาร์กเหมือนกันทุกประการ

ตัดและลบบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณตัดรายการที่ถูกทำเป็นบุ๊กมาร์กออกทั้งรายการ แล้ววางลงในเอกสารเดียวกัน    รายการและบุ๊กมาร์กนั้นก็จะย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

 • ถ้าคุณลบเพียงบางส่วนของรายการที่ถูกทำเป็นบุ๊กมาร์ก    บุ๊กมาร์กนั้นจะยังคงติดอยู่กับข้อความที่เหลือ

เพิ่มลงในบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณเพิ่มข้อความลงไประหว่างสองอักขระที่อยู่ในบุ๊กมาร์ก    ข้อความที่เพิ่มเข้าไปนั้นจะรวมอยู่ในบุ๊กมาร์กด้วย

 • ถ้าคุณคลิกหลังวงเล็บเปิดของบุ๊กมาร์กแล้ว เพิ่ม หรือข้อความหรือกราฟิกข้อมูล   เพิ่มเติมจะถูกรวมอยู่ในบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณคลิกหลังวงเล็บปิดของบุ๊กมาร์กแล้ว เพิ่ม หรือไปยังรายการ   การเพิ่มไม่ได้รวมอยู่ในบุ๊กมาร์กไว้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×