การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าอีเมล Outlook

ถ้าคุณพบปัญหาในการตั้งค่าอีเมลของคุณใน Outlook เราต้องการช่วยเหลือ เลือกตัวเลือกทางด้านล่างหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

หมายเหตุ: AOL ได้ประกาศการเปลี่ยนที่กำลังจะมาถึงล่าสุดที่มีผลกับลูกค้าที่ใช้ Outlook หรือไคลเอ็นต์อีเมลของบริษัทอื่นในการส่งและรับอีเมล AOL ของพวกเขา สำหรับขั้นตอนในการยืนยันการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ ให้ดู อัปเดตการตั้งค่าอีเมล AOL ทางด้านล่าง

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 AOL จะทำการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของพวกเขาเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานอีเมลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยืนยันการตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณยังคงสามารถส่งและรับอีเมลโดยใช้บัญชี AOL หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2016

 1. เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชี AOL ของคุณจากรายการบนแท็บอีเมล แล้วคลิก เปลี่ยน

 3. บนกล่องการตั้งค่าบัญชี POP และ IMAP ให้เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. เลือกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก และตรวจสอบว่าได้ทำเครื่องหมายที่กล่อง เซิร์ฟเวอร์ขาออกของฉัน (SMTP ต้องใช้การรับรองความถูกต้อง) ไว้แล้ว ถ้ายัง ให้กากล่องดังกล่าว

 5. เลือกแท็บ ขั้นสูง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ ถ้าคุณมีบัญชี IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS หรือ SSL

  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS, SSL, TLS หรือโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณมีบัญชี POP ตัวเลือกจะแตกต่างกันเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าเหล่านี้

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP): 995

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS (หรือ SSL)

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับต่อไปนี้: SSL/TLS, SSL, TLS หรือโดยอัตโนมัติ

 1. เลือก เครื่องมือ > ตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชี AOL ของคุณจากรายการบนแท็บอีเมล แล้วคลิก เปลี่ยน

 3. บนกล่องการตั้งค่าบัญชี POP และ IMAP ให้เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. เลือกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก แล้วเลือกกล่องที่มีเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP ของฉันต้องใช้การรับรองความถูกต้อง)

 5. เลือกแท็บ ขั้นสูง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ ถ้าคุณมีบัญชี IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP): 993

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL

  • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465

  • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL หรือ TLS

ถ้าคุณมีบัญชี POP ตัวเลือกจะแตกต่างกันเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าเหล่านี้

 • เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP): 995

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL/TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 465 หรือ 587

 • ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: SSL หรือ TLS

ถ้าคุณพยายามเพิ่มบัญชี IMAP ไปยัง Outlook เช่นบัญชี Gmail บัญชี Apple บัญชี Yahoo หรือบัญชีของ ISP ในพื้นที่ของคุณ และคุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราว

ให้แน่ใจว่า บนหน้ารายละเอียด IMAP ช่อง Secure Password Authentication อยู่ในสถานะไม่ได้เลือก IMAP setttings_C3_2017628125532

ถ้ายังไม่ได้ผล

 1. เปิดแผงควบคุมด้วยการกดแป้น Windows และพิมพ์คำว่า แผงควบคุม จากนั้นเลือกแผงควบคุมจากผลลัพธ์การค้นหา

 2. เลือก จดหมาย

 3. เลือก บัญชีอีเมล...

 4. บนแท็บ อีเมล เลือก ใหม่

 5. ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วใส่รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน และ พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง จากนั้นเลือก ต่อไป

 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของคุณเพิ่มเติมอีกครั้ง

 7. เมื่อการตั้งค่าบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก เสร็จสิ้น

ถ้า Outlook ไม่พบการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ หรือคุณได้รับข้อผิดพลาดระหว่างการตั้งค่า ในหลายกรณี คุณสามารถตั้งค่าบัญชีของคุณด้วยตนเอง

หมายเหตุ: การตั้งค่าด้วยตนเองจะไม่สามารถใช้งานได้ในบัญชี Office 365 หรือ Exchange Server เว้นแต่ว่าคุณต้องการใช้ POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีเหล่านั้น ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดว่าจะเปิดใช้งาน POP หรือ IMAP สำหรับบัญชีของคุณหรือไม่

ตั้งค่าบัญชีของคุณด้วยตนเอง

เส้น

ขั้นตอนที่ 1
เลือก ไฟล์ ภายใต้ ข้อมูลบัญชี ให้เลือก เพิ่มบัญชี

เพิ่มบัญชีใหม่

เส้น

ขั้นตอนที่ 2
เลือก ตัวเลือกขั้นสูง > ตั้งค่าขั้นสูง

เพิ่มบัญชีอีเมลใหม่

เส้น

ขั้นตอนที่ 3
เลือก ตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม > ถัดไป แล้วเลือก POP หรือ IMAP แล้วเลือก ถัดไป อีกครั้ง

เลือกตั้งค่าด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

เส้น

ขั้นตอนที่ 4
ใส่ข้อมูลบัญชีของคุณ แล้วเลือก ถัดไป ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณ ให้ดู การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP

ใส่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP ของคุณ

เส้น

ขั้นตอนที่ 5
เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม > ขั้นสูง อัปเดตส่วน หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ด้วยข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือได้จากหัวข้อ การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP เลือก ตกลง > ถัดไป

ใส่การตั้งค่าขั้นสูง

เส้น

ขั้นตอนที่ 6:
เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Outlook

เครื่องหมายถูก

ถ้า Outlook พร้อมท์ให้คุณใส่รหัสผ่านซ้ำๆ ระหว่างการตั้งค่า ให้ตรวจดูว่าไม่ได้เปิด Caps Lack ไว้ รหัสผ่านจะคำนึงถึงตัวพิมพ์ ซึ่งยังสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณไม่ถูกต้อง ชื่อผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com

ถ้าคุณเคยส่งและได้รับอีเมลจาก Outlook ตามปกติ และตอนนี้ Outlook ขอให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณใหม่ซ้ำๆ อาจเกิดหนึ่งในสองสิ่งนี้

 • คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น Gmail และยังไม่ได้อัปเดต Outlook

 • รหัสผ่านของคุณหมดอายุแล้ว บัญชีอีเมลขององค์กรจำนวนมากมีนโยบายที่ต้องให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลของคุณทุกๆ สองสามเดือน

เมื่อต้องการอัปเดตรหัสผ่านของคุณใน Outlook ให้ดู เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล

รหัสผ่านอีเมลของคุณจะถูกจัดเก็บใน Outlook อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณจะต้องไปที่เว็บไซต์หรือบริการช่วยเหลือของพวกเขา หรือติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีบัญชี Yahoo! อันดับแรกคุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณที่ Yahoo.com เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุรสามารถอัปเดตรหัสผ่านใน Outlook ดู เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณไม่สามารถรับข้อความอีเมลใหม่ มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่คุณสามารถทำได้

 • ค้นหา ทำงานแบบออฟไลน์ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ ให้เลือกแท็บ ส่ง/รับ ทางด้านบนของหน้าจอ แล้วเลือกปุ่ม ทำงานแบบออฟไลน์ เพื่อปิดใช้งานโหมดออฟไลน์

 • ถ้าคุณไม่ได้ทำงานแบบออฟไลน์ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และดูว่าคุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

 • ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณกับข้อมูลใน การอ้างอิงชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของเรา ดู เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมล เพื่อดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการดูการตั้งค่าบัญชีของคุณ

ถ้าข้อความของคุณค้างอยู่ใน Outlook หรือไม่ถูกส่งไปถึงผู้รับที่ต้องการ ให้ดู แก้ไขข้อความที่ค้างอยู่ใน Outlook

มีหลายวิธีที่คุณสามารถส่งและรับอีเมล และมี Outlook หลายเวอร์ชันที่พร้อมใช้งาน ถ้ารูปภาพในหัวข้อเหล่านี้ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณ คุณอาจกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันอื่น ดู ฉันมี Outlook เวอร์ชันอะไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณพบปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในตัวเลือกข้างต้น เราต้องการทราบ โปรดเลื่อนลงไปยังส่วนล่างของหน้า เลือก ใช่ หรือ ไม่ ในกล่อง ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่ และส่งข้อความที่มีข้อมูลต่อไปนี้ถึงเรา

 • เวอร์ชัน Outlook ของคุณ

 • ชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณพยายามตั้งค่า (Outlook.com, Office 365, Exchange หรืออื่นๆ)

 • ข้อความของข้อผิดพลาดที่คุณเห็น

 • คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหาของคุณ

เราอัปเดตหน้านี้ทุกเดือน และเราต้องการรับรองว่าเราใส่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว 

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×