การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการต่อไปนี้มีบางอย่างของปัญหาและการแก้ปัญหาที่พบ โดยลูกค้าBusiness Contact Manager for Outlook ทั่วไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล SQL Server หรือปัญหาอื่น ๆ ฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ดูการดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลใน Business Contact Manager

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกับโปรแกรมบัญชีของคุณ ดูวิธีใช้สำหรับโปรแกรมนั้น

ปัญหาการติดตั้งอะไรที่คุณต้องการแก้ปัญหา

การติดตั้งและสิทธิ์การใช้งานข้อความ

ฉันพบ Business Contact Manager for Outlook ได้อย่างไร

กำหนดค่า หรือเปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook

คือ Business Contact Manager for Outlook ติดตั้งได้อย่างไร

Business Contact Manager for Outlook มุมมอง เมนู และแถบเครื่องมือ

ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ในภาษาอื่น

การอัปเกรดจาก Microsoft Office 2003 ไปยังระบบ Office 2007

การอัปเกรดจาก Business Contact Manager for Outlook 2003 เป็น Business Contact Manager for Outlook 2007

การเอาออก หรือถอนการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Business Contact Manager for Outlook 2003

ทรัพยากรเพิ่มเติม

การติดตั้งและสิทธิ์การใช้งานข้อความ

ฉันต้องการหยุดตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจากแสดงทุกครั้งที่ฉันเปิด Outlook

เมื่อต้องการหยุดไม่ได้รับพร้อมท์เพื่อกำหนดค่าBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถเอาออก

หมายเหตุ: เราไม่แนะนำให้ คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในรีจิสทรีBusiness Contact Manager for Outlook ปิดใช้งาน

 • เอาBusiness Contact Manager for Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. ยกเลิกตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น จากนั้น ปิด Outlook

   2. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

   3. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

   4. ในรายการที่ติดตั้งโปรแกรมและอัปเด คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

   5. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจยังปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for Outlook 2007 คอมโพเนนต์สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

  • Windows Vista

   1. ยกเลิกตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น จากนั้น ปิด Outlook

   2. บนเมนูเริ่ม คลิกแผงควบคุม

   3. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

   4. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

   5. คลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

   6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจยังปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for Outlook 2007 คอมโพเนนต์สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

    ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นยังคงปรากฏหลังจากที่คุณเอาBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ดูหัวข้อติดต่อเราเกี่ยวกับ Business Contact Managerเมื่อต้องการใช้วิธีหนึ่งในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้

ฉันต้องการแสดงตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้ถ้าคุณปิดใช้งานตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น ด้วยการเอาBusiness Contact Manager for Outlook จากโปรไฟล์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ดูโปรไฟล์อีเมภาพรวมของ Outlook

 1. เริ่มโปรแกรม Outlook

 2. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก กำหนดค่า Business Contact Manager

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่อง แต่ไม่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับโปรไฟล์ของคุณ

  ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ฉันได้รับข้อความระบุว่า ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ไม่เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากโปรแกรม Assemblies Interop หลักจะต้องติดตั้ง

ในบางกรณี คุณอาจพบว่า ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Assemblies Interop หลักแล้ว ในกรณีนี้ เอาออกโปรแกรม Assemblies Interop หลัก นั้นแล้ว ลองติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook อีกครั้ง

Windows XP

 1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเอาโปรแกรมออก

 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกMicrosoft Assemblies Interop หลัก นั้นแล้ว คลิกเอาออก

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Windows Vista

 1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม (Control Panel) ภายใต้ โปรแกรม (Programs) ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปแกรม (Uninstall a program)

 3. คลิกMicrosoft Assemblies Interop หลัก แล้ว คลิ กถอนการติดตั้ง

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ฉันได้รับข้อความที่ระบุว่า ที่ติดตั้งไม่สามารถติดตั้งคอมโพเนนต์จำเป็นต้องมี: Microsoft Office Small Business Connectivity คอมโพเนนต์

Small Business Connectivity คอมโพเนนต์ อาจจากเวอร์ชันเบต้าBusiness Contact Manager for Outlook หรือ Microsoft Office Accounting 2007 ถูกติดตั้งเวอร์ชันอื่นบนคอมพิวเตอร์ เอาคอมโพเนนต์การเชื่อมต่อธุรกิจขนาดเล็ก นั้นแล้ว ลองอีกครั้งเพื่อติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

 • Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเอาโปรแกรมออก

  3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกMicrosoft Office Small Business Connectivity คอมโพเนนต์ แล้ว คลิ กเอาออก

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 • Windows Vista

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม (Control Panel) ภายใต้ โปรแกรม (Programs) ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปแกรม (Uninstall a program)

  3. คลิกMicrosoft Office Small Business Connectivity คอมโพเนนต์ แล้ว คลิ กถอนการติดตั้ง

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ติดตั้งไม่สามารถติดตั้งคอมโพเนนต์จำเป็น Microsoft SQL Server 2005

ปัญหานี้เกิดขึ้นในบางครั้งถ้าไดรฟ์ที่Business Contact Manager for Outlook จะสามารถติดตั้งถูกบีบอัด หรือเข้ารหัสลับ

ขยาย หรือเอาการเข้ารหัสลับออกจากโฟลเดอร์ที่Business Contact Manager for Outlook จะสามารถติดตั้ง และพวกเขาพยายามติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook อีกครั้ง

ปิดใช้งานการบีบอัดโฟลเดอร์

 • Windows XP

  1. เปิดคอมพิวเตอร์ของฉัน

  2. ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์

  3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

   โดยทั่วไป C:\Documents and Settings\ [username] \Local Settings\Application Manager\ ติดต่อ Data\Microsoft\Business ที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของผู้ใช้

  4. คลิก คุณสมบัติ

  5. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ขั้นสูง

  6. ล้างกล่องกาเครื่องหมายการบีบอัดเนื้อหาเพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถ แล้ว คลิ กตกลง

 • Windows Vista

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

  2. ในหน้าต่างคอมพิวเตอร์ คลิกขวาไดรฟ์ที่คุณต้องการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

  3. บนแท็บทั่วไป ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ไดรฟ์เพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถบีบอัด แล้ว คลิ กตกลง

โฟลเดอร์การถอดรหัสลับ

 • Windows Vista หรือ Windows XP

  1. คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กคอมพิวเตอร์ของฉัน ใน Windows XP หรือคอมพิวเตอร์ ใน Windows Vista

  2. คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

  3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook แล้ว คลิกคุณสมบัติ (โฟลเดอร์นั้นมักจะ C:\Program Files\)

  4. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ขั้นสูง

  5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับเนื้อหาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล แล้ว คลิ กตกลง

ถ้าในการขยายโฟลเดอร์ หรือเอาการเข้ารหัสลับไม่แก้ปัญหา ลองโพสต์คำถามของคุณบนใน Business Contact Manager for Outlook อภิปรายกลุ่ม (microsoft.public.outlook.bcm)

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือ เพื่อแสดงคำพูดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ ดูHelp and Support Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของ Business Contact Manager (ทุกภาษา) ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

ฉันได้รับข้อความระบุว่า การตั้งค่าพบปัญหา

ไม่สามารถติดตั้ง SQL server หรือคอมโพเนนต์การติดตั้งล้มเหลว Business Contact Manager for Outlook ไม่สามารถทำงาน โดยไม่มีบริการ SQL Server หรือคอมโพเนนต์ที่ระบุไว้ในข้อความ

ในกรณี ที่ติดตั้ง SQL Server ล้มเหลว ในข้อความ ถ้าปุ่มนี้จะพร้อมใช้งาน คลิกที่ปุ่มส่งรายงานข้อผิดพลาดเมื่อต้องการส่งไฟล์บันทึกที่ถูกสร้างขึ้น Microsoft โปรด แฟ้มบันทึกช่วยให้ Microsoft สามารถวินิจฉัยปัญหา

ในกรณีของคอมโพเนนต์ที่หายไป เวอร์ชันก่อนวางจำหน่าย หรือเก่าของคอมโพเนนต์ของ SQL Server ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เวอร์ชันที่มีอยู่ป้องกันไม่ให้คอมโพเนนต์ที่ใหม่กว่าติดตั้ง เมื่อต้องการเอาคอมโพเนนต์เก่า ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

 • Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเอาโปรแกรมออก

  3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกชื่อของซอฟต์แวร์กับ SQL ในชื่อ หรือคลิกคอมโพเนนต์ของชื่อในข้อความ นั้นแล้ว คลิกเอาออก

   ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้เมื่อต้องการเอาแต่ละรายการที่มี SQL ในชื่อ

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 • Windows Vista

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม (Control Panel) ภายใต้ โปรแกรม (Programs) ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปแกรม (Uninstall a program)

  3. คลิกชื่อของซอฟต์แวร์กับ SQL ในชื่อ หรือคอมโพเนนต์ของชื่อในข้อความคลิก แล้ว คลิ กถอนการติดตั้ง

   ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้เมื่อต้องการเอาแต่ละรายการที่มี SQL ในชื่อ

  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ฉันได้รับข้อความขึ้นต้นด้วยที่ติดตั้งไม่สามารถติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งของคุณ

 1. ตรวจสอบแฟ้มบันทึก

  โปรดตรวจสอบ Microsoft SQL Server 2005 สรุปไฟล์บันทึกเพื่อดูถ้าเกิดข้อผิดพลาดขณะติดตั้ง SQL Server 2005 Express Edition ตรวจสอบแฟ้มบันทึก MBSSetup เนื่องจากอาจประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาการติดตั้ง ด้วยBusiness Contact Manager for Outlook และคอมโพเนนต์อื่น ๆ

  1. แฟ้มบันทึก SQL Server

   ไฟล์บันทึกสรุปของ SQL Server จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   ถ้ามีข้อผิดพลาด ล็อกสรุปบ่งชี้ไฟล์บันทึกที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ตรวจสอบแฟ้มบันทึกที่ถูกอ้างอิงในไฟล์บันทึกบทสรุป

  2. แฟ้มบันทึก MBSSetup

   1. คลิก เริ่ม

   2. ในกล่องค้นหาเริ่ม พิมพ์% temp %นั้นแล้ว กด ENTER

   3. ในโฟลเดอร์Temp เปิดแต่ละไฟล์ที่เริ่มต้นด้วยMBSsetupโดยดับเบิลคลิกที่

   4. เลื่อนไปด้านล่างของแต่ละไฟล์เพื่อค้นหารหัสข้อผิดพลาดใด ๆ

    ศูนย์ (0) ระบุความสำเร็จของกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ

  3. ติดต่อ Business Contact Manager for Outlook อภิปราย กลุ่ม (microsoft.public.outlook.bcm) สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งของคุณ

  4. ถ้าไม่ประกอบด้วยในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดหรือรหัสข้อผิดพลาดใด ๆ พยายามเริ่มบริการ SQL ด้วยตนเอง ดูส่วนต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเริ่มบริการ SQL

 2. เริ่มบริการ SQL ด้วยตนเอง

  1. คลิก เริ่ม

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ใน Windows XP คลิกขวาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้ว คลิ กจัดการ

   • ใน Windows Vista คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ แล้ว คลิ กจัดการ

  3. คลิกบริการและแอปพลิเคชัน

  4. คลิกสองครั้งที่ บริการ

  5. ในหน้าต่างServices คลิกSQL Server (MSSMLBIZ)

  6. ในคอลัมน์ Status ให้ตรวจสอบว่าบริการ SQL Server (MSSMLBIZ) เริ่มทำงานหรือไม่

  7. คลิกเริ่มบริการ

  8. ปิดหน้าต่าง การจัดการคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่ม Outlook

   ถ้าไม่เริ่มบริการ SQL ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ในตัวแสดงเหตุการณ์สำหรับรายละเอียด

 3. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ในตัวแสดงเหตุการณ์สำหรับข้อมูล

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ใน Windows XP คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กเรียกใช้

   • ใน Windows Vista คลิกเริ่ม นั้นแล้ว คลิกที่ใดก็ได้ในกล่องค้นหาเริ่มต้น

  2. พิมพ์eventvwrนั้นแล้ว กด ENTER

  3. คลิกแอปพลิเคชันและบริการบันทึก

  4. คลิกบันทึกที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ นั้น ในบานหน้าต่างการกระทำ คลิ กเปิด

  5. คลิกคำเตือนล่าสุดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ เพื่อเปิดไฟล์นั้น

  6. คลิกแท็บรายละเอียด เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์

  7. ในบานหน้าต่างการกระทำ คลิกคัดลอก แล้ว คลิ กคัดลอกรายละเอียดเป็นข้อความ

  8. โพสต์รายละเอียดจากการบันทึกตัวแสดงเหตุการณ์ไปยัง Business Contact Manager สำหรับ กลุ่มการสนทนาของ Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) สำหรับความช่วยเหลือ deciphering ปัญหา

 4. เอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003 นั้นแล้ว ลองติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

  1. Microsoft Windows XP

   1. บนเมนู เริ่ม (Start) ให้คลิก แผงควบคุม (Control Panel)

   2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเอาโปรแกรมออก

   3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเอา:

    • Business Contact Manager for Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 หรือMicrosoft Office Outlook 2003 กับการอัปเด Business Contact Manager ที่เอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003

   4. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

    หมายเหตุ: เอาMicrosoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ)

   5. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

  2. Windows Vista

   1. บนเมนูเริ่ม คลิกแผงควบคุม

   2. ใน แผงควบคุม (Control Panel) ภายใต้ โปรแกรม (Programs) ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปแกรม (Uninstall a program)

   3. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง คลิกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเอา:

    • Business Contact Manager for Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 หรือMicrosoft Office Outlook 2003 กับการอัปเด Business Contact Manager ที่เอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003

   4. คลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

   5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

    หมายเหตุ: เอาMicrosoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ)

   6. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

 5. ลบคีย์รีจิสทรีeCRM โซลูชัน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business และติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 แล้ว

  • สิ่งสำคัญ: แก้ไขรีจิสทรีเป็นงานการอนุคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่มักจะดำเนินการ โดยผู้ดูแลระบบ

   1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • Windows XP

     1. คลิกเริ่ม จากนั้น คลิกเรียกใช้

     2. ในกล่องเปิด พิมพ์regeditแล้ว คลิ กตกลง

    • Windows Vista

     1. คลิก เริ่ม

     2. ในกล่องค้นหาเริ่ม พิมพ์regeditนั้นแล้ว กด ENTER

   2. ดับเบิลคลิกที่คีย์ต่อไปนี้:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • ซอฟต์แวร์

    • Microsoft

   3. คลิกขวาeCRM โซลูชันทางธุรกิจ แล้ว คลิ กลบ

   4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

   5. เริ่มโปรแกรม Outlook

 6. สร้างโปรไฟล์ Outlook ใหม่เพื่อดูถ้าBusiness Contact Manager for Outlook จะเริ่มต้น ด้วยโปรไฟล์ใหม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ดูโปรไฟล์อีเมภาพรวมของ Outlook

  1. คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิกบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กจดหมาย

  3. คลิกที่ แสดงโปรไฟล์

  4. คลิกพร้อมท์โปรไฟล์จะใช้

  5. คลิก เพิ่ม

  6. พิมพ์ชื่อสำหรับโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

  7. เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่จะใช้ในโปรไฟล์ของคุณโดยปฏิบัติตามวิธีการบนหน้าจอ

  8. เริ่ม Outlook แล้ว คลิ กโปรไฟล์ใหม่

  9. ถ้า Business Contact Manager for Outlook ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นเปิด ยกเลิกตัวช่วยสร้าง จากนั้น ปิด Outlook

  10. เอาBusiness Contact Manager for Outlook จากโปรไฟล์อื่น

   วิธีการ

   1. คลิกเริ่ม จากนั้น คลิกแผงควบคุม

   2. คลิกบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กจดหมาย

   3. คลิก แฟ้มข้อมูล

    ถ้าไม่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งส่วน เอาออก Business Contact Manager จากแต่ละโปรไฟล์

   4. คลิก Business Contact Manager แล้วคลิก เอาออก

   5. คลิก ปิด

  11. เริ่ม Outlook ใหม่

ฉันได้รับข้อความระบุว่า จะไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องการใช้Business Contact Manager for Outlook

ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันทดลองใช้ของชุดโปรแกรม Office 2007 ระยะเวลาสำหรับการทดลองใช้ที่อาจจะหมดอายุ ดูวิธีใช้และการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา)ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

ฉันพบBusiness Contact Manager for Outlook ได้อย่างไร

แถบเมนู Outlook รวมถึงBusiness Contact Manager ถ้ามีการติดตั้งและกำหนดค่า หรือเปิดใช้งาน

รุ่นของระบบ Office 2007 รวมBusiness Contact Manager for Outlook ได้อย่างไร

ติดตั้งซีดีสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook เป็นซีดีสอง CD2 จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรม Microsoft Officeต่อไปนี้:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

หมายเหตุ: Business Contact Manager for Outlook จะไม่รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus 2007

เวอร์ชันทดลองใช้Microsoft Office Professional 2007 และMicrosoft Office Small Business 2007 ซึ่งรวมถึงBusiness Contact Manager for Outlook จะพร้อมใช้งานบนไซต์ Microsoft Office Online Web ค้นหาลิงก์ที่สองเพื่อติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook รุ่นทดลองใช้

หมายเหตุ: Outlook 2007 จะต้องติดตั้งก่อนที่จะติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 กับ Outlook 2003 ไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่า หรือเปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook

ฉันไม่เห็นการกำหนดค่า Business Contact Manager บนเมนูวิธีใช้

คุณไม่ได้ยืนยันว่า มีการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ได้อย่างไร

ถ้าใช่ คอมโพเนนต์ของBusiness Contact Manager for Outlook ที่แสดงคำสั่งการกำหนดค่า Business Contact Manager อาจมีถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการแสดงคำสั่ง ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

 1. ใน Outlook บนเมนูเครื่องมือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก Add-ins

 3. ในกล่องจัดการCOM add-in ของ จะปรากฏขึ้น คลิกไป

 4. ในรายการAdd-in ที่พร้อมใช้งาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายBusiness Contact Manager for Outlookแล้ว คลิ กตกลง

 5. บนเมนูวิธีใช้ ตรวจสอบว่า คำสั่งการกำหนดค่า Business Contact Manager อยู่หรือไม่

  หมายเหตุ: Outlook 2007 จะต้องติดตั้งก่อนที่จะติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 กับ Outlook 2003 ไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ได้อย่างไร

แถบเมนู Outlook รวมถึงBusiness Contact Manager ถ้ามีการติดตั้งและกำหนดค่า หรือเปิดใช้งาน

ฉันไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

 1. ตรวจสอบBusiness Contact Manager for Outlook นั้นจะถูกติดตั้งหรือไม่

  วิธีการ

  Microsoft Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเพิ่มหรือเอาโปรแกรม อีกครั้ง

  3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ตรวจสอบเพื่อดูว่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ปรากฏขึ้น

  Windows Vista

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม คลิกโปรแกรม แล้ว คลิ กโปรแกรมและคุณลักษณะ

  3. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบเพื่อดูว่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ปรากฏขึ้น

 2. ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ไม่ปรากฏในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ถ้าคุณมีซีดีBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี

  2. ถ้าคุณได้รับBusiness Contact Manager for Outlook กับ คอมพิวเตอร์ของคุณซื้อ (และ ไม่จำซีดี) คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook

   วิธีการ

   1. ใน Outlook บนเมนูวิธีใช้ คลิกกำหนดค่า Business Contact Manager

    ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

   2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณเมื่อต้องการเปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook

Business Contact Manager for Outlook อยู่บนเมนูโปรแกรม ของฉัน แต่จะไม่ปรากฏขึ้นใน Outlook

ถ้าคุณได้รับBusiness Contact Manager for Outlook กับซื้อคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าBusiness Contact Manager for Outlook

วิธีการ

 • ใน Outlook บนเมนูวิธีใช้ คลิกกำหนดค่า Business Contact Manager นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

มุมมองBusiness Contact Manager for Outlook เมนู และแถบเครื่องมือ

เมื่อฉันติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ของฉัน Outlook เมนู คำสั่ง และโฟลเดอร์เปลี่ยน

เมื่อคุณติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook โฟลเดอร์Business Contact Manager ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ กับโฟลเดอร์ย่อยสำหรับของบัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจโอกาสแคมเปญทางการตลาด หรือระเบียนโครงการทางธุรกิจ

เมนูBusiness Contact Manager จะถูกเพิ่มลงในแถบเมนู และคำสั่งBusiness Contact Manager for Outlook จะถูกเพิ่มไปเมนูไฟล์

แถบเครื่องมือBusiness Contact Manager จะถูกเพิ่ม ด้วยทางลัดเมื่อต้องการบ่อยใช้โฟลเดอร์และงาน

ฉันไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการดูหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่บานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กปกติ หรือยุบ

เมื่อต้องการปิดในบานหน้าต่างนำทาง บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่บานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กปิด

ฉันไม่เห็นโฟลเดอร์Business Contact Manager

เปิดรายการโฟลเดอร์

 1. บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

 2. ในรายการโฟลเดอร์ ค้นหาโฟลเดอร์Business Contact Manager อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ใน Outlook

ฉันไม่เห็นแถบเครื่องมือBusiness Contact Manager

คุณสามารถแสดงแถบเครื่องมือBusiness Contact Manager ใน Outlook เมื่อBusiness Contact Manager for Outlook ถูกติดตั้ง และเปิดใช้งาน

 1. ตรวจสอบBusiness Contact Manager for Outlook นั้นจะถูกติดตั้งหรือไม่

  วิธีการ

  Microsoft Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเพิ่มหรือเอาโปรแกรม อีกครั้ง

  3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ตรวจสอบเพื่อดูว่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ปรากฏขึ้น

  Windows Vista

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม คลิกโปรแกรม แล้ว คลิ กโปรแกรมและคุณลักษณะ

  3. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบเพื่อดูว่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ปรากฏขึ้น

 2. ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ไม่ปรากฏในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ถ้าคุณมีซีดีBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งจากแผ่นซีดี

  2. ถ้าคุณได้รับBusiness Contact Manager for Outlook กับ คอมพิวเตอร์ของคุณซื้อ (และ ไม่จำซีดี) คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook

   วิธีการ

   • ใน Outlook บนเมนูวิธีใช้ คลิกกำหนดค่า Business Contact Manager นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ในภาษาอื่น

คุณกำลังติดตั้งรุ่นBusiness Contact Manager for Outlook ในภาษาที่แตกต่างจากภาษาเลือกไว้สำหรับโปรแกรม Office อื่น ๆ

การแก้ไขปัญหาที่แนะนำเพื่อ ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ในภาษาเดียวกันเป็นหนึ่งถูกเลือกไว้สำหรับโปรแกรม Office อื่น ๆ ได้

ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ ลองต่อไปนี้:

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันภาษาอื่นBusiness Contact Manager for Outlook

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista เมื่อติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook คลิกขวาโปรแกรมไอคอนหรือชื่อไฟล์ และเลือกการเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งโปรแกรมในฐานะผู้ดูแลระบบอาจช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเวอร์ชันภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

การอัปเกรดจาก Microsoft Office 2003 ไปยังระบบ Office 2007

Business Contact Manager for Outlook เมนูและคำสั่งหายไปจาก Outlook หลังจากที่ฉันอัปเกรด Microsoft Office 2003 เป็นระบบ Office 2007

Business Contact Manager for Outlook 2003 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่เข้ากันได้กับ Outlook 2007 คุณต้องติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 เอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003 สำหรับคุณ

ติดตั้งซีดีสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรม Microsoft Officeต่อไปนี้:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

หมายเหตุ: โปรดปิด Outlook ก่อนที่คุณติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

ข้อมูลในฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณถูกไว้อย่างเดิม ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม Outlook หลังจากติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจะย้าย หรือโยกย้ายฐานข้อมูลเก่าไปยังฐานข้อมูลใหม่

ด้านบนของหน้า

อัปเกรดจากBusiness Contact Manager for Outlook 2003 เป็นBusiness Contact Manager for Outlook 2007

ฉันกำลังพยายามอัปเกรดจากBusiness Contact Manager for Outlook 2003 เป็นBusiness Contact Manager for Outlook 2007 แต่โปรแกรมติดตั้งหยุดก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์

โปรแกรมติดตั้งสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook 2007 โดยอัตโนมัติเอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003 อัปเดตโปรไฟล์ Outlook ของคุณ นั้นแล้ว ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 เว้นแต่ว่า Outlook กำลังทำงานในระหว่างการติดตั้ง

ถ้าการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ลองต่อไปนี้แล้ว เรียกใช้การติดตั้งอีกครั้ง:

 • ปิด Outlook รวมถึงตัวเตือนใด ๆ ยังการปิดใช้งาน หรือยกเลิกอุปกรณ์เคลื่อนที่ซิงโครไนซ์กับ Outlook

 • เอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003 โดยการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม

  วิธีการ

  1. ใน Windows XP คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2003 แล้ว คลิ กเอาออก

 • สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้ที่คุณแก้ไขรีจิสทรีซึ่งเป็นงานการอนุคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ขอแนะนำว่า จะทำงาน โดยผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรีจิสทรี ดูวิธีใช้ของ Windows และสนับสนุน

  ลบคีย์รีจิสทรี eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business โซลูชัน

  วิธีการ

  1. ใน Windows XP คลิกเริ่ม แล้ว คลิกเรียกใช้

  2. ในกล่องเปิด พิมพ์regeditแล้ว คลิ กตกลง

  3. ดับเบิลคลิกที่คีย์ต่อไปนี้:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • ซอฟต์แวร์

   • Microsoft

  4. คลิกขวาeCRM โซลูชันทางธุรกิจ แล้ว คลิ กลบ

ฉันอัปเกรดBusiness Contact Manager for Outlook 2003 เป็นBusiness Contact Manager for Outlook 2007 แต่ฉันไม่เห็นเมนูBusiness Contact Manager for Outlook

โปรแกรมติดตั้งไม่ได้เอาข้อมูลไฟล์ Business Contact Manager เก่าจากโปรไฟล์ Outlook ของคุณเพื่อที่คุณจะต้องทำด้วยตนเอง หลังจากที่คุณเปิด Outlook คุณจะต้องการเปิดตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นเพื่อกำหนดค่า Business Contact Manager ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเอาไฟล์ข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณไว้อย่างเดิมได้ ลบไฟล์ข้อมูลไม่ได้เป็นลบข้อมูล Business Contact Manager

 1. ใน Windows XP คลิกเริ่ม จากนั้น คลิกแผงควบคุม

 2. คลิก จดหมาย

 3. คลิก แฟ้มข้อมูล

  ถ้าไม่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งส่วน เอาออก Business Contact Manager จากแต่ละโปรไฟล์

 4. คลิก Business Contact Manager แล้วคลิก เอาออก

 5. คลิก ปิด

เมื่อต้องการเปิดตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

 1. เริ่มโปรแกรม Outlook

 2. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก กำหนดค่า Business Contact Manager

  ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ฉันเห็นข้อความ โยกย้ายฐานข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จหลังจากเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

ลองอีกครั้งเมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูล ด้วยการคลิกเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่ ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความการโยกย้ายฐานข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จลองต่อไปนี้:

 1. ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

  วิธีการ

  1. คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเอาโปรแกรมออก

  3. คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007 แล้ว คลิ กเอาออก

 2. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2003

 3. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกเลือกฐานข้อมูล นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 4. ส่งออกทั้งหมดของข้อมูลในฐานข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook 2003

  วิธีการ

  1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้า และส่งออก จากนั้น คลิกBusiness Contact Manager for Outlook

  2. คลิกส่งไฟล์

  3. คลิกข้อมูล Business Contact Manager (.bcm), นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

   หมายเหตุ: เอาMicrosoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) ถ้ารวมอยู่ในรายการของ Business Contact Manager for คอมโพเนนต์ Outlook 2007 สำหรับการเอาออก

 5. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

 6. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกสร้างฐานข้อมูลใหม่ นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 7. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

 8. คลิกนำเข้าไฟล์

 9. คลิกข้อมูล Business Contact Manager (.bcm), นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ด้านบนของหน้า

เอาBusiness Contact Manager for Outlook

ฉันต้องการเอาออก ถอนการติดตั้ง หรือปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook

คุณสามารถปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook โดยถอนการติดตั้ง

ทำให้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งในกระบวนงานต่อไปนี้:

 • Microsoft Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. ในรายการที่ติดตั้งโปรแกรมและอัปเด คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

  4. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจยังปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for Outlook 2007 คอมโพเนนต์สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

 • Windows Vista

  1. บนเมนูเริ่ม คลิกแผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  3. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007

  4. คลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) อาจยังปรากฏในรายการของ Business Contact Manager for Outlook 2007 คอมโพเนนต์สำหรับการเอาออก เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างในดิสก์ ถ้าโปรแกรมอื่น ๆ กำลังใช้ เอา SQL Server 2005 Express

ฉันต้องการเอาBusiness Contact Manager for Outlook เพื่อให้ฉันสามารถติดตั้ง หรือติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

 • Microsoft Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. ในรายการที่ติดตั้งโปรแกรมและอัปเด คลิกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเอา:

   • Business Contact Manager for Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 หรือMicrosoft Office Outlook 2003 กับการอัปเด Business Contact Manager ที่เอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003

  4. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   หมายเหตุ: เอาMicrosoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) ถ้ารวมอยู่ในรายการของ Business Contact Manager for คอมโพเนนต์ Outlook 2007 สำหรับการเอาออก

  5. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

 • Windows Vista

  1. บนเมนูเริ่ม คลิกแผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  3. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง คลิกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเอา:

   • Business Contact Manager for Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 หรือMicrosoft Office Outlook 2003 กับการอัปเด Business Contact Manager ที่เอาBusiness Contact Manager for Outlook 2003

  4. คลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   หมายเหตุ: เอาMicrosoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) ถ้ารวมอยู่ในรายการของ Business Contact Manager for คอมโพเนนต์ Outlook 2007 สำหรับการเอาออก

  6. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

ในบางกรณีBusiness Contact Manager for Outlook 2007 จะไม่ได้ติดตั้งใหม่ ในกรณีนี้ ลองลบคีย์รีจิสทรี eCRM โซลูชัน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business โดยทำตามกระบวนงานต่อไปนี้ รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว เริ่ม Outlook ใหม่

วิธีการ

 • สิ่งสำคัญ: แก้ไขรีจิสทรีเป็นงานการอนุคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่มักจะดำเนินการ โดยผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีจิสทรี ดูวิธีใช้ของ Windows และสนับสนุน

  • Windows XP

   1. คลิกเริ่ม จากนั้น คลิกเรียกใช้

   2. ในกล่องเปิด พิมพ์regeditแล้ว คลิ กตกลง

   3. ดับเบิลคลิกที่คีย์ต่อไปนี้:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • ซอฟต์แวร์

    • Microsoft

   4. คลิกขวาeCRM โซลูชันทางธุรกิจ แล้ว คลิ กลบ

   5. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

   6. เริ่มโปรแกรม Outlook

  • Windows Vista

   1. คลิก เริ่ม

   2. ในกล่องค้นหาเริ่ม พิมพ์regedit

   3. ดับเบิลคลิกที่คีย์ต่อไปนี้:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • ซอฟต์แวร์

    • Microsoft

   4. คลิกขวาeCRM โซลูชันทางธุรกิจ แล้ว คลิ กลบ

   5. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

   6. เริ่มโปรแกรม Outlook

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับBusiness Contact Manager for Outlook 2003

ฉันกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับBusiness Contact Manager for Outlook 2003

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับBusiness Contact Manager for Outlook 2003 ดูติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2003

หมายเหตุ: Outlook 2007 จะต้องติดตั้งก่อนที่จะติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007 กับ Outlook 2003 ไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกยัง Business Contact Manager for Outlook ทีมบล็อก (http://blogs.msdn.com/bcm) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Business Contact Manager

รับความช่วยเหลือจากผู้ใช้อื่น โดยการเยี่ยมชม Business Contact Manager for Outlook อภิปราย กลุ่ม (microsoft.public.outlook.bcm)

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือ เพื่อแสดงคำพูดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ ดูHelp and Support Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของ Business Contact Manager (ทุกภาษา) ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×