การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ Lync Online

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ Lync Online คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

คุณต้องการทำสิ่งใด

แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปในการเข้าสู่ระบบ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

รวบรวมบันทึกข้อผิดพลาดถ้ามีการร้องขอโดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปในการเข้าสู่ระบบ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายปัญหาทั่วไป ในการลงชื่อเข้าระบบ พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมและการดำเนินการที่แนะนำ

ปัญหา

การแก้ปัญหาที่แนะนำ

ฉันลืมรหัสผ่าน

ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรของคุณและขอให้ตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่

เมื่อฉันพยายามเข้าสู่ระบบ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่า ไม่พบที่อยู่การเข้าสู่ระบบ

  1. ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกต้อง

  2. จากนั้น ให้ตรวจสอบรูปแบบของ ID ผู้ใช้ของคุณ ซึ่งควรมีลักษณะคล้ายตัวอย่างต่อไปนี้ bobk@contoso.com ซึ่งอาจแตกต่างจากรูปแบบที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายขององค์กรของคุณ

  3. ถ้า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกต้อง และคุณแน่ใจว่าคุณพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ให้ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

เมื่อฉันพยายามเข้าสู่ระบบ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่า บริการการรับรองความถูกต้องอาจใช้ร่วมกับโปรแกรมรุ่นนี้ไม่ได้

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกต้อง ถ้าถูกต้อง และคุณแน่ใจว่าคุณพิมพ์ได้อย่างถูกต้องแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงสำเนา Lync Online ของคุณให้เป็นรุ่นล่าสุด

การปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ถอนการติดตั้งทั้ง Lync และตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online Services

  2. ติดตั้งโปรแกรมทั้งสองใหม่อีกครั้งจากพอร์ทัล Office 365 ที่ http://portal.microsoftonline.com/

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ความแตกต่างระหว่างที่อยู่การเข้าสู่ระบบและ ID ผู้ใช้ของฉันคืออะไร

ในกรณีส่วนใหญ่ ID ผู้ใช้และที่อยู่การเข้าสู่ระบบของคุณจะเหมือนกัน ดังนั้นคุณสามารถใส่ข้อมูลเดียวกันทั้งสองกล่องได้
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรของคุณ ในบางองค์กร ค่าทั้งสองนี้จะต่างกัน

Lync ขอให้ฉันเข้าสู่ระบบตลอดเวลาหลังจากที่ฉันเข้าสู่ระบบแล้ว

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync เป็นครั้งแรก คุณอาจถูกร้องขอให้ใส่ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบอีกถึงสามครั้งเนื่องจาก Lync จะเชื่อมต่อกับปฏิทินและบริการออนไลน์อื่นๆ ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  แม้ว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ควรแจ้งทีมสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรของคุณด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เมื่อฉันพยายามเข้าสู่ระบบ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่า ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online Services อาจเป็นรุ่นที่ล้าสมัยแล้ว ให้ถอนการติดตั้งตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Online Services แล้วติดตั้งใหม่จากพอร์ทัล Office 365 ที่ http://portal.microsoftonline.com/

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเข้าสู่ระบบ ดังนี้

ปัญหาในการรับใบรับรองส่วนตัวที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ

ถ้าที่อยู่การเข้าสู่ระบบของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้ คุณอาจต้องลบข้อมูลการเข้าสู่ระบบเดิมของคุณ โดยเรียกใช้ตัวช่วย แก้ไขปัญหา แบบอัตโนมัติใน บทความฐานความรู้ของไมโครซอฟท์ 2698626

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเข้าสู่ระบบ ดังนี้

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือโดเมนไม่ถูกต้อง

ที่อยู่การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้ แจ้งผู้ใช้ให้ติดตั้งตัวช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ Online Services ใหม่อีกครั้งจากพอร์ทัล Office 365 ที่ http://portal.microsoftonline.com/ แล้วพยายามเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

เมื่อคุณติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคขององค์กรของคุณเกี่ยวกับปัญหาการเข้าสู่ระบบ คุณต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. คำอธิบายแบบละเอียดของขั้นตอนที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด และข้อความที่แท้จริงของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  2. การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ การแก้ไขปัญหาในการเข้าสู่ระบบ Lync (ผู้ดูแลระบบ)

รวบรวมบันทึกข้อผิดพลาดถ้ามีการร้องขอโดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

บันทึกข้อผิดพลาดคือการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ประสบปัญหา ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณอาจขอบันทึกข้อผิดพลาดจากคุณเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือปัญหาอื่นๆ ใน Microsoft Lync 2010 หรือ Windows

คุณอาจได้รับแจ้งให้ส่งชนิดของบันทึกอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • แฟ้มบันทึกของ Lync หรือบันทึกเหตุการณ์ของ Windows สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก

  • ชุดเครื่องมือสนับสนุน Microsoft Online Services Diagnostic and Logging (MOSDAL) สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ การใช้ชุดเครื่องมือสนับสนุน MOSDAL

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×