การแก้ไขปัญหาการใช้งานรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแสดงและการจัดระเบียบรูปภาพ

ไฟล์บางอย่างจะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

การตั้งค่าเริ่มต้นใน Microsoft Office Picture Manager จะแสดงชนิดแฟ้มรูปภาพเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นให้ Picture Manager แสดงแฟ้มทุกชนิด

  • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก แสดงรูปภาพเท่านั้น เพื่อล้างเครื่องหมายถูกถัดจากคำสั่ง

สีแดง X จะแสดงแทนรูปภาพที่ฉันต้องการทำงานกับ

แฟ้มที่คุณกำลังจะดูอาจเสียหาย ให้ตรวจสอบว่าคุณสามารถเปิดแฟ้มนั้นได้ในอีกโปรแกรมหนึ่ง

ปุ่มคำสั่งหรือแถบเครื่องมือเมนูไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับฉันต้องการทำงานกับรูปภาพ

คุณอาจจำเป็นต้องเลือกรูปภาพ หรือรายการที่คุณเลือกไม่อยู่ในรูปแบบที่คุณสามารถแก้ไขได้ใน Microsoft Office Picture Manager

การแก้ไขรูปภาพ

ฉันไม่ชอบการแก้ไขออก

  • บนเมนู แก้ไข คลิกคำสั่ง เลิกทำ ที่เหมาะสม

ฉันไม่สามารถค้นหาวิธีการปรับเงา และเน้นในบานหน้าต่างงานความสว่างและความคมชัด

คุณต้องแสดงการตั้งค่าในบานหน้าต่างงาน

  • ถัดจาก การตั้งค่าขั้นสูง ให้คลิก เพิ่ม

ฉันพยายามครอบตัดรูปภาพของฉัน แต่ตอนนี้ เป็นขนาดจะไม่ถูกต้องทั้งหมด

ขณะที่ครอบตัดรูปภาพ คุณสามารถคงอัตราส่วนกว้างยาวเดิมไว้ด้วยการกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ขณะลากจุดจับ

คุณลักษณะการเอาตาแดงไม่ได้เอาตาแดงในรูปภาพของฉัน

เครื่องหมายกำกับตาแดงอาจไม่ถูกจัดศูนย์กลางอย่างถูกต้อง บนบานหน้าต่างงานเอาตาแดงออก ให้คลิก ตั้งค่าภาพดวงตาที่เลือกใหม่ แล้วลองจัดเครื่องหมายกำกับตาให้อยู่ศูนย์กลางเหนือรูม่านตาของตาที่คุณต้องการแก้ไขโดยตรง

แก้ไขอยู่บนรูปภาพทั้งหมดที่ฉันได้แก้ไขยกเลิกการเลิกทำ

คำสั่ง เลิกทำ จะมีผลต่อรูปภาพทั้งหมดที่ถูกเลือกอยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณต้องการเลิกทำการแก้ไขในรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งหรือในรูปภาพต่างๆ ก่อนจะคลิกที่คำสั่งเลิกทำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเฉพาะรูปภาพดังกล่าวเท่านั้น

การใช้งานรูปภาพร่วมกัน

ฉันส่งรูปภาพในข้อความอีเมล แต่ผู้รับได้รับไฟล์ในรูปแบบอื่น

ระบบของอีเมลบางระบบจะแปลงแฟ้มรูปภาพเมื่อถูกส่งในข้อความอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับสามารถรับข้อความในรูปแบบที่คุณระบุได้

ฉันส่งรูปภาพในข้อความอีเมล แต่ผู้รับไม่สามารถเปิดรูปภาพเป็นไฟล์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แนบไปกับข้อความ บนบานหน้าต่างงาน อีเมล ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับได้รับรูปภาพเป็นแฟ้ม หนึ่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×