การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณนำเข้าหลายตาราง Excel จะพยายามตรวจหาและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเหล่านั้น ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเอง หรือใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ซับซ้อน หากคุณต้องการใช้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

บางครั้ง Excel ไม่สามารถตรวจหาความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้ข้อมูลในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการตรวจหาความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและกลไกการตรวจหาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดดูที่ ความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ ในแบบจำลองข้อมูล

ข้อความ: ไม่พบความสัมพันธ์

แถบการแจ้งเตือนจะแสดงข้อความที่ระบุความสัมพันธ์เสมอ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่จำเป็นเมื่อคุณลากเขตข้อมูลลงในพื้นที่ ค่า ของ PivotTable ที่มีอยู่ และเขตข้อมูลนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลที่อยู่ใน PivotTable แล้ว อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็ไม่พบความสัมพันธ์หลังจากการแจ้งเตือนนี้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้:

  • อัลกอริทึมการตรวจหาความสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับคอลัมน์คีย์นอกที่มีชื่อเหมือนกับคอลัมน์คีย์หลัก ถ้าชื่อคอลัมน์ไม่เหมือนกันมากพอ เราขอแนะนำให้คุณเปิดหน้าต่าง Power Pivot และสร้างความสัมพันธ์ที่จำเป็นระหว่างตารางด้วยตนเอง

  • ชนิดข้อมูลอาจไม่ได้รับการสนับสนุน หากตารางใดที่ใช้ใน PivotTable มีคอลัมน์ของชนิดข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น จะไม่มีความสัมพันธ์ใดถูกตรวจพบ ในกรณีนี้ คุณควรใช้กล่องโต้ตอบ สร้างความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จำเป็นด้วยตนเองระหว่างตารางที่ใช้งานใน PivotTable สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง

คุณได้เพิ่มเขตข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลงใน PivotTable แต่ไม่มีข้อความปรากฏ

การตรวจหาความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์สำหรับหน่วยวัดเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณที่คุณใช้ในป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ของ PivotTable ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มต้นสร้าง PivotTable ของคุณเอง คุณอาจเพิ่มตารางที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เห็นความสัมพันธ์ใดๆ จนกระทั่งคุณวางเขตข้อมูลลงในพื้นที่ ค่า

ไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างตาราง

บางครั้งตารางที่คุณเพิ่มลงใน PivotTable ไม่อาจรวมกับตารางอื่นๆ ได้ ตัวอย่าง เช่น สองตารางอาจมีข้อมูลที่ตรงกันบางส่วน แต่อันที่จริงแล้วไม่มีความสัมพันธ์เชิงตรรกะกับตารางอื่นๆ ที่มีการใช้งานอยู่แล้ว

ถ้าคุณเพิ่มตารางลงใน PivotTable แต่ไม่อาจรวมกับตารางอื่นๆ ได้ การตรวจหาอัตโนมัติมักจะไม่ส่งกลับผลลัพธ์ ในกรณีอื่นๆ คุณสามารถบอกได้จากผลลัพธ์ใน PivotTable ที่เขตข้อมูลจะไม่ทำการคำนวณที่มีความหมาย

การตรวจหาอัตโนมัติสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อความสัมพันธ์ถูกสร้างโดยใช้การตรวจหาอัตโนมัติ อัลกอริทึมจะสร้างรายการความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในตาราง และจัดอันดับความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ตามความน่าจะเป็นของความสัมพันธ์เหล่านั้น จากนั้น Excel จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุด ดังนั้น ถ้าตารางของคุณมีหลายคอลัมน์ที่อาจถูกใช้งานเป็นคีย์ ความสัมพันธ์บางอย่างอาจถูกจัดอันดับต่ำกว่าและจะไม่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ แม้ว่าความสัมพันธ์จะถูกต้องก็ตาม

ถ้าอัลกอริทึมการตรวจหาอัตโนมัติแนะนำความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาด้านธุรกิจของคุณ คุณควรลบความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเองโดยใช้คอลัมน์คีย์ที่ถูกต้อง โปรดดูที่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×