การแก้ไขความสัมพันธ์

การแก้ไขความสัมพันธ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ฐานข้อมูล Access ของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเดสก์ท็อป คุณทำสิ่งนี้ ด้วยการเลือกความสัมพันธ์ในหน้าต่างความสัมพันธ์ แล้ว ทำการแก้ไข เปลี่ยนความสัมพันธ์ในแอป Access web เป็นกระบวนการต่าง ๆ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนแก้ไขความสัมพันธ์ในแอป Access webเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของความสัมพันธ์ ให้ดูบทความ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ในหัวข้อนี้

แก้ไขสัมพันธ์ในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access

แก้ไขความสัมพันธ์ในแอป web Access

แก้ไขความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

 1. เมื่อต้องการดูความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างตารางในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกความสัมพันธ์

  คำสั่ง ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

 2. คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์

 3. วางเคอร์เซอร์อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ชี้ไปที่เส้นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าวเพื่อเลือก

  เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลในสองตาราง

  เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. หลังจากที่เลือกเส้นความสัมพันธ์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่เส้นดังกล่าว กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางหรือคิวรีบนด้านใดด้านหนึ่งของความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลต่างๆ บนด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชนิดการรวม หรือบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดได้

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้นในหน้าต่างความสัมพันธ์ คลิกบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงทั้งหมดของความสัมพันธ์ของคุณ

แก้ไขความสัมพันธ์ในแอป web Access

หน้าต่างความสัมพันธ์ไม่พร้อมใช้งานในแอป web Access คุณใช้เขตข้อมูลในหนึ่งตารางเป็นแหล่งข้อมูล (เขตข้อมูลค้นหา) สำหรับค่าเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางอื่น

 1. เปิดตารางที่มีการค้นหาที่คุณต้องการเปลี่ยน โดยการคลิก แก้ไขตาราง

  แก้ไขตาราง

 2. เลือกเขตข้อมูลที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่ง

 3. บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เขตข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลของค่า

  • ลำดับการจัดเรียงของค่า

  • ความกว้างของเขตข้อมูล และจะซ่อนคอลัมน์หลักหรือไม่

  • ป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  • จะเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือไม่

  • ถ้าเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูล จะให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ต้องการเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างหรือการลบความสัมพันธ์ใช่หรือไม่ ให้ดูบทความต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×