การแก้ไขปัญหาตารางที่ลิงก์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องโต้ตอบ เลือกการกระทำ ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อผิดพลาดที่มีผลต่อตาราง Power Pivot ที่ลิงก์ไปยังตาราง Excel เมื่อต้องการเข้าถึงกล่องโต้ตอบนี้ ใน กล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดในตารางที่ลิงก์ ให้คลิก ตัวเลือก

เมื่อคุณสร้างตารางใน Excel แล้วสร้างตารางที่ลิงก์ในเวิร์กบุ๊ก Power Pivot ตารางนั้นจะถูกลิงก์ตามชื่อและมีข้อมูลที่เหมือนกันอยู่ในตาราง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้ในตาราง Excel อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนี้

  • ชื่อของตารางใน Excel ได้เปลี่ยนแปลงไป

  • ตารางใน Excel ได้ถูกลบไป

  • ข้อมูลในตาราง Excel ได้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล

เมื่อคุณรีเฟรชตาราง Power Pivot ที่ลิงก์ และตารางต้นฉบับใน Excel ได้มีการเปลี่ยนแปลง กล่องโต้ตอบนี้จะแสดงตัวเลือกสำหรับแก้ไขข้อผิดพลาด

รายการข้อผิดพลาดเรียงตามหมายเลข

คลิกลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเลื่อนไปตามรายการข้อผิดพลาด ถ้ามีข้อผิดพลาดจำนวนมาก

ตัวเลือกการจัดการข้อผิดพลาด

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อผิดพลาดแต่ละข้อในรายการ

ไม่ต้องทำอะไร

เลือกเพื่อละเว้นข้อผิดพลาดปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อตาราง Excel

เลือกตัวเลือกนี้ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับตาราง Power Pivot ที่ลิงก์ หรือเลือกชื่อของตาราง Excel ที่ลิงก์ที่มีอยู่แล้วจากรายการดรอปดาวน์

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องว่าข้อมูลในตารางตรงกันหรือไม่ แต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อของตารางที่ลิงก์ในหน้าต่าง Power Pivot ถ้าคุณพิมพ์ชื่อของตารางที่ไม่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กของ Excel คุณจะได้รับข้อผิดพลาดในครั้งถัดไปที่คุณพยายามจะอัปเดตตาราง

เอาลิงก์ไปยังตาราง Excel ออก

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบลิงก์ระหว่างตารางใน Excel และตารางในหน้าต่าง Power Pivot การลบลิงก์นี้จะไม่มีผลต่อข้อมูลในตารางทั้งสอง

ลบตาราง Power Pivot

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบตารางในหน้าต่าง Power Pivot และลิงก์ใดๆ ระหว่างตาราง ถ้ามีตารางในเวิร์กบุ๊ก Excel ตารางเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลบนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×