การแก้ไขชุดข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรวมชุดข้อมูลเพิ่มเติมบนแผนภูมิหรือเพื่อปรับเปลี่ยนชื่อและค่าของชุดข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่ส่งผลต่อข้อมูลในแผ่นงาน

ชื่อของชุดข้อมูล     แสดงเซลล์หรือช่วงที่ประกอบด้วยชื่อของชุดข้อมูลที่เลือก ในกล่องนี้ พิมพ์ชื่อของชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน ชื่อที่คุณพิมพ์จะไม่ถูกเพิ่มไปยังแผ่นงาน คุณสามารถนอก คลิกในกล่องชื่อชุด นั้นแล้ว เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้ในแผ่นงาน ปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้ชั่วคราวย่อเล็กลง และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบทั้งหมด คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากที่คุณเลือกช่วง

ค่าในชุดข้อมูล     แสดงค่าของชุดข้อมูลที่เลือก คลิกในกล่องค่าชุด นั้นแล้ว เลือกค่าบนแผ่นงาน ปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้ชั่วคราวย่อเล็กลง และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบทั้งหมด คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากที่คุณเลือกช่วง

ค่า X ชุดข้อมูล     แสดงค่า X ของชุดข้อมูลที่เลือก คลิกในกล่องค่า X ชุด นั้นแล้ว เลือกค่า X บนแผ่นงาน ปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้ชั่วคราวย่อเล็กลง และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบทั้งหมด คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากที่คุณเลือกช่วง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองเท่านั้น

วางค่า Y ชุดข้อมูล     แสดงค่า Y ของชุดข้อมูลที่เลือก คลิกในกล่องค่า Y ชุด นั้นแล้ว เลือกค่า Y บนแผ่นงาน ปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้ชั่วคราวย่อเล็กลง และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบทั้งหมด คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากที่คุณเลือกช่วง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองเท่านั้น

ชุดแผนภูมิฟองขนาด     แสดงค่าของชุดข้อมูลที่เลือกที่จะใช้สำหรับขนาดของฟอง คลิกในกล่องชุดแผนภูมิฟองขนาด นั้นแล้ว เลือกค่าบนแผ่นงาน ปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้ชั่วคราวย่อเล็กลง และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงาน เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องโต้ตอบทั้งหมด คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากที่คุณเลือกช่วง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองเท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×