การแก้ไขชุดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรวมชุดข้อมูลเพิ่มเติมบนแผนภูมิหรือเพื่อปรับเปลี่ยนชื่อและค่าของชุดข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่ส่งผลต่อข้อมูลในแผ่นงาน

ชื่อชุดข้อมูล     แสดงเซลล์หรือช่วงที่มีชื่อของชุดข้อมูลที่เลือก ในกล่องนี้ ให้พิมพ์ชื่อของชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน ชื่อที่คุณพิมพ์จะไม่ถูกเพิ่มลงในแผ่นงาน คุณสามารถคลิกในกล่อง ชื่อชุดข้อมูล แล้วเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้ในแผ่นงานได้ ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้จะย่อเล็กสุดชั่วคราว และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงานได้ เมื่อต้องการกลับไปเป็นกล่องโต้ตอบทั้งกล่อง ให้คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากคุณเลือกช่วง

ค่าของชุดข้อมูล     แสดงค่าของชุดข้อมูลที่เลือก คลิกในกล่อง ค่าชุดข้อมูล แล้วเลือกค่าในแผ่นงาน ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้จะย่อเล็กสุดชั่วคราว และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงานได้ เมื่อต้องการกลับไปเป็นกล่องโต้ตอบทั้งกล่อง ให้คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากคุณเลือกช่วง

ค่า X ของชุดข้อมูล     จะแสดงค่า X ของชุดข้อมูลที่เลือกไว้ คลิกในกล่อง ค่า X ของชุดข้อมูลแล้วเลือกค่า X บนแผ่นงาน ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้จะย่อเล็กสุดชั่วคราว และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงานได้ เมื่อต้องการกลับไปเป็นกล่องโต้ตอบทั้งกล่อง ให้คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากคุณเลือกช่วง ตัวเลือกนี้จะใช้ได้กับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองเท่านั้น

ค่า Y ของชุดข้อมูล     แสดงค่า Y ของชุดข้อมูลที่เลือก คลิกในกล่อง ค่า Y ของชุดข้อมูล แล้วเลือกค่า Y บนแผ่นงาน ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้จะย่อเล็กสุดชั่วคราว และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงานได้ เมื่อต้องการกลับไปเป็นกล่องโต้ตอบทั้งกล่อง ให้คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากคุณเลือกช่วง ตัวเลือกนี้จะใช้ได้กับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองเท่านั้น

ขนาดฟองของชุดข้อมูล     แสดงค่าของชุดข้อมูลที่เลือก คลิกในกล่อง ขนาดฟองของชุดข้อมูล แล้วเลือกค่าบนแผ่นงาน ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องนี้จะย่อเล็กสุดชั่วคราว และย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกเซลล์บนแผ่นงานได้ เมื่อต้องการกลับไปเป็นกล่องโต้ตอบทั้งกล่อง ให้คลิกปุ่มนี้อีกครั้งหลังจากคุณเลือกช่วง ตัวเลือกนี้จะใช้ได้กับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองเท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×