การแก้ไขข้อความในตัวควบคุมบนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแก้ไขข้อความที่แสดงอยู่ในตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX เช่น ป้ายชื่อ หรือ ข้อมูลวิธีใช้ และคุณสามารถแก้ไขข้อความอธิบายที่ใช้แสดงแทนสำหรับตัวควบคุมได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แก้ไขข้อความในตัวควบคุมฟอร์ม

แก้ไขข้อความในตัวควบคุม ActiveX

แก้ไขข้อความอธิบายที่ใช้แสดงแทนสำหรับตัวควบคุม

แก้ไขข้อความในตัวควบคุมฟอร์ม

 1. เลือกตัวควบคุมฟอร์ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 2. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก แล้วคลิก แก้ไขข้อความ

  เส้นขอบของตัวควบคุมจะแสดงลวดลายเส้นประ

  กล่องข้อความที่มีเส้นขอบแรเงา

 3. แก้ไขข้อความสำหรับตัวควบคุม

 4. หลังจากที่คุณแก้ไขข้อความเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก แล้วคลิก จบการทำงานการแก้ไขข้อความ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อความในตัวควบคุม ActiveX

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม .

 3. เลือกตัวควบคุม ActiveX

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 4. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก

 5. ชี้ไปที่ชื่อของวัตถุ (ตัวอย่างเช่น วัตถุ CheckBox) แล้วคลิก แก้ไข

 6. แก้ไขข้อความสำหรับตัวควบคุม

 7. หลังจากที่คุณแก้ไขข้อความเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อความอธิบายที่ใช้แสดงแทนสำหรับตัวควบคุม

เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงข้อความแสดงแทนในขณะที่โหลดรูปเมื่อรูปภาพนั้นหายไป และยังสามารถแสดงข้อความแสดงแทนได้ด้วยถ้าคุณวางตัวชี้ไว้เหนือรูป โปรแกรมค้นหาบนเว็บจะใช้ข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยในการค้นหาเว็บเพจ นอกจากนี้ ยังใช้ข้อความแสดงแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ทุพพลภาพอีกด้วย

 1. เลือกตัวควบคุม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 2. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก คลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม แล้วคลิกแท็บ เว็บ

 3. ในกล่องข้อความ สิ่งทดแทน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×