การแก้ไขปัญหาการดำเนินการกับฐานข้อมูลใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปัญหาที่คุณต้องการแก้ไขคืออะไร

ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager - ฐานข้อมูลสร้างไม่ประสบความสำเร็จ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

SQL Server ไม่ได้ติดตั้ง หรือเริ่มต้น

ไม่สามารถโยกย้ายฐานข้อมูล Business Contact Manager

ไม่สามารถโหลดฐานข้อมูล Business Contact Manager

Business Contact Manager โฟลเดอร์หายไป

ฐานข้อมูล Business Contact Manager อยู่ที่ไหน

ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์

ระเบียนและรายการจะไม่ได้เรียงลำดับอย่างถูกต้อง

นำเข้าข้อมูลธุรกิจ

ปัญหาเวิร์กกรุ๊ปเท่านั้น

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager - ฐานข้อมูลสร้างไม่ประสบความสำเร็จ

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณใช้ Microsoft SQL Server Express, Microsoft SQL Server รุ่นมาตราส่วนขนาดเล็ก ถ้าไม่พร้อมใช้งานบริการ SQL Server คุณไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล บริการ SQL Server อาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากสาเหตุหลายประการ

ใช้รายการต่อไปนี้ของสถานการณ์สมมติของ SQL Server เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ ทำขั้นตอนที่ใกล้เคียงที่สุดคล้ายกับสถานการณ์ของคุณ

ปัญหา SQL Server

 • เริ่ม SQL Server

  ถ้าคุณเห็น ใด ๆ ของข้อความต่อไปนี้ตามขั้นตอนเพื่อเริ่มบริการ SQL Server

  • การสร้างฐานข้อมูลจะไม่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว

  • ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager เนื่องจากไม่มีการเรียกใช้บริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager) เริ่มบริการ แล้ว เริ่ม Outlook เพื่อแสดงตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นอีกครั้ง

  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีการเรียกใช้บริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager) คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  • ไม่สามารถเริ่มต้น Business Contact Manager เนื่องจากไม่มีการเรียกใช้บริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager)

  เริ่มบริการ SQL Server

  • Windows XP

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. ในมุมมองประเภท คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

   3. คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ แล้ว ดับเบิลคลิกที่Services

   4. ในรายการServices คลิกSQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กเริ่ม

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

   2. คลิก Microsoft SQL Server 2008

   3. คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

   4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server

   5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กเริ่ม

   6. เปิดMicrosoft Outlook อีกครั้ง คุณควรจะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft SQL Server Express ไปยังการสนับสนุนเว็บไซต์ Microsoftและดูรายละเอียดความรู้

 • ให้สิทธิ์ผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบสิทธิ์บริการ SQL Server เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์Business Contact Manager

  ตามค่าเริ่มต้น บริการ SQL Server เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายบริการการเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูลBusiness Contact Manager ถ้าไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล อาจเป็นเพราะว่า บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ SQL Server ต้องมีบัญชีผู้ใช้อ่าน และเขียนสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์Business Contact Manager

  บริการ SQL Server อาจใช้บัญชีผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้เครือข่ายบริการการเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูลBusiness Contact Manager

  ตรวจสอบแฟ้มบันทึกบัญชีของผู้ใดวิธีการแก้ปัญหา SQL Server

  • หน้าต่าง XP

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

   3. คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ แล้ว ดับเบิลคลิกที่Services

   4. ในรายการServices กขวาSQL Server (MSSMLBIZ), นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ

   5. คลิกแท็บเข้าสู่ระบบ แล้ว สังเกตชื่อของบัญชีผู้ใช้แสดงอยู่ในกล่องบัญชีผู้ใช้นี้

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

   2. คลิกMicrosoft SQL Server 2008 คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

   3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server

   4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   5. บนแท็บเข้าสู่ระบบ บันทึกย่อมีอยู่ภายในบัญชีผู้ใช้ หรือชื่อบัญชีผู้ ใช้เข้าสู่ระบบของ SQL Server

  เมื่อต้องการให้สิทธิ์การใช้บัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบสิทธิ์บริการ SQL Server เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์Business Contact Manager บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่าย หรือบัญชีผู้ใช้อื่น ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

  • Windows XP

   1. คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กคอมพิวเตอร์ของฉัน

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    ที่ [username] คือ ชื่อของผู้ที่ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

    เส้นทางมีตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กHelp and Support

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์Business Contact Manager แล้ว คลิ กใช้ร่วมกันและความปลอดภัย

   4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กเพิ่ม

   5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายหรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server จากนั้น คลิกตรวจสอบชื่อ

   6. คลิก ตกลง

   7. บนแท็บความปลอดภัย คลิกเครือข่ายบริการ หรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ระบบของ SQL Server

   8. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน แล้ว คลิ กตกลง

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    ที่ [username] คือ ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

    เส้นทางมีตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กHelp and Support

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์Business Contact Manager แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ Business Contact Manager คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

   5. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับ Business Contact Manager คลิกเพิ่ม

   6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์เครือข่ายบริการหรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server จากนั้น คลิกตรวจสอบชื่อ

   7. คลิก ตกลง

   8. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับ Business Contact Manager บนแท็บความปลอดภัย คลิกบริการเครือข่าย หรือชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ระบบของ SQL Server

   9. ในคอลัมน์อนุญาต เลือกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน นั้นแล้ว คลิกตกลง

   10. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ Business Contact Manager คลิกตกลง

 • ให้สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดบนเครือข่ายบริการผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ไปยังโฟลเดอร์ข้อมูล

  การหลักไฟล์ฐานข้อมูล Business Contact Manager, master.mdf และ mastlog.ldf ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ข้อมูล บางครั้ง ผู้บริการเครือข่ายที่เข้าสู่ระบบไปยัง SQL Server ไม่มีสิทธิ์ ดังนั้นไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

  เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมทั้งหมดของเครือข่ายบริการผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ของโฟลเดอร์ข้อมูล ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

  • Windows XP

   1. คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กคอมพิวเตอร์ของฉัน

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กเพิ่ม

   5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

   6. คลิก ตกลง

   7. บนแท็บความปลอดภัย คลิกบริการเครือข่าย

   8. ในคอลัมน์อนุญาต เลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    หรือ

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูล คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

   5. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับข้อมูล คลิกเพิ่ม

   6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

   7. คลิก ตกลง

   8. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับข้อมูล บนแท็บความปลอดภัย คลิกบริการเครือข่าย

   9. ในคอลัมน์อนุญาต เลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

   10. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูล คลิกตกลง

 • โพรโทคอลสำหรับ SQL Server ไม่ได้เปิดใช้งาน (Windows Vista หรือ Windows 7 เท่านั้น)

  โพรโทคอลเนมไปป์ สำหรับ SQL Server ถูกปิดใช้งาน ในบางครั้งปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานโพรโทคอล

  1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

  2. คลิก Microsoft SQL Server 2008

  3. คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

  4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server, SQL Server Configuration เครือข่าย ขยาย แล้ว คลิ กโพรโทคอลสำหรับ MSSMLBIZ

  5. ในบานหน้าต่างขวา ให้คลิกขวาที่ Named Pipes แล้วคลิก Enable

  6. ปิดหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server แล้ว เริ่ม Outlook เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น และสร้างฐานข้อมูล

 • ใช้บัญชีผู้ใช้ภายในระบบเข้าสู่ระบบของ SQL Server

  ถ้า หลังจากทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณยังคงไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลเนื่องจากจะเริ่มบริการ SQL Server ใช้บัญชีผู้ใช้ภายในระบบเข้าสู่ระบบของ SQL Server

  1. Windows XP

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

   3. คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ แล้ว ดับเบิลคลิกที่Services

   4. ในรายการServices กขวาSQL Server (MSSMLBIZ), นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ

   5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ SQL Server (MSSMLBIZ) (ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์) คลิกที่แท็บเข้าสู่ระบบ

   6. คลิกบัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่อง

   7. คลิก ตกลง

   8. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  2. Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

   2. คลิกMicrosoft SQL Server 2008 คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

   3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server

   4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   5. บนเข้าสู่ระบบ แท็บ ภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ภายใน คลิกลูกศร แล้ว คลิ กระบบภายในเครื่อง

   6. คลิก ตกลง

   7. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ถ้าจำเป็น ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2010 กับผู้จัดการที่ติดต่อทางธุรกิจ (ทุกภาษา) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ติดต่อ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

บีบอัดไดรฟ์ บัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม และไม่มีปัญหาในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

 • บีบอัดไดรฟ์หรือโฟลเดอร์

  บนไดรฟ์ระบบTE000129554 ไฟล์ โฟลเดอร์ที่ฐานข้อมูลจะถูกติดตั้งจะถูกบีบอัด ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager ในโฟลเดอร์ที่ถูกบีบอัด เมื่อต้องสร้างฐานข้อมูล การตั้งค่าการบีบอัดไฟล์ต้องถูกปิดใช้งานสำหรับโฟลเดอร์Business Contact Manager

  หมายเหตุ: คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเปิด หรือปิดการบีบอัด

  ปิดใช้งานการบีบอัดโฟลเดอร์

  • Windows XP

   1. คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กคอมพิวเตอร์ของฉัน

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    ที่ [username] คือ ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

    เส้นทางมีตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กHelp and Support

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์Business Contact Manager แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ Business Contact Manager บนแท็บทั่วไป คลิกขั้นสูง

   5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายการบีบอัดเนื้อหาเพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถ แล้ว คลิ กตกลง

    หลังจากที่คุณได้ปิดใช้งานการบีบอัดในโฟลเดอร์ ลองสร้างฐานข้อมูล

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    ที่ [username] คือ ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

    เส้นทางมีตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กHelp and Support

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์Business Contact Manager แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ Business Contact Manager บนแท็บทั่วไป คลิกขั้นสูง

   5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายการบีบอัดเนื้อหาเพื่อประหยัดเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถ แล้ว คลิ กตกลง

   หลังจากที่คุณได้ปิดใช้งานการบีบอัดในโฟลเดอร์ ลองสร้างฐานข้อมูล

 • คุณเข้าสู่ระบบไปยัง Outlook กับบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม

  เป็นผู้เยี่ยมชม คุณไม่ได้เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้

 • ฉันได้ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook แต่จะไม่ถูกพร้อมท์ให้สร้างฐานข้อมูลใหม่

  ในครั้งแรกที่คุณเปิด Outlook หลังจากที่คุณได้ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเลือกที่จะเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คุณจะได้รับโอกาสในการสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager แบบใหม่ หรือเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่

  1. ตรวจสอบBusiness Contact Manager for Outlook นั้นจะถูกติดตั้งหรือไม่

   วิธีการมีดังนี้

   1. Windows XP

    1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

    2. ในแผงควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

    3. ในการเพิ่มหรือเอาโปรแกรม กล่องโต้ตอบ ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ตรวจสอบเพื่อดูถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2010 จะแสดงรายการ

   2. Windows Vista หรือ Windows 7

    1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

    2. ในมุมมองประเภท ภายใต้โปรแกรม คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม

    3. บนหน้าต่างถอนการติดตั้งหรือโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบเพื่อดูถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2010 จะแสดงรายการ

  2. ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2010 ไม่ปรากฏในรายการ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   1. ถ้าคุณมีBusiness Contact Manager for Outlook 2010 ดีวีดี ติดตั้งโปรแกรมจากดีวีดีนั้น

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถเริ่มต้น Business Contact Manager for Outlook

ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้แล้ว เริ่ม Outlook ใหม่

 • ไม่สามารถเริ่มต้น Business Contact Manager เนื่องจากไม่มีการเรียกใช้บริการ SQL Server (บริการฐานข้อมูล Business Contact Manager)

  การหลักไฟล์ฐานข้อมูล Business Contact Manager, master.mdf และ mastlog.ldf ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ข้อมูล โฟลเดอร์ยังประกอบด้วยใบรับรองความปลอดภัยที่อนุญาตให้มี SQL Server เพื่อสร้างฐานข้อมูล Business Contact Manager บางครั้ง บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายที่เข้าสู่ระบบ SQL Server ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อให้ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล

  นี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเปลี่ยนระบบไฟล์สำหรับไดรฟ์จาก FAT32 TE000129554

  เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมทั้งหมดของบริการเครือข่ายผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ของโฟลเดอร์ข้อมูล ทำกระบวนงานต่อไปนี้

  • Windows XP

   1. คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กคอมพิวเตอร์ของฉัน

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กเพิ่ม

   5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์เครือข่ายบริการแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

   6. คลิก ตกลง

   7. บนแท็บความปลอดภัย คลิกเครือข่ายบริการ

   8. ในคอลัมน์อนุญาต เลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กคอมพิวเตอร์ของฉัน

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    หรือ

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูล คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

   5. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับข้อมูล คลิกเพิ่ม

   6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์บริการเครือข่ายแล้ว คลิ กตรวจสอบชื่อ

   7. คลิก ตกลง

   8. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับข้อมูล บนแท็บความปลอดภัย คลิกบริการเครือข่าย

   9. ในคอลัมน์อนุญาต เลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกตกลง

   10. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูล คลิกตกลง

 • บริการ SQL Server ไม่เริ่มทำงานหลังจากสิทธิสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการเครือข่าย

  บริการ SQL Server โดยปกติแล้วเริ่มต้น ด้วยใบรับรองความปลอดภัย และปิดการเข้ารหัสลับ บางครั้ง บริการ SQL Server ไม่ได้ปิดใช้งานการเข้ารหัสลับ ถ้าเกิดกรณีนี้ ปิดการเข้ารหัสลับสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server

  • Windows XP

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา แล้ว คลิ กเครื่องมือการจัดการ

   3. ดับเบิลคลิกที่คอมพิวเตอร์จัดการ

   4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างจัดการคอมพิวเตอร์ คลิกบริการและแอปพลิเคชัน

   5. ในบานหน้าต่างด้านขวา ดับเบิลคลิกที่ตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

   6. คลิกสองครั้งที่กำหนดค่าเครือข่ายของ SQL Server

   7. คลิกขวาโพรโทคอลสำหรับ MSSMLBIZ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   8. ในกล่องโต้ตอบการโพรโทคอลสำหรับคุณสมบัติ MSSMLBIZ บนแท็บค่าสถานะ คลิกลูกศรที่ส่วนท้ายของแถวเข้ารหัสลับบังคับให้ แล้ว คลิ กไม่มี

   9. คลิก ตกลง

   10. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างจัดการคอมพิวเตอร์ คลิกบริการ SQL Server

   11. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กเริ่ม

   12. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

   2. คลิกMicrosoft SQL Server 2008 คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

   3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกกำหนดค่าเครือข่ายของ SQL Server

   4. ในบานหน้าต่างด้านขวา กขวาโพรโทคอลสำหรับ MSSMLBIZ นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ

   5. ในกล่องโต้ตอบการโพรโทคอลสำหรับคุณสมบัติ MSSMLBIZ บนแท็บค่าสถานะ ในแถวที่เข้ารหัสลับบังคับให้ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไม่มี

   6. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 • ใช้บัญชีผู้ใช้ภายในระบบเข้าสู่ระบบของ SQL Server

  ถ้า หลังจากทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ Business Contact Manager จะไม่เริ่ม ใช้บัญชีผู้ใช้ภายในระบบเข้าสู่ระบบของ SQL Server

  • Windows XP

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

   3. คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ แล้ว ดับเบิลคลิกที่Services

   4. ในรายการServices กขวาSQL Server (MSSMLBIZ), นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ

   5. คลิกแท็บเข้าสู่ระบบ แล้ว คลิ กบัญชีผู้ใช้ระบบภายในเครื่อง

   6. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

   2. คลิกMicrosoft SQL Server 2008 คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

   3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server

   4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ SQL Server (MSSMLBIZ) นแท็บเข้าสู่ระบบ ภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ภายใน คลิกลูกศร แล้ว คลิ กระบบ

   6. คลิก ตกลง

   7. เริ่ม Outlook และตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล - ลงชื่อเข้าใช้ล้มเหลว

เหตุผลโดยทั่วไปที่ข้อความนี้ปรากฏขึ้นในระหว่างการสร้างฐานข้อมูลคือ ว่า บัญชีผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ระบบของบริการ SQL Server ไม่ได้อ่าน และเขียนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์Business Contact Manager

ตามค่าเริ่มต้น บริการ SQL Server เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายบริการการเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูลBusiness Contact Manager บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ โดยบริการ SQL Server อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการแก้ไข ปัญหานี้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกบัญชีของผู้ใดวิธีการแก้ปัญหา SQL Server

  • Windows XP

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

   2. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

   3. คลิกเครื่องมือดูแลจัดการระบบ แล้ว ดับเบิลคลิกที่Services

   4. ในรายการServices กขวาSQL Server (MSSMLBIZ), นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ

   5. คลิกแท็บเข้าสู่ระบบ แล้ว สังเกตชื่อของบัญชีผู้ใช้แสดงอยู่ในกล่องบัญชีผู้ใช้นี้

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

   2. คลิกMicrosoft SQL Server 2008 คลิกเครื่องมือการกำหนดค่า แล้ว คลิ กตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

   3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server

   4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   5. บนแท็บเข้าสู่ระบบ บันทึกย่อมีอยู่ภายในบัญชีผู้ใช้ หรือชื่อบัญชีผู้ ใช้เข้าสู่ระบบของ SQL Server

 2. ให้สิทธิ์บัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ SQL Server อ่าน และเขียนสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์Business Contact Manager

  • Windows XP

   1. คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กคอมพิวเตอร์ของฉัน

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    ที่ [username] คือ ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล

    เส้นทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กHelp and Support

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์Business Contact Manager แล้ว คลิ กใช้ร่วมกันและความปลอดภัย

   4. คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กเพิ่ม

   5. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server จากนั้น คลิกตรวจสอบชื่อ

   6. คลิก ตกลง

   7. บนแท็บความปลอดภัย คลิกชื่อของผู้ที่ใช้เข้าสู่ระบบของ SQL Server

   8. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน แล้ว คลิ กตกลง

  • Windows Vista หรือ Windows 7

   1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

   2. ดับเบิลคลิกที่แต่ละโฟลเดอร์ในเส้นทางเพื่อเปิดสมุดงานต่อไปนี้:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    ที่ [username] คือ ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล

    เส้นทางเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์Business Contact Manager บางโฟลเดอร์ใน path ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กHelp and Support

   3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์Business Contact Manager แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

   4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ Business Contact Manager คลิกแท็บความปลอดภัย แล้ว คลิ กแก้ไข

   5. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับ Business Contact Manager คลิกเพิ่ม

   6. ในเลือกผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม กล่องโต้ตอบ ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ SQL Server จากนั้น คลิกตรวจสอบชื่อ

   7. คลิก ตกลง

   8. บนแท็บความปลอดภัย คลิกชื่อของผู้ที่ใช้เข้าสู่ระบบของ SQL Server

   9. ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับ Business Contact Manager ในคอลัมน์อนุญาต เลือกกล่องกาเครื่องหมายอ่าน และเขียน นั้นแล้ว คลิกตกลง

   10. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ Business Contact Manager คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูที่การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

ฉันได้รับข้อความระบุว่า จะไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล เนื่อง จากจะถูกไม่ได้รับอนุญาตการสำรองข้อมูล หรือคืนค่าฐานข้อมูล หรือเนื่อง จากที่ฉันไม่เจ้าของฐานข้อมูล

บางครั้ง หลังจากอัปเกรดระบบปฏิบัติการ เจ้าของฐานข้อมูลจะไม่รู้จักเป็นเจ้าของฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่รู้จักเป็นเจ้าของฐานข้อมูล คืนค่าฐานข้อมูล คุณต้องจะผู้ดูแลระบบ บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการคืนค่าฐานข้อมูล และคุณต้องใช้งาน Outlook ในฐานะผู้ดูแลระบบ เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 • ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเพิ่มคุณลงในกลุ่มผู้ดูแล หรือเพิ่มตัวคุณเองลงในกลุ่มผู้ดูแลระบบ

 • เรียกใช้ Outlook ในฐานะผู้ดูแลระบบ

วิธีการมีดังนี้

 1. ปิด Outlook

 2. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 3. ดับเบิลคลิLocal ดิสก์ (c:), เพื่อเปิดฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ติดตั้งรุ่นสแตนด์อโลนTE000001059 หรือ Microsoft Office 2010 ไปยังไดรฟ์อื่น เรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง

 4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรม นั้นแล้ว คลิกสองครั้งที่Microsoft Office

 5. ดับเบิลคลิOffice 14

 6. คลิกขวาไอคอนOutlook แล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ตอนนี้คุณสามารถดำเนินงานทั้งหมดของผู้ดูแลระบบใน Outlook รวมถึงการคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

SQL Server ไม่ได้ติดตั้ง หรือเริ่มต้น

ฉันได้รับข้อความระบุ Microsoft SQL Server ไม่ได้ติดตั้ง

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft SQL Server ไม่ มี SQL Server คุณจะไม่สามารถใช้Business Contact Manager for Outlook สำหรับความช่วยเหลือใน SQL Server ไปยังการสนับสนุนเว็บไซต์ของ Microsoftและดูรายละเอียดความรู้

บริการ SQL Server ไม่ได้เริ่มโดยอัตโนมัติ

ในกรณีส่วนใหญ่ SQL Server ซึ่งถูกติดตั้งพร้อมกับBusiness Contact Manager for Outlook เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ Business Contact Manager for Outlook จะไม่เริ่มต้นถ้าเริ่มบริการ SQL ถ้าคุณไม่เห็นข้อความอื่น ๆ และคุณไม่เห็นเมนูBusiness Contact Manager for Outlook เริ่มบริการ SQL Server ด้วยตนเอง โดยทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

 • Windows XP

  1. คลิกเริ่ม คลิกขวาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้ว คลิ กจัดการ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างจัดการคอมพิวเตอร์ คลิกบริการและแอปพลิเคชัน

  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ดับเบิลคลิกที่Services

  4. ในรายการServices คลิกSQL Server (MSSMLBIZ)

  5. ในคอลัมน์สถานะ ตรวจสอบว่า ไม่ได้เริ่มบริการSQL Server (MSSMLBIZ)

  6. ถ้าไม่ได้เริ่ม คลิกเริ่มบริการ

  7. ปิดหน้าต่างจัดการคอมพิวเตอร์ แล้ว เริ่ม Outlook

 • Windows Vista หรือ Windows 7

  1. คลิกเริ่ม คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์ แล้ว คลิ กจัดการ

  2. ในหน้าต่างจัดการคอมพิวเตอร์ คลิกบริการและแอปพลิเคชัน

  3. ดับเบิลคลิก บริการ

  4. ในรายการServices คลิกSQL Server (MSSMLBIZ)

  5. ในคอลัมน์สถานะ ตรวจสอบว่า ไม่ได้เริ่มบริการSQL Server (MSSMLBIZ)

  6. ถ้าไม่ได้เริ่ม คลิกเริ่มบริการ

  7. ปิดหน้าต่างจัดการคอมพิวเตอร์ แล้ว เริ่ม Outlook

ฉันต้องการใช้Business Contact Manager for Outlook กับ SQL Server Express อินสแตนซ์ของชื่ออื่น

ถ้าฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรงข้ามกับจะถูกแชร์จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล ได้รับการสนับสนุน SQL Server Express ชื่อของอินสแตนซ์คือ MSSMLBIZ ชื่ออินสแตนซ์อื่นไม่ได้รับการสนับสนุน

แทนที่จะพยายามใช้Business Contact Manager for Outlook กับชื่อไม่สนับสนุนอินสแตนซ์ อินสแตนซ์ SQL Server Express อื่นติดตั้ง และชื่อ MSSMLBIZ อินสแตนซ์ของ SQL Server Express ควรเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายมีอยู่แล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า อินสแตนซ์ของ SQL Server เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายบริการ ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2008 แล้ว คลิ กเครื่องมือการกำหนดค่า

 3. คลิกตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 6. ภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ภายใน ตรวจสอบว่าเครือข่ายบริการ ปรากฏขึ้น

 7. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ SQL Server (MSSMLBIZ)

 8. เริ่ม Outlook เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Business Contact Manager นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server

รหัสข้อผิดพลาด 2147746132 (0x80040154) จะปรากฏขึ้น ลองใช้WMI การวินิจฉัยโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server Express ลองโพสต์เหล่านั้นบนศูนย์ข้อมูล SQL Server Expressบน MSDN

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถโยกย้ายฐานข้อมูล Business Contact Manager

หลังจากเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่ ฉันเห็นข้อความต่อไปนี้: การโยกย้ายฐานข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จ

ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่ แล้วลองเลือกฐานข้อมูลอีกครั้ง

ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความการโยกย้ายฐานข้อมูลไม่ประสบความสำเร็จ ลองต่อไปนี้:

1. ถอนการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2010

วิธีการมีดังนี้

 • Windows XP

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. ในหน้าต่างเพิ่มหรือเอาโปรแกรม คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2010นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออก

 • Windows Vista หรือ Windows 7

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในมุมมองประเภท คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม

  3. ในรายการ คลิกBusiness Contact Manager for Outlook 2010แล้ว คลิ กถอนการติดตั้ง

2. Business Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งใหม่

 • ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกเลือกฐานข้อมูล นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

3 การส่งออกทั้งหมดของข้อมูลในฐานข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook 2007

4 ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook 2010

 1. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น คลิกสร้างฐานข้อมูลใหม่ นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 2. นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าข้อมูลของคุณลงใน Business Contact Manager

ถ้าการโยกย้ายฐานข้อมูลยังคงไม่ประสบความสำเร็จ ดูบริการช่วยเหลือสำหรับ Microsoft Office Outlook 2010 with Business Contact Manager (ทุกภาษา) และ ค่าใช้จ่ายอาจนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

ไม่สามารถโหลดฐานข้อมูล Business Contact Manager

ฉันได้รับข้อความที่ระบุว่าฐานข้อมูลของฉันไม่สามารถโหลด หลังจากอัปเกรดระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ

หลายBusiness Contact Manager for Outlook แสดงข้อความที่ระบุว่า มีปัญหากับฐานข้อมูล Business Contact Manager หลังจากอัปเกรดเป็น Windows Vista

ไม่สามารถแสดงข้อความต่อไปนี้:

 • Business Contact Manager for Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

 • ฐานข้อมูล business Contact Manager ไม่สามารถโหลด

 • ไม่สามารถทำการกระทำนี้เนื่องจาก Business Contact Manager ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

 • เกิดข้อผิดพลาดขณะสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ลองทำดังนี้:

เปลี่ยนคุณสมบัติเข้าสู่ระบบสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server (MSSMLBIZ) เป็นระบบ

วิธีการมีดังนี้

 1. คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กโปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกMicrosoft SQL Server 2008 แล้ว คลิ กเครื่องมือการกำหนดค่า

 3. คลิกตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างตัวจัดการกำหนดค่าของ SQL Server คลิกบริการ SQL Server

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่SQL Server (MSSMLBIZ), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 6. ภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ภายใน คลิกระบบภายในเครื่อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 7. เปิด Outlook ขึ้นมาใหม่

ด้านบนของหน้า

เอา Business Contact Manager for Outlook ออก

ฉันต้องการเอาBusiness Contact Manager for Outlook จากโพรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์

ถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเอาออกจากผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่

คุณอาจต้องการเอาBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าเปิด Outlook หรือ ถ้าคุณต้องการหยุดตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจากแสดง และข้ามการสร้างฐานข้อมูล

 • Windows XP

 • คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 • คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 • ในหน้าต่างเพิ่มหรือเอาโปรแกรม คลิกBusiness Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออก

 • Windows Vista หรือ Windows 7

 • คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 • ในมุมมองประเภท คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม

 • ในรายการ คลิกBusiness Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 แล้ว คลิ กถอนการติดตั้ง

คุณสามารถเอาBusiness Contact Manager for Outlook จากโปรไฟล์ของคุณเองบนคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน และนั้นจะไม่ถูกเอาออกจากโปรไฟล์ผู้ใช้อื่น

วิธีการมีดังนี้

 1. เปิด Outlook 2010 ใช้โปรไฟล์คุณต้องการเอาBusiness Contact Manager for Outlook

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. บนแท็บข้อมูล คลิกปุ่มการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิกแท็บแฟ้มข้อมูล

 5. ในรายการ คลิกฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่คุณต้องการเอาออกจากโปรไฟล์นี้ แล้ว คลิ กเอาออก

ด้านบนของหน้า

Business Contact Manager โฟลเดอร์หายไป

ฉันไม่เห็นโฟลเดอร์ Business Contact Manager ของฉัน

ถ้าโฟลเดอร์ Business Contact Manager ของคุณไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง คุณจำเป็นต้องกำหนดความสัมพันธ์Business Contact Manager for Outlook กับโปรไฟล์ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกปุ่มการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คลิกแท็บแฟ้มข้อมูล

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบไฟล์ข้อมูล Outlook ใหม่ ภายใต้ชนิดของพื้นที่จัดเก็บ คลิกฐานข้อมูล Business Contact Manager

 6. คลิก ตกลง

 7. ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการสร้างฐานข้อมูลใหม่ คลิกสร้างฐานข้อมูลใหม่ภายในเครื่อง และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

  • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ คลิกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในเครื่อง และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่

 1. เปิด Outlook ขึ้นมาใหม่

ด้านบนของหน้า

ฐานข้อมูล Business Contact Manager อยู่ที่ไหน

ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉันอยู่ที่ไหน

ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณคือ ชื่อที่เจ้าของฐานข้อมูลที่ใช้เมื่อเขาหรือเธอสร้างฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Business Contact Manager มีฐานข้อมูล SQL Server เพื่อฐานข้อมูลมีสองคอมโพเนนต์ ฐานข้อมูลหลัก และไฟล์บันทึกสำหรับฐานข้อมูล

ไฟล์ฐานข้อมูลนั้นอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • Windows XP

  ใน Windows XP ไฟล์ฐานข้อมูลและการบันทึกของ Business Contact Manager จะถูกเก็บไว้ดังนี้:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

  หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์ในเส้นทางทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิกHelp and Support

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

 • Windows Vista หรือ Windows 7

  ใน Windows Vista และ Windows 7 ไฟล์ฐานข้อมูลและการบันทึกของ Business Contact Manager จะถูกเก็บไว้ดังนี้:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  โดยที่usernameคือชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

  หมายเหตุ: คุณต้องแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่และโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์ในเส้นทางทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กHelp and Support

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  ตำแหน่งที่ชื่อผู้ใช้คือ ชื่อของเจ้าของฐานข้อมูลและชื่อฐานข้อมูลคือ ชื่อของฐานข้อมูล Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์

ฉันต้องการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้Business Contact Manager for Outlook บนเซิร์ฟเวอร์ ดูที่จัดการฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

ระเบียนและรายการจะไม่ได้เรียงลำดับอย่างถูกต้อง

ระเบียนและรายการของฉันใช้ไม่ได้เรียงลำดับอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการได้อย่างถูกต้องเรียงลำดับระเบียนและรายการในฐานข้อมูล คุณจำเป็นต้องใช้Business Contact Manager for Outlook รุ่นภาษาเดียวกันเป็นเวอร์ชันภาษาของ Windows ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันภาษา ดูหัวข้อภูมิภาคและภาษาในวิธีใช้ของ Windows

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลธุรกิจ

ฉันกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจากแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลธุรกิจจากโปรแกรมอื่น ดูนำเข้าข้อมูลของคุณลงใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ปัญหาเวิร์กกรุ๊ปเท่านั้น

ฉันได้รับข้อความระบุว่า ไม่พบผู้ระยะไกลที่ฉันกำลังค้นหา

ในสภาพแวดล้อมเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกลให้ยืนยันว่า บัญชีผู้ใช้ของคุณมีอยู่

ฉันถูกคืนค่าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แต่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

ถ้าคุณคืนค่าฐานข้อมูลที่ก่อนหน้านี้มีแชร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ชื่อผู้ใช้เก่าและรหัสผ่านจะไม่สามารถรู้จัก โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณต้องหยุดการแชร์ฐานข้อมูลแล้ว แชร์อีกครั้งหลังจากที่คุณได้ทำการคืนค่า ในกระบวนการแชร์อีกครั้ง คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลแล้ว ดูที่แชร์ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้อื่น

ฉันได้รับข้อความระบุว่า การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ระยะไกลของฉันล้มเหลว

ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกล ที่ไม่ได้เปิดการแชร์ไฟล์ที่ง่าย และฐานข้อมูลจะถูกแชร์กับคุณหรือไม่

ฉันได้รับข้อความระบุต่อไปนี้: ล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: ข้อจำกัดของบัญชีผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลอาจไม่อนุญาตให้รหัสผ่านว่าง อาจมีข้อจำกัดการเข้าสู่ระบบ โดยชั่วโมง หรืออาจมีนโยบายที่จำกัดความถี่ของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่อนุญาตให้มี ให้พิจารณาขอให้ผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของคุณด้วยตนเอง

ฉันได้รับข้อความระบุว่า รหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายรหัสผ่าน

คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูลอาจมีนโยบายรหัสผ่านที่จำเป็นต้องมีความยาวรหัสผ่านที่น้อยที่สุดหรืออักขระพิเศษจะรวมอยู่ในรหัสผ่าน หรืออาจถูกติดตามประวัติรหัสผ่านเพื่อให้แน่ใจว่า รหัสผ่านที่มีอยู่ก่อนจะไม่นำมาใช้ใหม่ ให้พิจารณาขอให้ผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณด้วยตนเอง

ฉันได้รับข้อความระบุว่าBusiness Contact Manager for Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของฉัน

 • บัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณอาจถูกล็อกออก ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณพิมพ์รหัสผ่านของคุณระยะไกลไม่ถูกต้อง และมีกำหนดนโยบายความปลอดภัยเมื่อต้องการล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้หลังจากพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวจำนวนชุด ผู้ดูแลระบบอาจจำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านของคุณ

 • บัญชีระยะไกลของคุณอาจไม่พร้อมใช้งาน ให้พิจารณาขอให้ผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของคุณ

 • บัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณอาจมีการตั้งค่าผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป เปิดใช้งาน คุณไม่สามารถใช้หน้าที่การใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านระยะไกลสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook ถ้าการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน อาจขอให้ผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ระยะไกล เพื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้บนบัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณ หรือ เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของคุณด้วยตนเอง

 • บัญชีผู้ใช้ระยะไกลของคุณอาจมีการตั้งค่าผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปิดใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่ารหัสผ่านของคุณด้วยตนเอง หรือปิดใช้งานการตั้งค่านี้บนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • ถ้าคุณมีรหัสผ่านเปล่า การใช้รหัสผ่านที่ว่างสำหรับการรับรองความถูกต้องบนเครือข่ายอาจถูกปิดใช้งาน เราขอแนะนำให้ คุณใช้รหัสผ่านไม่ว่างในการเข้าถึงฐานข้อมูลระยะไกลของ Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×