การแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาต่าง ๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฝากกระแสสะกดและไวยากรณ์ในภาษาต่าง ๆที่สามารถนำเสนอปัญหาเฉพาะ เช่นอย่างถูกต้องว่าสะกดคำที่กำลังตั้งค่าสถานะเป็นไม่ถูกต้อง หรือคำที่สะกดผิดคำในภาษาอื่นที่ไม่ได้ตั้งค่าสถานะเป็นไม่ถูกต้อง บทความนี้ที่อยู่ปัญหาทั่วไปและช่วยให้คุณมั่นใจระบุข้อความของคุณพร้อมกับภาษาถูกต้อง พจนานุกรมภาษาที่ถูกต้องมีการใช้การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ของคุณที่ และว่า จะเปิดใช้งานเครื่องมือภาษาแบบอัตโนมัติใน Office

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์อักขระเพียงไม่กี่ตัวในภาษาอื่น ดูแทรกสัญลักษณ์

ปัญหาคืออะไร

นี้อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

ให้แน่ใจว่า จะเปิดใช้งานภาษาที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นได้อย่างถูกต้อง ภาษาที่ใช้ใน Office ถ้าคุณต้องการให้เป็นภาษาที่ไม่ได้แสดงรายการเป็นภาษาสำหรับการแก้ไขในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office คุณอาจต้องดาวน์โหลด และติดตั้งแพคภาษาก่อนที่คุณสามารถตรวจการสะกด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานภาษาใน Office ดูที่เพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Officeและกำหนดว่าถ้าคุณต้องการแพคภาษา ภาษาสำหรับส่วนติดต่อ หรือชุดพิสูจน์อักษร

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาษาที่ถูกต้องจะนำไปใช้กับข้อความ

ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดไม่ตรวจสอบคำที่คุณพิมพ์ในภาษาอื่น หรือทำเครื่องหมายคำที่อยู่ในภาษาอื่นซึ่งคุณพิมพ์อย่างถูกต้องว่าเป็นเป็นคำที่สะกดผิด อาจเป็นไปได้ว่า คำนั้นไม่ได้รับการระบุด้วยภาษาที่ถูกต้อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของคำที่เฉพาะเจาะจงหรือส่วนของข้อความใน Word ด้วยตนเอง ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกภาษา >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 คลิกตั้งค่าภาษา ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร )

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ คุณต้องเปิดใช้งานภาษานั้น เพื่อให้สามารถใช้การตรวจสอบการสะกดได้

 3. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์อักขระเฉพาะ เช่น ö ในภาษาเยอรมัน, ñ ในภาษาสเปน, Ç ในภาษาตุรกี หรือแม้แต่สัญลักษณ์บางอย่าง เช่น เครื่องหมายถูก บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ แล้วคลิกที่อักขระที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้อง การสลับกลับไปยังในภาษาเดิม หรือเมื่อต้อง การสลับไปเป็นภาษาอื่น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกภาษาถัดไป

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะใช้พจนานุกรมภาษาที่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตำแหน่งที่ตั้งภาษาของพจนานุกรมที่ถูกต้องสำหรับข้อความของคุณนั่นคือตัวอย่าง ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) แทนที่เป็นภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมภาษาใดภาษาหนึ่งในWord ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกภาษา >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 คลิกตั้งค่าภาษา ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร )

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ คุณต้องเปิดใช้งานภาษานั้น เพื่อให้สามารถใช้การตรวจสอบการสะกดได้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Office เวอร์ชันที่ไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้งาน เช่น ตัวตรวจสอบการสะกด คุณอาจต้องการรับแพคภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมสำหรับข้อความที่เลือก ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรม

 2. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกภาษา >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 คลิกตั้งค่าภาษา ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร )

 3. ภายใต้ทำเครื่องหมายข้อความที่เลือกเป็น คลิกภาษาที่คุณต้องการให้ส่วนของข้อความที่ระบุเป็น ถ้าภาษาที่คุณใช้ไม่ได้แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ คุณต้องการเปิดใช้งานภาษาเหล่านั้น(เปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา) สำหรับเหล่านั้นจะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติเลือกกล่องถูกเลือก

เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ใน Word ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกภาษา >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 คลิกตั้งค่าภาษา ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร )

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

 3. ตรวจทานภาษาแสดงอยู่เหนือเส้นคู่ในรายการข้อความที่เลือกเป็นการทำเครื่องหมาย Word สามารถตรวจหาเฉพาะภาษาที่แสดงอยู่เหนือเส้นคู่ ถ้าภาษาที่คุณต้องจะไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องการเปิดใช้งานภาษาแก้ไขให้ Word ตรวจหาเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

  กล่องโต้ตอบ ภาษา

หมายเหตุ: 

 • การตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ที่สามารถเขียนประโยคที่มีข้อความในภาษานั้น โดยขึ้นอยู่กับความยาวของประโยคของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์หลายประโยคก่อน Word มีข้อมูลเพียงพอตามบริบทเพื่อตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ และใช้พจนานุกรมถูกต้อง

 • คำที่สะกดแบบเดียวกับในหลาย ๆ ภาษา เช่น "ศูนย์" ในภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) อาจเป็นสาเหตุให้กล่องกาเครื่องหมายตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ เพื่อระบุภาษาของข้อความไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ พิมพ์คำค้นหาในภาษาที่คุณต้องการ หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกโดยอัตโนมัติสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของกล่องกาเครื่องหมายข้อความรอบข้าง

กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ อาจถูกเปิดใช้งาน และทำให้เกิดการพิมพ์ผิดพลาด โดยการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณขณะที่คุณพิมพ์ได้ พิมพ์คำค้นหาในภาษาที่คุณต้องการลองใช้ หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ (ใน Office 2010, Office 2013 และ Office 2016):

 1. เปิด Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายสลับคีย์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้างโดยอัตโนมัติ เท่านั้นสามารถมองเห็นได้หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษา ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ การเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเลือกกล่องกาเครื่องหมายการสะกดและไวยากรณ์ถูกล้าง

ถ้าการตรวจการสะกดและไวยากรณ์กล่องกาเครื่องหมาย เลือก ไม่มีการตรวจสอบการสะกดในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ใน Word ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มภาษา คลิกภาษา >ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

  (ใน Word 2007 คลิกตั้งค่าภาษา ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร )

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องตรวจการสะกด

  กล่องโต้ตอบ ภาษา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คำที่สะกดผิดไม่ตั้งใจเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ถ้าคำที่สะกดผิดถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณต้องการค้นหา และลบคำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองสำหรับคำที่สะกดผิด ดูใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มคำลงในตัวตรวจสอบการสะกด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอาคำออกจากพจนานุกรม ดูที่ฉันสามารถเอาคำจากพจนานุกรมตัวตรวจการสะกดใน Office

ด้านบนของหน้า

สาเหตุทั่วไปสำหรับภาษาของพจนานุกรมที่ไม่ปรากฏในรายการภาษาของพจนานุกรม ในกล่องโต้ตอบภาษา ที่ไม่ได้เปิดใช้ภาษาเป็นภาษาสำหรับการแก้ไข หรือเป็นภาษาที่ไม่ได้รวมอยู่ในการติดตั้ง Office และเวอร์ชันแพคภาษาสำหรับภาษาจำเป็นต้องติดตั้ง อยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไข ดูเพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณมี การติดตั้ง Outlook Express 6.0 แต่ฝรั่งเศสคือ ภาษาสำหรับการตรวจสอบการสะกดพร้อมใช้งานเฉพาะ คุณจำเป็นต้องใช้การตรวจสอบการสะกดของบริษัทอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูปัญหากับ Outlook Express 6.0 ตรวจการสะกด

ด้านบนของหน้า

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ติดต่อเรากับคำถามหรือปัญหาของคุณ

ถ้าคุณมีคำแนะนำหรือคำขอเกี่ยวกับการสะกดและไวยากรณ์ โปรดติดประกาศไว้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะกดและไวยากรณ์

การตรวจการสะกดและไวยกรณ์

เลือกตัวเลือกสไตล์การเขียนและไวยากรณ์

เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจสอบการสะกด

การสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้

เพิ่มภาษาหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×