การแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถาม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณอาจพบสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางต้นแบบได้ เนื่องจากมุมมองแผ่นข้อมูลของแบบสอบถามไม่ยอมคุณให้แก้ไขสิ่งใด บทความนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจให้คุณว่าเมื่อใดที่คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถาม เมื่อใดที่คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถาม และวิธีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบแบบสอบถามเพื่อที่คุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลภายในได้

ในบทความนี้

บทนำ

เมื่อสามารถแก้ไขข้อมูลในคิวรี

เมื่อฉันไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถามได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนแบบสอบถามเพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างไร

บทนำ

เมื่อคุณเปิดแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณอาจเห็นข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข บางครั้งคุณอาจสังเกตเห็นข้อผิดพลาด หรือบางครั้งคุณอาจเห็นว่ามีข้อมูลบางตัวที่ล้าสมัยไปแล้ว คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยตรงในแผ่นข้อมูลของแบบสอบถาม ขึ้นอยู่กับว่าแบบสอบถามนั้นสร้างด้วยวิธีใด

ถ้าคุณพยายามแก้ไขข้อมูลในแผ่นข้อมูลแบบสอบถาม แต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น หรือ Windows ส่งเสียงและสิ่งที่คุณแก้ไขไม่เกิดผล แสดงว่าคุณไม่สามารถทำการแก้ไขนั้นได้ อาจเป็นไปได้ว่าตัวแบบสอบถามเองไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น แบบสอบถามแบบตาราง นอกจากนี้ อาจเป็นไปได้ว่ามีเพียงเขตข้อมูลที่คุณกำลังพยายามแก้ไขเท่านั้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลนั้นใช้ฟังก์ชันการรวม เช่น ค่าเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด คุณอาจต้องทำบางสิ่งเพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข

นอกจากการแก้ไขข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลของแบบสอบถามแล้ว คุณยังสามารถใช้อัปเดตคิวรีเพื่อปรับปรุงข้อมูลในตารางได้ บทความนี้จะไม่กล่าวครอบคลุมถึงแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบสอบถาม ดูบทความการสร้างคิวรีแบบใช้อัปเดต

โดยทั่วไป เมื่อคุณต้องการแก้ไขข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลของแบบสอบถาม คุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงของคุณถูกบันทึกลงในตารางที่ใช้สร้างแบบสอบถาม ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางเหล่านั้น แต่ยังคงต้องการแก้ไขข้อมูลและเก็บข้อมูลที่แก้ไขไว้ภายหลังที่ดำเนินการเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้สร้างตารางเพื่อสร้างตารางใหม่ที่มีข้อมูลที่คุณสามารถแก้ไขได้ และคุณยังสามารถใช้แบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางบันทึกผลลัพธ์ของแบบสอบถามที่ไม่อนุญาตให้แก้ไขเป็นตารางใหม่ขึ้นมา จากนั้นจึงแก้ไขข้อมูลในตารางใหม่นั้น บทความนี้จะไม่กล่าวถึงวิธีสร้างและเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้สร้างตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามแบบใช้สร้างตาราง ดูบทความสร้างคิวรีแบบใช้สร้างตาราง

ด้านบนของหน้า

เมื่อใดที่ฉันสามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถามได้

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถามได้ทุกเมื่อถ้าแบบสอบถามนั้นยึดตามตารางเพียงหนึ่งตารางหรือสองตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถามได้ แต่อาจมีบางเขตข้อมูลในแบบสอบถามที่ไม่สามารถแก้ไขได้ กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นในส่วนต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

เมื่อใดที่ฉันไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถามได้

คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถามได้เมื่อ

 • แบบสอบถามนั้นเป็นคิวรีแบบตาราง

 • แบบสอบถามนั้นเป็นคิวรีแบบระบุเป็น SQL

 • เขตข้อมูลที่คุณกำลังพยายามแก้ไขอยู่นั้นเป็นเขตข้อมูลจากการคำนวณ ในกรณีนี้ คุณอาจสามารถแก้ไขเขตข้อมูลอื่นๆ ได้

 • แบบสอบถามยึดตามตารางอย่างน้อยสามตาราง และมีความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-หนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

  หมายเหตุ: แม้ว่าคุณไม่สามารถแก้ไขแผ่นข้อมูลคิวรี ในกรณีนี้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในฟอร์มได้เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติระเบียนของฟอร์มเป็นนา(อัปเดไม่สอดคล้องกัน)

 • แบบสอบถามมีส่วนคำสั่ง GROUP BY

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องเปลี่ยนแปลงแบบสอบถามอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลในแบบสอบถามได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงกรณีที่คุณไม่สามารถแก้ไขแบบสอบถามได้ พร้อมกับวิธีที่ทำให้แผ่นข้อมูลแบบสอบถามนั้นสามารถแก้ไขได้

คุณไม่สามารถแก้ไขค่าในแผ่นข้อมูลแบบสอบถามได้เมื่อ

เมื่อต้องการทำให้แผ่นข้อมูลแบบสอบถามพร้อมสำหรับการแก้ไข

คุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ของแบบสอบถามถูกตั้งค่าเป็น ใช่

ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ของแบบสอบถามเป็น ไม่ใช่

ดูส่วนต่อไปนี้ การตั้งค่าคุณสมบัติค่าไม่ซ้ำกันเป็น Noเมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่าคุณสมบัตินี้

แบบสอบถามประกอบด้วยตารางฐานข้อมูล ODBC ที่เชื่อมโยงซึ่งไม่มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกันหรือตาราง Paradox ที่ไม่มีคีย์หลัก

เพิ่มคีย์หลักหรือดัชนีที่ไม่ซ้ำลงในตารางที่เชื่อมโยงโดยใช้วิธีที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้นมีให้

คุณไม่มีสิทธิ์ 'ปรับปรุงข้อมูล' ในตารางต้นแบบ

กำหนดสิทธิ์ 'ปรับปรุงข้อมูล'

แบบสอบถามประกอบด้วยตารางมากกว่าหนึ่งตารางหรือแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งแบบสอบถาม และตารางหรือแบบสอบถามเหล่านั้นไม่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นการรวมในมุมมองออกแบบ

สร้างการรวมที่เหมาะสม

ดูส่วนรวมสร้างเมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างการรวม

ฐานข้อมูลเปิดอยู่ในแบบอ่านอย่างเดียว หรือมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนไดรฟ์แบบอ่านอย่างเดียว

ปิดฐานข้อมูลนั้นแล้วเปิดอีกครั้งโดยไม่เลือก เปิดเพื่ออ่านอย่างเดียว หรือถ้าฐานข้อมูลนั้นมีอยู่บนไดรฟ์สำหรับอ่านอย่างเดียว ให้เอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวออกจากไดรฟ์ หรือย้ายฐานข้อมูลไปที่ไดรฟ์ที่ไม่ใช่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เขตข้อมูลในระเบียนที่คุณพยายามปรับปรุงถูกลบหรือถูกล็อกโดยผู้ใช้รายอื่น

รอให้ระเบียนปลดล็อกก่อน ระเบียนที่ล็อกอยู่สามารถปรับปรุงได้ในทันทีหลังจากที่ได้รับการปลดล็อกแล้ว ดังนั้นต้องรอให้ผู้ใช้รายอื่นเสร็จสิ้นการดำเนินการที่เป็นเหตุให้ระเบียนนั้นถูกล็อกก่อน

แบบสอบถามยึดตามตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม และเขตข้อมูลการรวมจากด้าน "กลุ่ม" ไม่ได้เป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์ ในกรณีนี้ ข้อมูลในเขตข้อมูลการรวมจากด้าน "หนึ่ง" ไม่สามารถแก้ไขได้

เพิ่มเขตข้อมูลการรวมจากด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ลงในเขตข้อมูลผลลัพธ์แบบสอบถาม

ดูส่วนเพิ่มเขตข้อมูลการรวมจากด้าน "กลุ่ม" ไปยังเขตข้อมูลผลลัพธ์แบบสอบถามเมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มเขตข้อมูลการรวม

เขตข้อมูลการรวมจากด้าน "กลุ่ม" (หลังจากคุณแก้ไขข้อมูลแล้ว) อยู่บนด้าน "หนึ่ง"

กดแป้น SHIFT+F9 เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณและฟื้นฟูแบบสอบถาม

มีเขตข้อมูลว่างจากตารางในด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม และการรวมเป็นการรวมภายนอกด้านขวา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีค่าอยู่ในเขตข้อมูลที่อยู่ในด้าน "หนึ่ง" คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูลการรวมในด้าน "กลุ่ม" ได้ก็ต่อเมื่อมีค่าอยู่ในเขตข้อมูลที่อยู่ในด้าน "หนึ่ง"

คุณกำลังใช้ตารางฐานข้อมูล ODBC ที่เชื่อมโยง และไม่ใช่เขตข้อมูลทั้งหมดจากดัชนีที่ไม่ซ้ำของตารางที่เชื่อมโยงจะมีอยู่ในผลลัพธ์แบบสอบถาม

เพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดจากดัชนีที่ไม่ซ้ำของตาราง ODBC ลงในเขตข้อมูลผลลัพธ์แบบสอบถาม

ดูส่วนเพิ่มเขตข้อมูลดัชนีที่ไม่ซ้ำกันจากตาราง ODBCเมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มเขตข้อมูล


ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าคุณสมบัติ 'ค่าไม่ซ้ำกัน' เป็น "ไม่ใช่"

 1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้า แผ่นคุณสมบัติ ไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดแผ่นคุณสมบัติด้วยการกดแป้น F4 คลิกหนึ่งครั้งในตารางออกแบบแบบสอบถาม เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นคุณสมบัติแสดงคุณสมบัติแบบสอบถาม ไม่ใช่แสดงคุณสมบัติเขตข้อมูล

 3. ในแผ่นคุณสมบัติ ให้หากล่องคุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ให้คลิกกล่องที่อยู่ติดกัน คลิกลูกศรที่อยู่ในกล่องดังกล่าว แล้วคลิก ไม่ใช่

สร้างการรวม

 1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ

 2. หากคุณมีตารางหรือแบบสอบถามที่คุณต้องการรวมกับตารางหรือแบบสอบถามอื่น ให้ลากเขตข้อมูลการรวมจากตารางหรือแบบสอบถามนั้นไปยังเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในตารางหรือแบบสอบถามที่คุณต้องการสร้างการรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการรวม ดูบทความรวมตารางและคิวรี

เพิ่มเขตข้อมูลการรวมจากด้าน "กลุ่ม" ลงในเขตข้อมูลผลลัพธ์แบบสอบถาม

 1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ

 2. ในตัวออกแบบแบบสอบถาม ให้ค้นหาการรวมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

 3. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลการรวมจากด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม เขตข้อมูลการรวมจะปรากฏในตารางเขตข้อมูล ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์

เพิ่มเขตข้อมูลดัชนีที่ไม่ซ้ำจากตาราง ODBC ที่เชื่อมโยง

 1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ

 2. ในตัวออกแบบแบบสอบถาม ให้ค้นหาตาราง ODBC ที่เชื่อมโยง

 3. เขตข้อมูลดัชนีที่ไม่ซ้ำจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจถัดจากชื่อเขตข้อมูล คลิกสองครั้งที่แต่ละเขตข้อมูลที่ยังไม่ได้อยู่ในตารางเขตข้อมูล จากนั้นแต่ละเขตข้อมูลจะปรากฏในตารางเขตข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×