ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

Business Contact Manager ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ฐานข้อมูลของฉันไม่พร้อมใช้งาน

อาการ

สาเหตุ

แก้ปัญหา

อาการ

สาเหตุ

แก้ปัญหา

Business Contact Manager ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณได้รับการพูดข้อความ:

ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนชื่อคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกวิธีใช้

หมายเหตุ: ชื่อคอมพิวเตอร์คือ ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

สถานการณ์ต่อไปนี้เสนอวิธีใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์ คลิกประโยคที่ดีที่สุดอธิบายสถานการณ์ของคุณ:

คุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์เป็นครั้งแรก โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

 • ตรวจสอบต่อไปนี้ (คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาเจ้าของฐานข้อมูล หรือผู้ดูแลระบบ ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล):

 • คอมพิวเตอร์ระยะไกลถูกเปิดใช้งานได้อย่างไร

 • คอมพิวเตอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์ระยะไกลทั้งสองเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ที่ไหน

 • คือ Business Contact Manager for Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างไร

 • เจ้าของฐานข้อมูลแชร์ฐานข้อมูลได้อย่างไร

 • มีเจ้าของฐานข้อมูลที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ได้อย่างไร

 • การตั้งค่าไฟร์วอลล์ บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ถูกปรับให้อนุญาตการเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ได้อย่างไร

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ ดูฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่า Windows ของฉันเพื่อให้ฉันสามารถแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉันกับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อย่างไรหรือขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจทานข้อมูลนี้

 • คอมพิวเตอร์ของคุณใช้เวอร์ชันของ Business Contact Manager for Outlook แบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างไร เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน คอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะต้องใช้เวอร์ชันเดิมของ Business Contact Manager for Outlook ด้วย

คุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

ตรวจสอบต่อไปนี้ (คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาเจ้าของฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกล):

 • เรียกใช้คอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างไร

 • คอมพิวเตอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์ระยะไกลทั้งสองเชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษัทของคุณอยู่ที่ไหน ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยัน

 • ฐานข้อมูลที่แชร์ถูกคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า หรืออัปเดตให้เวอร์ชันใหม่ได้อย่างไร

 • เลือกหมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager for Outlook ทั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์ระยะไกล

วิธีการมีดังนี้

ตรวจสอบ Business Contact Manager for Outlook หมายเลขเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ   

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. ในส่วนเกี่ยวกับ Business Contact Manager for Outlook ดูหมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager

ตรวจสอบ Business Contact Manager for Outlook หมายเลขเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล   

 • ขอให้เจ้าของฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบสำหรับหมายเลขเวอร์ชัน

หมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager ควรตรงกับ บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และ บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

 1. ถ้าไม่ตรงกับหมายเลขเวอร์ชัน ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ Business Contact Manager for Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมี

ถ้าหมายเลขเวอร์ชันตรงกับ ลองใช้โซลูชันแตกต่างจากบทความนี้

ถ้าฐานข้อมูลที่แชร์ถูกคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า หรืออัปเดตให้เวอร์ชันใหม่ คุณต้องวางฐานข้อมูลภายในเครื่องของคุณ (หรือฐานข้อมูลออฟไลน์ ) ซึ่งนั่นคือ เอาการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลภายในเครื่องของคุณและฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่งแล้ว ทำการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง cu เวอร์ชันปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดรส่วนที่มีฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ในการทำงานแบบออฟไลน์โดยใช้ Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับฐานข้อมูลของคุณจะไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณวาง เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ เลือกส่งออก และเก็บรักษาข้อมูลภายในเครื่องของคุณก่อนที่จะปล่อยฐานข้อมูลออฟไลน์ กล่องกาเครื่องหมายระหว่างดร

ด้านบนของหน้า

ฐานข้อมูลของฉันไม่พร้อมใช้งาน

สถานการณ์ต่อไปนี้เสนอวิธีใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาในการค้นหาฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์การเชื่อมต่อ คลิกประโยคที่ดีที่สุดอธิบายสถานการณ์ของคุณ:

คุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์เป็นครั้งแรก โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

อาการ

ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คุณคลิกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระยะไกล ใส่ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ คุณได้รับการพูดข้อความ:

ไม่สามารถค้นหาฐานข้อมูล Business Contact Manager บนชื่อคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไป คลิกวิธีใช้

หมายเหตุ: Cชื่อ omputerคือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

สาเหตุ

มีหลายเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นทำไมฐานข้อมูลที่แชร์ ไม่พบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ดูส่วนต่อไปนี้สำหรับสาเหตุที่เป็นไปและการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

ลองทำดังนี้:

 • เนื่องจากคุณสามารถเชื่อมต่อกับที่มีอยู่ที่แชร์ฐานข้อมูลเท่านั้น ยืนยันกับเจ้าของฐานข้อมูล ว่า ฐานข้อมูลที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

 • ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล เจ้าของฐานข้อมูลที่ต้องแชร์ฐานข้อมูล และให้สิทธิ์การเข้าถึงได้

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ระยะไกลอยู่บนเครือข่ายย่อยอื่นจากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ Business Contact Manager for Outlook ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ใด ๆ (เครือข่ายย่อยเป็นเครือข่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ เชื่อมต่อเครือข่ายย่อยผ่านเตอร์ แต่ละซับมีช่วงแยกต่างหาก IP addresses)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าไฟร์วอลล์ ดูฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่า Windows ของฉันเพื่อให้ฉันสามารถแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉันกับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อย่างไร

 • ถ้าไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลมาจากบริษัทอื่นบริษัท Business Contact Manager for Outlook ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้าถึงแก่ผู้ใช้บนเครือข่าย ดูวิธีใช้สำหรับโปรแกรมไฟร์วอลล์เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง

 • คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่ถูกสร้างขึ้นในเวอร์ชันของ Business Contact Manager for Outlook เดียวกันเป็นหนึ่งที่คุณกำลังใช้ เท่านั้น

 • เลือกหมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager for Outlook ทั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์ระยะไกล

วิธีการมีดังนี้

ตรวจสอบ Business Contact Manager for Outlook หมายเลขเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ   

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. ในส่วนเกี่ยวกับ Business Contact Manager for Outlook ดูหมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager

ตรวจสอบ Business Contact Manager for Outlook หมายเลขเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล   

 • ขอให้เจ้าของฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบสำหรับหมายเลขเวอร์ชัน

หมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager ควรตรงกับ บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และ บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

 1. ถ้าไม่ตรงกับหมายเลขเวอร์ชัน ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ Business Contact Manager for Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมี

ถ้าหมายเลขเวอร์ชันตรงกับ ลองใช้โซลูชันแตกต่างจากบทความนี้

คุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

อาการ

เมื่อคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ในสำเนาของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในเครื่อง คุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล และคุณได้รับการพูดข้อความ:

ไม่สามารถค้นหาฐานข้อมูล Business Contact Manager บนชื่อคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไป คลิกวิธีใช้

หมายเหตุ: ชื่อคอมพิวเตอร์คือ ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

สาเหตุ

มีหลายเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นทำไมไม่พบฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ดูส่วนต่อไปนี้สำหรับสาเหตุที่เป็นไปและการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

ลองทำดังนี้:

ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างไร

ยืนยันกับเจ้าของฐานข้อมูลที่ ฐานข้อมูลไม่ถูกลบ เอาออก หรืออัปเดบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ถ้าฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุง คุณต้องปล่อยฐานข้อมูลออฟไลน์ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดรส่วนที่มีฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ในการทำงานแบบออฟไลน์โดยใช้ Business Contact Manager

คุณยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างไร

ยืนยันกับเจ้าของฐานข้อมูลที่ คุณยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล

คุณยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างไร

ยืนยันกับผู้ดูแลระบบ ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล — หรือโดเมน ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย — คุณยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล

เป็นเวอร์ชันของ Business Contact Manager for Outlook บนคอมพิวเตอร์ของคุณเหมือนกับบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างไร

 1. เลือกหมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager for Outlook ทั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์ระยะไกล

วิธีการมีดังนี้

ตรวจสอบ Business Contact Manager for Outlook หมายเลขเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ   

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. ในส่วนเกี่ยวกับ Business Contact Manager for Outlook ดูหมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager

ตรวจสอบ Business Contact Manager for Outlook หมายเลขเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล   

 • ขอให้เจ้าของฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบสำหรับหมายเลขเวอร์ชัน

หมายเลขเวอร์ชันของ Business Contact Manager ควรตรงกับ บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และ บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

 1. ถ้าไม่ตรงกับหมายเลขเวอร์ชัน ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ Business Contact Manager for Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมี

ถ้าหมายเลขเวอร์ชันตรงกับ ลองใช้โซลูชันแตกต่างจากบทความนี้

ฐานข้อมูลของคุณอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบว่า เริ่มอินสแตนซ์ MSSMLBIZ ของบริการ SQL Server สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเริ่มอินสแตนซ์ของ SQL Server, Microsoft SQL Server 2008 ช่วยให้ดูที่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×