ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุ๊กมาร์ก

ถ้าคุณได้เพิ่มบุ๊กมาร์กลงในเอกสารและพวกเขากำลังทำให้คุณเห็นปัญหาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแรกคือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูได้ ตามค่าเริ่มต้น Word จะไม่แสดงขึ้น

เมื่อต้องการแสดงบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้แสดงเนื้อหาของเอกสารให้เลือกแสดงบุ๊กมาร์กแล้วคลิกตกลง
  ตัวเลือกของ Word

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเพิ่มบุ๊กมาร์กลงในบล็อกข้อความหรือรูป (หรือรายการอื่นใด) บุ๊กมาร์กจะปรากฏในวงเล็บ:
   บุ๊กมาร์กจะมีวงเล็บเหลี่ยมกำกับอยู่

  • ถ้าคุณไม่ได้เลือกอะไรเมื่อคุณเพิ่มบุ๊กมาร์ก (ซึ่งหมายความว่าคุณเพียงแค่วางเคอร์เซอร์ในพื้นที่) ที่คั่นหน้าจะปรากฏเป็นแบบ
   I-ลำแสง: บุ๊กมาร์กจะแสดงแทนด้วยรูปตัว I

ในบทความนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนข้อความ

รายการที่อ้างอิงไปยังบุ๊กมาร์กไม่ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง

บุ๊กมาร์กจะหายไปจากรายการข้อความอัตโนมัติ

ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณแก้ไขบุ๊กมาร์ก

คัดลอกบุ๊กมาร์ก

ตัดและลบบุ๊กมาร์ก

เพิ่มลงในบุ๊กมาร์ก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนข้อความ

Word จะแสดงข้อผิดพลาด " บุ๊กมาร์กที่ไม่ได้กำหนด " หรือ "ข้อผิดพลาด! ไม่พบแหล่งข้อมูลอ้างอิง " เมื่อคุณอัปเดตฟิลด์ที่มีลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้กับบุ๊กมาร์ก คุณสามารถคืนค่าข้อความต้นฉบับได้โดยการกด Ctrl + Z ทันทีหลังจากที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถกด Ctrl + Shift + F9 เพื่อแปลงข้อความในเขตข้อมูลเป็นข้อความปกติ

เมื่อต้องการตรวจสอบลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุ๊กมาร์กยังคงมีอยู่     บางครั้งผู้อื่นจะลบบุ๊กมาร์กโดยบังเอิญเมื่อพวกเขาลบข้อความอื่น เมื่อต้องการตรวจสอบสิ่งนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถดูบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเขตข้อมูลถูกสะกดอย่างถูกต้อง     รายการจำนวนมากที่ใช้บุ๊กมาร์กตัวอย่างเช่นการอ้างอิงโยงและดัชนีจะถูกแทรกเป็นเขตข้อมูล ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ได้สะกดอย่างถูกต้องคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูลให้อ่านโค้ดเขตข้อมูลใน Word

ด้านบนของหน้า

รายการที่อ้างอิงไปยังบุ๊กมาร์กไม่ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง

Word จะแทรกการอ้างอิงโยงเป็นเขตข้อมูล ถ้าการอ้างอิงไขว้ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในบุ๊กมาร์กที่อ้างอิงถึงให้อัปเดตฟิลด์ คลิกขวาที่โค้ดเขตข้อมูลแล้วคลิกปรับปรุงเขตข้อมูลบนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

บุ๊กมาร์กจะหายไปจากรายการข้อความอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างรายการข้อความอัตโนมัติที่มีบุ๊กมาร์กให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในบุ๊กมาร์กรวมถึงการเปิดและปิดเครื่องหมายวงเล็บที่คั่นหน้า

ถ้าคุณจัดเก็บข้อความที่มีบุ๊กมาร์กเป็นรายการข้อความอัตโนมัติ Word จะเก็บบุ๊กมาร์กที่มีรายการนั้น ถ้าคุณแทรกรายการข้อความอัตโนมัติมากกว่าหนึ่งครั้งในเอกสาร Word จะเอาบุ๊กมาร์กจากรายการก่อนหน้าและแนบบุ๊กมาร์กลงในรายการล่าสุด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความอัตโนมัติให้อ่านการแทรกข้อความโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณแก้ไขบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถตัดคัดลอกและวางรายการที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยบุ๊กมาร์กได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อความลงไปและลบข้อความออกจากรายการที่ถูกทำเครื่องหมาย ต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำกับบุ๊กมาร์กและผลลัพธ์ที่คุณสามารถคาดหวังได้

คัดลอกบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนของบล็อกข้อความหรือรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเอกสารเดียวกัน   กับที่คั่นหน้านี้จะยังคงอยู่กับรายการต้นฉบับนั้นและไม่มีการทำเครื่องหมายคัดลอก

 • ถ้าคุณคัดลอกรายการทั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายไปยังเอกสารอื่น   ทั้งสองเอกสารจะมีรายการเหมือนกับที่คั่นหน้าเหมือนกัน

ตัดและลบบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณตัดรายการที่ถูกทำเครื่องหมายทั้งหมดแล้ววางลงในเอกสารเดียวกัน   กับรายการและที่คั่นหน้าจะย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 • ถ้าคุณลบส่วนของรายการที่ถูกทำเครื่องหมาย   ที่คั่นหน้าจะอยู่กับข้อความที่เหลือ

เพิ่มลงในบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณเพิ่มข้อความระหว่างอักขระสองตัวที่อยู่ในที่คั่นหน้า   ข้อความเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณคลิกโดยตรงหลังจากวงเล็บเปิดของบุ๊กมาร์กแล้วเพิ่มข้อความหรือกราฟิกลงในรายการ   ที่เพิ่มเข้ามาจะรวมอยู่ในบุ๊กมาร์ก

 • ถ้าคุณคลิกโดยตรงหลังวงเล็บปีกกาสิ้นสุดของบุ๊กมาร์กแล้วเพิ่มลงในรายการ   นอกจากนี้ยังไม่รวมอยู่ในบุ๊กมาร์ก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×