การแก้ไขปัญหาการดำเนินการฐานข้อมูลใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager - ฐานข้อมูลการสร้างไม่ประสบความสำเร็จ

ปัญหา SQL Server

บีบอัดไดรฟ์ บัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม หายไปเมื่อเริ่มใช้งานตัวช่วยสร้าง และปัญหา

ไม่สามารถเริ่มต้น Business Contact Manager for Outlook

ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล - เข้าสู่ระบบล้มเหลว

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

SQL Server ไม่ได้ติดตั้ง หรือเริ่มต้น

ไม่สามารถโยกย้ายฐานข้อมูล Business Contact Manager

ไม่สามารถโหลดฐานข้อมูล Business Contact Manager

เอา Business Contact Manager for Outlook

Business Contact Manager โฟลเดอร์หายไป

ฐานข้อมูล Business Contact Manager อยู่ที่ไหน

ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์

ระเบียนและรายการจะไม่ได้เรียงลำดับอย่างถูกต้อง

นำเข้าข้อมูลธุรกิจ

ปัญหาเวิร์กกรุ๊ปเท่านั้น

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager การสร้างฐานข้อมูลไม่เป็นผลสำเร็จ

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณใช้ Microsoft SQL Server Express เบาเวอร์ชันของ Microsoft SQL Server ถ้า SQL Server จะไม่พร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล บริการ SQL Server อาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากสาเหตุหลายประการ

ใช้รายการต่อไปนี้ของสถานการณ์สมมติของ SQL Server เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ โปรดทำขั้นตอนที่ใกล้เคียงที่สุดคล้ายคลึงกับสถานการณ์ของคุณ

ปัญหาของ SQL Server

เริ่ม SQL Server

ถ้าคุณเห็นข้อความต่อไปนี้ ทำตามขั้นตอนในการเริ่มบริการ SQL Server

 • การสร้างฐานข้อมูลจะไม่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว

 • ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager เนื่องจากไม่มีการเรียกใช้บริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager) เริ่มบริการ แล้ว เริ่ม Outlook เพื่อแสดงตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นอีกครั้ง

 • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ภายในเครื่องได้เนื่องจากบริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager) ไม่ได้ทำงานอยู่ คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

 • ไม่สามารถเริ่ม Business Contact Manager ได้เนื่องจากบริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager) ไม่ได้ทำงานอยู่

  เริ่มบริการ SQL Server

  Windows XP

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

  3. คลิก เครื่องมือบริหารระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ บริการ

  4. เลื่อนลงไปยังSQL Server (MSSMLBIZ), คลิกที่นั่น แล้ว คลิ กเริ่ม

  Windows Vista

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

  2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

  3. ในหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกบริการ SQL Server 2005

  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก เริ่ม

  5. เปิดMicrosoft Outlook อีกครั้ง คุณควรจะสามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Business Contact Manager

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft SQL Server Express ไปเว็บไซต์สนับสนุน Microsoftและดูรายละเอียดความรู้

ด้านบนของหน้า

ให้สิทธิ์บัญชีผู้ใช้ที่บันทึกลงในสิทธิ์บริการ SQL Server เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ Business Contact Manager

ตามค่าเริ่มต้น บริการ SQL Server เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายบริการการเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager ถ้าไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล อาจเป็นเพราะว่า บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ SQL Server

บัญชีผู้ใช้อื่นสามารถเข้าสู่ระบบ SQL Server ถ้าบัญชีผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ บริการเครือข่ายที่ควรได้รับการบันทึกบัญชีผู้ใช้ลงใน SQL Server บัญชีผู้ใช้อ่าน และเขียนสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ Business Contact Manager

เมื่อต้องการให้สิทธิ์การใช้บัญชีผู้ใช้ที่บันทึกลงในสิทธิ์ (บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายหรือบัญชีผู้ใช้อื่น) บริการ SQL Server เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ Business Contact Manager ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน (My Computer)

 2. เปิดโฟลเดอร์ Business Contact Manager โดยดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  ที่ [username] คือ ชื่อโฟลเดอร์ของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สร้างฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: เส้นทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Business Contact Manager แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา) และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนใน ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

 5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายหรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server แล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

 6. คลิก ตกลง

 7. บนแท็บความปลอดภัย คลิกบริการเครือข่าย หรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server

  หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูวิธีใช้และการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา)ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

 8. คลิกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน ตามลำดับ แล้ว คลิ กตกลง

Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. เปิดโฟลเดอร์ Business Contact Manager ด้วยการดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  ที่ [username] คือ ชื่อของโฟลเดอร์ของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: เส้นทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Business Contact Manager แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

 5. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์สำหรับ Business Contact Manager ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายหรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server แล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

 7. คลิก ตกลง

 8. บนแท็บความปลอดภัย คลิกบริการเครือข่าย หรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server

 9. ในคอลัมน์อนุญาต คลิกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ให้สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดบนเครือข่ายบริการผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ไปยังโฟลเดอร์ MSSQL.1\Data

ต้นแบบไฟล์ฐานข้อมูล Business Contact Manager, master.mdf และ mastlog.ldf จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data บางครั้ง บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายที่บันทึกลงใน SQL Server ไม่มีสิทธิ์อ่านคอนเทนเนอร์คีย์ส่วนตัวเพื่อที่ไม่ถูกสร้างฐานข้อมูล

เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมทั้งหมดของบริการเครือข่ายผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ของโฟลเดอร์ MSSQL.1\Data ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

 2. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้เพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูวิธีใช้และการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา)ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

 5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

 6. คลิก ตกลง

 7. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้คลิก บริการเครือข่าย

  หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูวิธีใช้และการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา)ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

 8. ในคอลัมน์อนุญาต คลิกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้เพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

 5. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับข้อมูล คลิกเพิ่ม

 6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

 7. คลิก ตกลง

 8. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้คลิก บริการเครือข่าย

 9. ในคอลัมน์อนุญาต คลิกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

โพรโทคอลสำหรับ SQL Server ไม่เปิดใช้งาน (Windows Vista เท่านั้น)

โพรโทคอลไปป์ชื่อสำหรับ SQL Server ถูกปิดใช้งาน บางครั้งปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใช้ Windows Vista ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้โพรโทคอล

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 3. ในตัวจัดการการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกSQL Server 2005 เครือข่าย Configuration แล้ว คลิ กโพรโทคอลสำหรับ MSSMLBIZ

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ดับเบิลคลิกที่เนมไปป์

 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติไปป์ชื่อ คลิกลูกศรทางด้านขวาของการเปิดใช้งาน นั้นแล้ว เลือกใช่

  ปิดหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server แล้ว เริ่ม Outlook ให้ทำตัวช่วยสร้างการเริ่ม และสร้างฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่องเพื่อการเข้าสู่ระบบ SQL Server

ถ้า หลังจากทำขั้นตอนก่อนหน้า คุณยังคงไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลเนื่องจากจะเริ่มบริการ SQL Server ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่องเพื่อการเข้าสู่ระบบ SQL Server

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

 3. คลิก เครื่องมือบริหารระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ บริการ

 4. คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก คุณสมบัติ

 5. คลิกแท็บเข้าสู่ระบบ แล้ว คลิ กบัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่อง

 6. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 3. ในหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server 2005

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก Properties

 5. บนแท็บ Log On ภายใต้ Built-in account ให้คลิกที่ลูกศร แล้วคลิก Local System

 6. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มที่ให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ดูวิธีใช้และการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา)ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

บีบอัดไดรฟ์ บัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม หายไปเมื่อเริ่มใช้งานตัวช่วยสร้าง และปัญหา

บีบอัดไดรฟ์หรือโฟลเดอร์

บนไดรฟ์ระบบ NTFS ไฟล์ โฟลเดอร์ที่ฐานข้อมูลจะถูกติดตั้งจะถูกบีบอัด ฐานข้อมูล Business Contact Manager ไม่ตรงกันในโฟลเดอร์ที่ถูกบีบอัดที่สร้างขึ้นบนไดรฟ์ระบบไฟล์TE000129554 เมื่อต้องสร้างฐานข้อมูล การตั้งค่าการบีบอัดไฟล์ต้องถูกปิดใช้งานสำหรับโฟลเดอร์ Business Contact Manager

หมายเหตุ: คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบจึงจะสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการบีบอัดได้

ปิดใช้งานการบีบอัดโฟลเดอร์

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของฉัน

 2. ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook (ซึ่งมัก C:\Documents and Settings\ [username] \Local Settings\Application Manager\ ติดต่อ Data\Microsoft\Business)

 4. คลิก คุณสมบัติ

 5. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ขั้นสูง

 6. ล้างกล่องกาเครื่องหมายการบีบอัดเนื้อหาเพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถ แล้ว คลิ กตกลง

  หลังจากที่คุณได้ปิดใช้งานการบีบอัดโฟลเดอร์แล้ว ให้ลองสร้างฐานข้อมูลอีกครั้ง

คุณเข้าสู่ระบบไปยัง Outlook โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม

เป็นผู้เยี่ยมชม คุณไม่ได้เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager

ฉันได้ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook แต่จะไม่ถูกพร้อมท์ให้สร้างฐานข้อมูลใหม่

ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติเป็นครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ Outlook หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง และเรียกใช้Business Contact Manager for Outlook ถ้าคุณเลือกที่จะเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คุณจะได้รับโอกาส เพื่อสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager แบบใหม่ หรือเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

 1. ตรวจสอบBusiness Contact Manager for Outlook นั้นจะถูกติดตั้งหรือไม่

  วิธีการ

  Microsoft Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเอาโปรแกรมออก

  3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ตรวจสอบเพื่อดูว่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ปรากฏขึ้น

  Windows Vista

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ภายใต้โปรแกรม คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม

  3. บนหน้าการถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบเพื่อดูว่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ปรากฏขึ้น

 2. ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ไม่ปรากฏในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ถ้าคุณมีซีดีBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดี

   ติดตั้งซีดีสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรม Microsoft Officeต่อไปนี้: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007 และMicrosoft Office Ultimate 2007

  2. ถ้าคุณได้รับBusiness Contact Manager for Outlook กับ คอมพิวเตอร์ของคุณซื้อ (และ ไม่จำซีดี) คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าBusiness Contact Manager for Outlook

   วิธีการ

   • ใน Outlook บนเมนูวิธีใช้ คลิกกำหนดค่า Business Contact Manager และทำตามคำแนะนำ

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถเริ่มBusiness Contact Manager for Outlook

ลองดำเนินกระบวนงานต่อไปนี้ แล้วเริ่ม Outlook ใหม่

ไม่สามารถเริ่มต้น Business Contact Manager เนื่องจากไม่มีการเรียกใช้บริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager)

ต้นแบบไฟล์ฐานข้อมูล Business Contact Manager, master.mdf และ mastlog.ldf จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data โฟลเดอร์ยังประกอบด้วยใบรับรองความปลอดภัย (http://support.microsoft.com/kb/900495) ที่อนุญาตให้มี SQL Server เพื่อสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager บางครั้ง บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายที่บันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อให้ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

นี้อาจเกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนระบบไฟล์สำหรับไดรฟ์จาก FAT32 เป็น NTFS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมทั้งหมดของบริการเครือข่ายผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ของโฟลเดอร์ MSSQL.1\Data ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

 2. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้เพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา) และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนใน ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

 5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

 6. คลิก ตกลง

 7. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้คลิก บริการเครือข่าย

  หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา) และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนใน ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

 8. ในคอลัมน์อนุญาต คลิกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้เพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

 5. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับข้อมูล คลิกเพิ่ม

 6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

 7. คลิก ตกลง

 8. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้คลิก บริการเครือข่าย

 9. ในคอลัมน์อนุญาต คลิกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

 10. เริ่ม Outlook with Business Contact Manager

บริการ SQL Server ไม่เริ่มทำงานหลังจากสิทธิสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการเครือข่าย

SQL Server โดยปกติแล้วเริ่มต้น ด้วยใบรับรองความปลอดภัย และใช้การเข้ารหัสลับ บางครั้ง บริการ SQL Server ไม่ได้ปิดใช้งานการเข้ารหัสลับ ถ้าเกิดกรณีนี้ ปิดการเข้ารหัสลับสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา แล้วคลิก เครื่องมือบริหารระบบ

 3. คลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์

 4. คลิกบริการและแอปพลิเคชัน แล้ว ดับเบิลคลิกที่ตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 5. คลิกสองครั้งที่SQL Server 2005 เครือข่ายการกำหนดค่า

 6. คลิกขวาที่ Protocols for MSSMLBIZ แล้วคลิก Properties

 7. บนแท็บค่าสถานะ คลิกลูกศรที่ส่วนท้ายของแถวเข้ารหัสลับบังคับให้ แล้ว คลิ กไม่มี

 8. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 9. คลิกบริการ SQL Server 2005

 10. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ) จากนั้น คลิกเริ่มต้น

 11. เริ่ม Outlook ใหม่ และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 3. ในหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกSQL Server 2005 เครือข่าย Configuration

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ Protocols for MSSMLBIZ แล้วคลิก Properties

 5. บนแท็บค่าสถานะ ในแถวที่เข้ารหัสลับบังคับใช้ คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกไม่มี

 6. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มที่ให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่องเพื่อการเข้าสู่ระบบ SQL Server

ถ้า หลังจากทำขั้นตอนก่อนหน้า Business Contact Manager จะไม่เริ่ม ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่องเพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

 3. คลิก เครื่องมือบริหารระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ บริการ

 4. คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก คุณสมบัติ

 5. คลิกแท็บเข้าสู่ระบบ แล้ว คลิ กบัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่อง

 6. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 3. ในหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server 2005

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก Properties

 5. บนแท็บ Log On ภายใต้ Built-in account ให้คลิกที่ลูกศร แล้วคลิก Local System

 6. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มที่ให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล การเข้าสู่ระบบล้มเหลว

โดยทั่วไปเหตุผลว่า ข้อความนี้แสดงอยู่ในระหว่างการสร้างฐานข้อมูลเป็นเนื่องจากไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบบริการ SQL Server อ่าน และเขียนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ Business Contact Manager

ตามค่าเริ่มต้น บริการ SQL Server เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายบริการการเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ โดยบริการ SQL Server อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินกระบวนงานต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกบัญชีผู้ใช้ที่ผู้ใช้ลงใน SQL Server

  Windows XP

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

  3. คลิก เครื่องมือบริหารระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ บริการ

  4. คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก คุณสมบัติ

  5. คลิกแท็บ เข้าสู่ระบบ แล้วจดชื่อบัญชีผู้ใช้ที่แสดงอยู่ในกล่อง บัญชีผู้ใช้นี้

  Windows Vista

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

  2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

  3. ในหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server 2005

  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก Properties

  5. บนแท็บเข้าสู่ระบบ หมายเหตุชื่อบัญชีผู้ใช้ ที่ใช้เข้าสู่ระบบของ SQL Server

 2. ให้สิทธิ์บัญชีผู้ใช้ที่บันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์ SQL อ่าน และเขียนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ Business Contact Manager

  Windows XP

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน (My Computer)

  2. เปิดโฟลเดอร์ Business Contact Manager โดยดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   ที่ [username] คือ ชื่อโฟลเดอร์ของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สร้างฐานข้อมูล

   เส้นทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

  3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Business Contact Manager แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก เพิ่ม

   หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา) และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนใน ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

  5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server นั้นแล้ว คลิกตรวจสอบชื่อ

  6. คลิก ตกลง

  7. บนแท็บความปลอดภัย คลิกชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server

   หมายเหตุ: แท็บความปลอดภัยจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของเวิร์กเวิร์กกรุ๊ป แทนที่เป็นแบบโดเมน ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา) และติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนใน ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

  8. คลิกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน ตามลำดับ แล้ว คลิ กตกลง

  Windows Vista

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

  2. เปิดโฟลเดอร์ Business Contact Manager โดยดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางต่อไปนี้:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   ที่ [username] คือ ชื่อของโฟลเดอร์ของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

   เส้นทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

  3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Business Contact Manager แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

  5. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์สำหรับ Business Contact Manager ให้คลิก เพิ่ม

  6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server แล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

  7. คลิก ตกลง

  8. บนแท็บความปลอดภัย คลิกชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server

  9. ในคอลัมน์อนุญาต คลิกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

ฉันได้รับข้อความระบุว่า คอมพิวเตอร์ที่ฉันกำลังค้นหาไม่พบ

 • ตรวจสอบกับเจ้าของฐานข้อมูลที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับ และตรวจสอบชื่อคอมพิวเตอร์

 • ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ โพรโทคอล PING สามารถช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพรโทคอล PING ดูวิธีใช้ของ Windows

 • ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อดูถ้าไฟร์วอลล์อาจจะบล็อกเครือข่าย ในไฟร์วอลล์ Windows บนแท็บข้อยกเว้น ให้แน่ใจว่า ได้เลือกข้อยกเว้นไฟล์เครื่องพิมพ์และร่วม เพื่อให้Business Contact Manager for Outlook สามารถตรวจหาที่มีอยู่ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ร่วมกัน

ฉันได้รับข้อความที่ระบุว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้

มากกว่าอาจ ฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่คุณต้องการใช้เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และเป็นแบบออฟไลน์ ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเปิดอยู่หรือไม่ ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันและคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับจะต้องเรียกใช้Business Contact Manager for Outlook รุ่นเดียวกัน

ถ้าฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการ SQL Server สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเริ่มบริการ SQL Server ดูส่วนนี้ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager - ฐานข้อมูลการสร้างไม่ประสบความสำเร็จได้

ฉันได้รับข้อความระบุว่า เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่ฉันกำลังค้นหาไม่สามารถเข้าถึง

 • ตรวจสอบว่า มีฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์

 • ตรวจสอบว่า การตั้งค่าไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลจะอนุญาตให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager (ไฟร์ 5356)

 • ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่เปิดอยู่หรือไม่

 • ฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลอาจหยุด หรือหยุดชั่วขณะ ตรวจสอบว่า บริการฐานข้อมูล SQL Server กำลังทำงานอยู่หรือไม่

  วิธีการ

  เริ่มบริการ SQL Server

  Windows XP

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก ประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

  3. คลิก เครื่องมือบริหารระบบ แล้วคลิกสองครั้งที่ บริการ

  4. เลื่อนลงไปยังSQL Server (MSSMLBIZ), คลิกที่นั่น แล้ว คลิ กเริ่ม

  Windows Vista

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

  2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

  3. ในหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกบริการ SQL Server 2005

  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก เริ่ม

  5. เปิดMicrosoft Outlook อีกครั้ง คุณควรจะสามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Business Contact Manager

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft SQL Server Express ไปเว็บไซต์สนับสนุน Microsoftและดูรายละเอียดความรู้

ฉันได้รับข้อความระบุว่า ฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่ฉันกำลังค้นหาไม่พบ

 • ตรวจสอบกับเจ้าของฐานข้อมูลที่ คุณได้รับอนุญาตการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

 • ตรวจสอบว่า คุณมีเวอร์ชันเดิมของ Business Contact Manager for Outlook ติดตั้งเป็นเวอร์ชันที่ใช้ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันหรือไม่ คุณไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลใช้ร่วมกันออกจากเวอร์ชันของ Business Contact Manager for Outlook ที่แตกต่างจากเวอร์ชันที่คุณได้ติดตั้ง

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

ฉันได้รับข้อความระบุว่า จะไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูลเนื่อง จากจะถูกไม่ได้รับอนุญาตการสำรองข้อมูล หรือคืนค่าฐานข้อมูล หรือเนื่อง จากที่ฉันไม่เจ้าของฐานข้อมูล

คุณจะไม่เจ้าของฐานข้อมูล ของฐานข้อมูลคุณต้องการคืนค่า บางครั้ง หลังการอัปเกรดจาก Windows XP เป็น Windows Vista เจ้าของฐานข้อมูลที่ไม่รู้จักเป็นเจ้าของฐานข้อมูล เมื่อต้องการคืนค่าฐานข้อมูล คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการคืนค่าฐานข้อมูล และคุณต้องใช้งาน Outlook ในฐานะผู้ดูแลระบบ ทำต่อไปนี้:

 • ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพิ่มคุณไว้ในกลุ่มผู้ดูแลระบบหรือเพิ่มตัวคุณเองลงในกลุ่มผู้ดูแลระบบ

 • เรียกใช้ Outlook ในฐานะผู้ดูแลระบบ

วิธีการ

 1. ใน Outlook บนเมนูไฟล์ คลิกออก เพื่อปิด Outlook

 2. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 3. คลิกไดรฟ์ C ชื่อLocal Disk (C) เพื่อสำรวจฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ติดตั้งรุ่นสแตนด์อโลนของระบบ Office 2007 หรือMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager ไปยังไดรฟ์อื่น เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง

 4. คลิก แฟ้มโปรแกรม แล้วคลิก Microsoft Office

 5. คลิกOffice 12

 6. คลิกขวาที่ไอคอน Outlook แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ตอนนี้คุณสามารถดำเนินงานทั้งหมดของผู้ดูแลระบบใน Outlook รวมถึงการคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

SQL Server ไม่ได้รับการติดตั้งหรือไม่เริ่มทำงาน

ฉันได้รับข้อความระบุ Microsoft SQL Server ไม่ได้ติดตั้ง

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft SQL Server ไม่ มี SQL Server คุณจะไม่สามารถใช้Business Contact Manager for Outlook สำหรับความช่วยเหลือใน SQL Server ไปยังการสนับสนุนเว็บไซต์ Microsoftและดูรายละเอียดความรู้

บริการ SQL Server ไม่ได้เริ่มโดยอัตโนมัติ

ใหญ่ SQL Server ซึ่งถูกติดตั้งพร้อมกับBusiness Contact Manager for Outlook เริ่มโดยอัตโนมัติ Business Contact Manager for Outlook จะไม่เริ่มต้นถ้าเริ่มบริการ SQL ถ้าคุณไม่เห็นข้อความอื่น ๆ และคุณไม่เห็นเมนูBusiness Contact Manager for Outlook เริ่มบริการ SQL Server ด้วยตนเอง โดยทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

ใน Windows XP

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน จากนั้นคลิก จัดการ

 2. ดับเบิลคลิกที่Services และแอปพลิเคชัน เพื่อขยายรายการ

 3. คลิกสองครั้งที่ บริการ

 4. ในหน้าต่างServices คลิกMSSQL$ MSMLBIZ

 5. ในคอลัมน์สถานะ ตรวจสอบว่า ไม่ได้เริ่มบริการMSSQL$ MSMLBIZ

 6. คลิกเริ่มบริการ

 7. ปิดหน้าต่าง การจัดการคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่ม Outlook

ใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิก จัดการ

 2. คลิกบริการและแอปพลิเคชัน

 3. คลิกสองครั้งที่ บริการ

 4. ในหน้าต่างServices คลิกSQL Server (MSSMLBIZ)

 5. ในคอลัมน์สถานะ ตรวจสอบว่า ไม่ได้เริ่มบริการSQL Server (MSSMLBIZ)

 6. คลิกเริ่มบริการ

 7. ปิดหน้าต่าง การจัดการคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่ม Outlook

ฉันต้องการใช้Business Contact Manager for Outlook กับอินสแตนซ์ของชื่อแตกต่างกันใน SQL Server Express

ถ้าฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แทนที่จะใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล ชื่ออินสแตนซ์ SQL Server Express ที่สนับสนุนคือ MSSMLBIZ ชื่ออินสแตนซ์อื่นๆ จะไม่ได้รับการสนับสนุน

แทนที่จะพยายามใช้Business Contact Manager for Outlook กับชื่อไม่สนับสนุนอินสแตนซ์ อินสแตนซ์ SQL Server Express อื่นติดตั้ง และชื่อ MSSMLBIZ อินสแตนซ์ของ SQL Server Express ควรเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายมีอยู่แล้ว

เพื่อตรวจสอบว่า อินสแตนซ์ของ SQL Server เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายบริการ ทำขั้นตอนต่อไปนี้ใน Windows Vista:

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 นั้นแล้ว คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า

 3. คลิกตัวจัดการกำหนดค่าบริการ SQL

 4. คลิกขวาที่ SQL Server (MSSMLBIZ) แล้วคลิก คุณสมบัติ

 5. ภายใต้ Built-in account ให้ตรวจสอบว่า Network Service ปรากฏอยู่หรือไม่

 6. คลิก OK เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ SQL Server (MSSMLBIZ) Properties

 7. เริ่ม Outlook เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Business Contact Manager นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server

รหัสข้อผิดพลาด 2147746132 (0x80040154) จะปรากฏขึ้น ลองใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การวินิจฉัย WMI เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด เครื่องมืออยู่ที่นี่: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server Express ลองโพสต์เหล่านั้นใน SQL Server Express ฟอรัมบน MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถโยกย้ายฐานข้อมูล Business Contact Manager

ฉันเห็นข้อความ โยกย้ายฐานข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จหลังจากเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

ลองอีกครั้งเมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูล ด้วยการคลิกเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่ ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความการโยกย้ายฐานข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จลองต่อไปนี้:

 1. ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

  วิธีการ

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007 แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลง/เอาออก

 2. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2003

 3. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกเลือกฐานข้อมูล นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 4. ส่งออกทั้งหมดของข้อมูลในฐานข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook 2003

  วิธีการ

  1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก จากนั้น คลิกBusiness Contact Manager for Outlook

  2. คลิกส่งไฟล์

  3. คลิกข้อมูล Business Contact Manager (.bcm), นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 5. ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2007

 6. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกสร้างฐานข้อมูลใหม่ นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 7. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

 8. คลิกนำเข้าไฟล์

 9. คลิกข้อมูล Business Contact Manager (.bcm), นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ถ้าโยกย้ายฐานข้อมูลยังคงไม่ประสบความสำเร็จ ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 พร้อมกับเว็บไซต์ของ Business Contact Manager (ทุกภาษา) และ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถโหลดฐานข้อมูล Business Contact Manager

ฉันได้รับข้อความระบุว่า ฐานข้อมูลของฉันไม่สามารถโหลดหลังจากอัปเกรดเป็น Windows Vista จาก Windows XP

หลายBusiness Contact Manager for Outlook แสดงข้อความที่ระบุว่า มีปัญหากับฐานข้อมูล Business Contact Manager หลังจากอัปเกรดเป็น Windows Vista

ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น

 • Business Contact Manager for Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่แชร์

  • ไม่สามารถโหลดฐานข้อมูล Business Contact Manager

  • ไม่สามารถทำการกระทำนี้เนื่องจาก Business Contact Manager ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

  • เกิดข้อผิดพลาดขณะสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ลองทำดังต่อไปนี้

เปลี่ยนคุณสมบัติ Log On ของอินสแตนซ์ SQL Server (MSSMLBIZ) เป็น Local System

วิธีการ

 1. ใน Windows Vista คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2005 ชี้ไปที่เครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 3. ในตัวจัดการการกำหนดค่าของ SQL Server หน้าต่าง คลิกบริการ SQL Server 2005, SQL Server (MSSMLBIZ) คลิกขวา แล้ว คลิกคุณสมบัติ

 4. ภายใต้ Built-in account ให้คลิก Local System แล้วคลิก OK

 5. เริ่ม Outlook ใหม่

ด้านบนของหน้า

เอาBusiness Contact Manager for Outlook

ฉันต้องการเอาBusiness Contact Manager for Outlook จากโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์

ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook เอาออกจากผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่

คุณอาจต้องการเอาBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าเปิด Outlook หรือ ถ้าคุณต้องการหยุดตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจากแสดง และข้ามการสร้างฐานข้อมูล

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 3. คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2007 แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลง/เอาออก

คุณสามารถเอาBusiness Contact Manager for Outlook จากโปรไฟล์ของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน และนั้นจะไม่ถูกเอาออกจากโปรไฟล์ผู้ใช้อื่น

วิธีการ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล

 2. คลิกแท็บ ไฟล์ข้อมูล

 3. คลิกBusiness Contact Manager แล้ว คลิ กเอาออก

โฟลเดอร์ Business Contact Manager หายไป

ฉันไม่เห็นโฟลเดอร์ Business Contact Manager ของฉัน

ถ้าโฟลเดอร์ Business Contact Manager ของคุณไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง คุณจำเป็นต้องกำหนดความสัมพันธ์Business Contact Manager for Outlook กับโปรไฟล์ของคุณ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล

 2. คลิกแท็บ ไฟล์ข้อมูล

 3. คลิก เพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแฟ้มข้อมูล Outlook ภายใต้ ชนิดของที่เก็บ ให้คลิก ฐานข้อมูล Business Contact Manager

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณได้ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook เป็นครั้งแรก คลิกสร้างฐานข้อมูลใหม่

  • ในกล่องชื่อฐานข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับฐานข้อมูลใหม่ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness แล้ว คลิ กถัดไป

  • ถ้าคุณกำลังคืนค่าฐานข้อมูลก่อนหน้า คลิกเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

  • ในกล่องชื่อคอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูล นั้นแล้ว คลิกเชื่อมต่อ

  • ในกล่องชื่อฐานข้อมูล คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่า แล้ว คลิ กถัดไป

 7. เริ่ม Outlook ใหม่

ด้านบนของหน้า

ฐานข้อมูล Business Contact Manager อยู่ที่ใด

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉันอยู่ที่ไหน

ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณคือชื่อที่เจ้าของฐานข้อมูลใช้เมื่อเจ้าของฐานข้อมูลสร้างฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Business Contact Manager เป็นฐานข้อมูล SQL Server ดังนั้นฐานข้อมูลจึงมีสองคอมโพเนนต์ นั่นคือ ฐานข้อมูลหลักและแฟ้มบันทึกสำหรับฐานข้อมูล

แฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้

Windows XP

ใน Windows XP ไฟล์ฐานข้อมูลและการบันทึกของ Business Contact Manager จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ของฐานข้อมูล Business Contact Manager

หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์ไปยังบางส่วนของไฟล์ในเส้นทาง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ของฐานข้อมูล Business Contact Manager

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มต้นMSSmallBusiness ของฐานข้อมูล Business Contact Manager

หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์ไปยังบางส่วนของไฟล์ในเส้นทาง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ ดูที่Help and Support

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

ที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อฐานข้อมูลเจ้าของและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อ ตามค่าเริ่มMSSmallBusiness ฐานข้อมูล Business Contact Manager

ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์

ฉันต้องการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้Business Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ติดตั้งเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูล Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ระเบียนและรายการต่างๆ เรียงลำดับไม่ถูกต้อง

ระเบียนและรายการของฉันใช้ไม่ได้เรียงลำดับอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการได้อย่างถูกต้องเรียงลำดับระเบียนและรายการในฐานข้อมูล คุณจำเป็นต้องใช้Business Contact Manager for Outlook รุ่นภาษาเดียวกันเป็นเวอร์ชันภาษาของ Windows ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นภาษาต่างๆ ให้ดูที่หัวข้อ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ในวิธีใช้ Windows

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลธุรกิจ

ฉันกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจากโปรแกรมอื่น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจากโปรแกรมอื่น ดูนำเข้าและส่งออกข้อมูลธุรกิจใน Business Contact Manager

ปัญหาของเวิร์กกรุ๊ปเท่านั้น

ฉันได้รับข้อความระบุว่า ไม่พบบัญชีผู้ใช้ระยะไกลฉันกำลังค้นหา

ในสภาพแวดล้อมเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อยืนยันว่า มีบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ฉันถูกคืนค่าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แต่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

ถ้าคุณคืนค่าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ชื่อผู้ใช้เก่าและรหัสผ่านจะไม่สามารถเป็นที่รู้จัก โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณต้องหยุดการแชร์ฐานข้อมูลแล้ว แชร์อีกครั้งหลังจากที่คุณได้คืนค่า ในกระบวนการแชร์อีกครั้ง คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลแล้ว

ฉันได้รับข้อความระบุว่า การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ระยะไกลของฉันล้มเหลว

ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกล ที่ไม่ได้เปิดการแชร์ไฟล์ที่ง่าย และ ที่มีแชร์ฐานข้อมูลออก

ฉันได้รับข้อความระบุต่อไปนี้: ล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: ข้อจำกัดของบัญชีผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลอยู่อาจไม่อนุญาตให้ใช้รหัสผ่านที่เว้นว่างไว้ อาจมีข้อจำกัดการเข้าสู่ระบบตามชั่วโมง หรืออาจมีนโยบายที่จำกัดความถี่ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่อนุญาต ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

ฉันได้รับข้อความระบุว่า รหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายรหัสผ่าน

คอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลอยู่อาจมีนโยบายรหัสผ่านที่กำหนดให้มีความยาวขั้นต่ำสำหรับรหัสผ่านหรือให้มีอักขระพิเศษในรหัสผ่าน หรืออาจมีการติดตามประวัติรหัสผ่านเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการใช้รหัสผ่านซ้ำกับที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณด้วยตนเอง

ฉันได้รับข้อความระบุว่าMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของฉัน

 • บัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณอาจถูกล็อกออก ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณพิมพ์รหัสผ่านของคุณระยะไกลไม่ถูกต้อง และมีกำหนดนโยบายความปลอดภัยเมื่อต้องการล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้หลังจากพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวจำนวนชุด ผู้ดูแลระบบอาจจำเป็นเพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • บัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณอาจไม่พร้อมใช้งาน ให้พิจารณาขอให้ผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • บัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณอาจมีการตั้งค่าผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป เปิดใช้งาน คุณไม่สามารถใช้หน้าที่การใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านระยะไกลสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน ขอให้ผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อปิดใช้งานการตั้งค่าของบัญชีผู้ใช้ระยะไกล หรือรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง

 • บัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณอาจมีการเปิดใช้งาน ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ไว้ ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ด้วยตนเอง หรือปิดใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • ถ้าคุณมีรหัสผ่านที่เว้นว่างอยู่ อาจมีการปิดใช้งานการใช้รหัสผ่านที่เว้นว่างสำหรับการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย ขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่มีการระบุค่าเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลระยะไกลของ Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×